Poort van Hoorn

Wat is de Poort van Hoorn?

De Poort van Hoorn is het stationsgebied en de directe omgeving. Dit is het centrale punt van onze stad waar iedereen die de stad in en uit gaat langskomt, per trein, bus, auto, fiets en te voet.

Wat wil de gemeente Hoorn in de Poort van Hoorn bereiken?

De komende jaren wil de gemeente Hoorn aan de slag om het stationsgebied aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken.

Waarom investeert de gemeente Hoorn in de Poort van Hoorn?

Het stationsgebied heeft veel potentie. Het grenst direct aan het historische centrum en ligt dus ook dichtbij veel belangrijke voorzieningen, zoals winkels, horeca, ziekenhuis, scholen, kantoren en culturele instellingen. Het is belangrijk dat het goed bereikbaar is en dat mensen zich hier prettig voelen. Dat is niet alleen belangrijk voor het stationsgebied zelf, maar ook voor de rest van de stad. Zo kan Hoorn ook in de toekomst een leuke en aantrekkelijke stad zijn en blijven voor iedereen.

Wat gaat de gemeente doen aan de bereikbaarheid?

Om het voor bezoekers makkelijker te maken om snel, goedkoop en dichtbij het station en het historische centrum te kunnen parkeren, komen er meer parkeerplaatsen bij het Transferium. Het Transferium wordt beter bereikbaar door een eigen aansluiting op de Provincialeweg via de Maelsonstraat. En er komt een meer uitnodigende wandelroute naar het historische centrum.

Voor fietsers en wandelaars komt er bij de kruising Provincialeweg/Keern een tunnel, zodat zij veilig en snel het station en het historische centrum bereiken. Auto’s kunnen dan niet meer via het Keern de binnenstad in, maar via een nieuwe route.

Wat gaat de gemeente doen om het gebied aantrekkelijker te maken?

Om het stationsgebied aantrekkelijker te maken, wil de gemeente ontwikkelaars en investeerders aantrekken en de ruimte geven om het gebied meer en beter te gebruiken. Bijvoorbeeld door het uitbreiden en toevoegen van functies zoals wonen, winkelen, zorg, ontspanning en parkeren. Ook wil de gemeente meer kwaliteit in de openbare ruimte, onder meer door het verplaatsen van het busstation naar het Transferium. Zo wordt het een aangename plek en een rode loper voor een bezoek aan het historische centrum.