agenda

Datum        

Onderwerp

 

 

 01-11-2017

Informatiebijeenkomst Pelmolenpad/Prismalocatie 20 uur wijkcentrum Grote Waal

06-06-2017

Informatiebijeenkomst Pelmolenpad/Prismalocatie 20 uur wijkcentrum Grote Waal

09-05-2017

Informatiemarkt Corridorstudie Amsterdam-Hoorn in het Park schouwburg

23/04/2017

Verkoopmanifestatie van de firma Scholtens voor de Toren op 23 april te Wognum

22/04/2017

Verkoopmanifestatie van de firma Scholtens voor de Toren op 22 april te Wognum

04/04/2017

Behandeling raadsvoorstel Poort van Hoorn doorstroming Provincialeweg in samenhang met corriodorstudie en integrale visie Binnenstad in de gemeenteraad 

21/03/2017

Behandeling raadsvoorstel Poort van Hoorn doorstroming Provincialeweg in samenhang met corriodorstudie en integrale visie Binnenstad in algemene raadscommissie

08/03/2017 

Informatiebijeenkomst Raad Poort van Hoorn, doorstroming Provincialeweg en Corridorstudie Amsterdam - Hoorn

13/02/2017

Start werkzaamheden fase 2 Maelsonstraat

19/12/2016 

Informatiebijeenkomst ontwikkelvisie stationsgebied noord

12/12/2016 

Informatiebijeenkomst fasering uitvoering Maelsonstraat

10/11/2016 

Collegebijeenkomst met de gemeenteraad Ontwikkelvisie stationsgebied noord

03/11/2016 

Bijeenkomst Klankbordgroep Ontwikkelvisie stationsgebied noord 

24/10/2016

4e nieuwsbrief Poort van Hoorn

14/10/2016

Start werkzaamheden noordzijde Provincialeweg

 10/10/2016

Startschot nieuwe aan sluiting Maelsonstraat 

 27/09/2016

Behandeling werkbudget in de gemeenteraad

 20/09/2016

Behandeling werkbudget in de algemene raadscommissie

 30/08/2016

Extra meningsvormende themacomissie Poort van Hoorn

 18/07/2016

Derde nieuwsbrief Poort van Hoorn

 12/07/2016

Behandeling voorbereidingsbesluit plangebied Pelmolenpad, Prisma, Dampten/Berkhouterweg en stationsgebied Noord in de gemeenteraad

 30/06/2016 

Informatieve themacommissie Poort van Hoorn, doorstroming Provincialeweg en corridorstudie Amsterdam - Hoorn

 28/06/2016

Behandeling uitvoeringskrediet nieuwe aansluiting Maelsonstraa in de gemeenteraad 

 16/06/2016 

Parallelle sessie doorstroming Provincialeweg 

 16/06/2016 

Vaststelling Integrale visie voor de binnenstad 

 31/05/2016 

Behandeling uitvoeringskrediet nieuwe aansluiting Maelsonstraat in de algemene raadscommissie

 19/04/2016

Behandeling vaststellen bestemmingsplan Maelsonstraat en omgeving in de gemeenteraad

 19/04/2016

Behandeling vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Woongebouwen Maelsonstraat in de gemeenteraad

 05/04/2016

Behandeling vaststellen bestemmingsplan Maelsonstraat en omgeving in de algemene raadscommissie

 05/04/2016

Behandeling vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Woongebouwen Maelsonstraat in de algemene raadscommissie

 17/03/2016

Presentatie Nieuwe aansluiting Maelsonstraat in Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord (OLHN)

 28/01/2016

Tweede nieuwsbrief Poort van Hoorn

 30/11/2015

Participatiebijeenkomst ontwerpen Maelsonstraat en omgeving

 24/11/2015

Behandeling in de gemeenteraad ontwerp bestemmingsplan Maelsonstraat en omgeving

 10/11/2015

Behandeling in de algemene raadscommissie ontwerp bestemmingsplan Maelsonstraat en omgeving

 26/06/2015

Eerste handeling nieuwe aansluiting Maelsonstraat - Provincialeweg door wethouder Bashara

 25/06/2015

Presentatie Poort van Hoorn door wethouder Bashara in Overleg Leefbaarheid Hoorn-Noord (OLHN)

 15/06/2015

Eerste nieuwsbrief Poort van Hoorn

 19/05/2015

Behandeling in de gemeenteraad Poort van Hoorn nieuwe aansluiting Maelsonstraat

 30/04/2015

Behandeling in de algemene raadscommissie Poort van Hoorn nieuwe aansluiting Maelsonstraat

 14/04/2015

Behandeling in de gemeenteraad resultaten verkeersstudie

 31/03/2015

Behandeling in de algemene raadscommissie resultaten verkeersstudie

 05/03/2015

Themabijeenkomst algemene raadscommissie resultaten verkeerstudie Poort van Hoorn

 04/03/2015

Informatiebijeenkomst bewoners plangebied stand van zaken Poort van Hoorn

 04/03/2015

Informatiebijeenkomst bedrijven plangebied stand van zaken Poort van Hoorn

 03/02/2015

Behandeling in de gemeenteraad van de Uitgangspunten / prioriteiten voor de bestuursperiode 2014 - 2018 binnen de Poort van Hoorn

 16/12/2014

Behandeling in de gemeenteraad van de uitgangspunten / intrekkingsbesluit en afboeken voorbereidingskosten

 09/12/2014

Behandeling in de algemene raadscommissie Poort van Hoorn uitgangspunten

 04/09/2014

Themabijeenkomst verkeerstudie Poort van Hoorn gemeenteraad