Inrichting Maelsonstraat

De komende jaren gaat de gemeente Hoorn het stationsgebied aantrekkelijker en beter bereikbaar maken. Als eerste stap maken wij het Transferium beter bereikbaar voor bezoekers en reizigers. Zij kunnen het P+R terrein straks sneller bereiken via een nieuwe route vanaf de Provincialeweg over de Maelsonstraat. Mooie bijvangst is dat de nieuwe aansluiting ook een bijdrage levert aan de doorstroming op de Provincialeweg.

Op 28 juni 2016 stelde de gemeenteraad het uitvoeringskrediet beschikbaar om de nieuwe aansluiting aan te leggen. Op zijn wij bezig met de voorbereidingen, zoals het verleggen van kabels en leidingen aan de kant van het Hof van Hoorn. Na de zomer starten we met de aanleg van het nieuwe kruispunt.

Hoe ziet de nieuwe Maelsonstraat eruit?

Er komt een directe verbinding tussen het P+R terrein en de Provincialeweg. De Maelsonstraat wordt ter hoogte van de bocht bij het Horizon College recht doorgetrokken naar de Provincialeweg. Ook gaan we de Maelsonstraat zelf anders inrichten. Zo komt er aan beide kanten een vrijliggend fietspad. Fietsers kunnen de Maelsonstraat op 3 punten oversteken: ter hoogte van de Provincialeweg, ter hoogte van het Horizoncollege en ter hoogte van de Van Dedemstraat.

Maelsonstraat

Kleine kruising bij de bocht

Om de doorstroming voor auto’s en de veiligheid en het comfort voor fietsers en wandelaars te verbeteren kunnen auto’s in de nieuwe situatie het stuk weg tussen de bocht bij het Horizon College en de toegang van de parkeergarage van het Westfries Gasthuis alleen rechts in en rechts uit rijden. Linksaf slaan is dus niet mogelijk.

De bestaande aansluiting Maelsonstraat Provincialeweg (o.a. de afslag Westfriesgasthuis) blijft bestaan. Uit een recent verkeerskundig onderzoek blijkt dat de combinatie van de nieuwe en de oude aansluiting een bijdrage kunnen leveren aan de doorstroming op de Provincialeweg. We passen de kruising wel iets aan. Fietsers vinden de kruising met de afslag Westfries Gasthuis vaak onoverzichtelijk. We kunnen het kruispunt aanpassen en overzichtelijker maken door de fietsroute op 1 punt met het autoverkeer te laten kruisen. Het grote pluspunt van de aanpassingen aan het kruispunt is dat de fietsers duidelijk op één punt het autoverkeer kruisen. De werkzaamheden zijn naar verwachting kort na de zomer van 2017 klaar.                                                        

Blijf op de hoogte!

Als u op de hoogte wil blijven van de werkzaamheden aan de nieuwe aansluiting Maelsonstraat, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar poortvanhoorn@hoorn.nl  o.v.v. ‘Project Maelsonstraat’