Pelmolenpad

Het Pelmolenpad en de Prismalocatie liggen dicht tegen de binnenstad en het stationsgebied aan. Het Pelmolenpad bestaat nu voornamelijk uit een parkeerplaats voor 570 auto’s. De Prismalocatie grenst aan het Pelmolenpad en is een braakliggend terrein.

De ligging dichtbij de binnenstad en het stationsgebied biedt veel kansen. Uit een verkenning in 2016 blijkt dat hier goede kansen liggen om een mooie stadse woonbuurt te realiseren, naar voorbeeld van ‘t Jeudje. Dit versterkt het gebruik van het mobiliteitsknooppunt, het is een welkome en kwalitatieve uitbreiding van de binnenstad en het zorgt voor een betere stedenbouwkundige overgang naar de wijk de Grote Waal. De nabijheid van de binnenstad, het station en talloze voorzieningen maakt deze locatie zeer aantrekkelijk voor jonge huishoudens, met of zonder kinderen.

 

 

Overleg bewoners

Op 6 juni 2017 heeft het Poort van Hoorn team een presentatie gegeven over de eerste ideeen voor de ontwikkeling van het Pelmolenpad en de Prismalocatie. Na de zomer gaat de gemeente verder in gesprek met omwonenden en ook andere belanghebbenden.

 Klik hier voor de presentatie