Toren

Een TOREN van meer dan 55 meter hoog gesitueerd tussen de Maelsonstraat en de Provinciale weg. Deze TOREN telt 209 appartementen. Van klein tot groot. TOREN wordt een icoon in het hart van Hoorn. Start van de bouw staat gepland op december 2019.

De projectontwikkelaar is in contact met de gemeente den legt dee laatste hand aan het BLVC plan. Aannemers en ontwikkelaars zijn zelf verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. Door middel van een BLVC-plan wordt duidelijk vastgelegd hoe wordt omgegaan met Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en de Communicatie over de activiteiten gerelateerd aan de bouw.

Het plan voorziet ook in actieve informatievoorziening en een inloopavond voor betrokkenen en belanghebbenden die in de directe omgeving wonen, onderwijs genieten of werken.

De oplevering van het gehele project is gepland rond Kerst 2019.

Toren

 

Meer weten? Kijk op https://www.wonen-hoorn.nl/