Stationsgebied Zuid

Hoe ziet het stationsgebied zuid er op dit moment uit?

In dit gebied staat het monumentale stationsgebouw en is de ingang van het treinstation. Daarnaast is er het busstation voor vervoer per bus door de stad en naar de regio. In de bewaakte fietsstalling zijn 1000 plaatsen aanwezig. Op de Noorderveemarkt, ook onderdeel van het gebied, is ruimte voor 525 fietsen en 100 auto’s. Daarnaast zijn er bedrijven en winkels gevestigd en staat er een appartementencomplex.

Het is een levendig gebied waar verschillende bezoekers komen en gaan. Binnenstadsbezoekers parkeren op het Transferium, het Pelmolenpad, Vale Hen en lopen vervolgens door het stationsgebied.

Zodra het busstation verplaatst kan worden naar stationsgebied noord, komt aan deze kant van het station ruimte om kwaliteit toe te voegen. Hoe dit gebied ingericht kan worden en welke functies hier kunnen komen is op dit moment niet bekend. Dit wordt nog verder uitgewerkt.