Vale Hen

Hoe ziet de Vale Hen er op dit moment uit?

De Vale Hen is een parkeerlocatie voor ongeveer 170 auto’s. De locatie wordt aan de westzijde begrensd door de Hoge Vest en de Westersingel. Aan de oostzijde zijn winkel- en horecavestigingen van het Scharloo en Dubbele Buurt.

Wat is er met de eerdere planvorming op de Vale Hen gebeurd?

In 2007 heeft de gemeente Hoorn samen met architect Sjoerd Soeters een plan gemaakt  In dit plan werd de Vale Hen bebouwd met de volgende functies:

  • Wonen
  • Detailhandel
  • Horeca
  • Parkeren

Het parkeren was onderbracht in een ondergrondse garage. De garage twee telde verdiepingen met 220 parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen waren bestemd voor de functies op de Vale Hen en voor andere bezoekers van de binnenstad. Deze oplossing bleek te kostbaar. In 2008 besloot de gemeenteraad de planontwikkeling voorlopig stop te zetten.

Welke uitgangspunten gelden er nu voor de Vale Hen?

De Vale Hen maakt deel uit van De Poort van Hoorn. De Poort van Hoorn is de naam voor de visie die opgesteld wordt voor het stationsgebied en omgeving. De verwachting is dat de gemeenteraad de visie begin 2012 vaststelt.

Op 16 februari 2010 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten per deelgebied voor de structuurvisie Poort van Hoorn vastgesteld. Voor de Vale Hen worden de volgende functies genoemd:

  • detailhandel
  • horeca
  • wonen
  • parkeren voor bezoekers van de functies die op de Vale Hen gedacht zijn. Het winkelend publiek van andere delen van de stad moeten hun auto parkeren op het Transferium.

Wat gebeurt er nu rond de Vale Hen?

Op dit moment ligt de planontwikkeling voor de Vale Hen stil. Wel is onlangs het openbaar gebied aangepakt.  Daarbij is het trottoir langs het Scharloo en bij de Dubbele Buurt opnieuw ingericht.