Doorstroming Provincialeweg

De Provincialeweg is een van de belangrijkste verkeersaders van Hoorn. De doorstroming op deze weg is niet altijd optimaal, waardoor er vooral in de spits opstoppingen ontstaan. Het college van B en W heeft opdracht gegeven te onderzoeken waar de knelpunten voor de doorstroming zitten en wat de gemeente hieraan zou kunnen doen. Het onderzoek is inmiddels afgerond.

Uit het onderzoek blijkt dat de turborotonde het grootste knelpunt is voor de doorstroming op de Provincialeweg, en dat dit ook nu al zorgt voor verkeersinfarcten. Adviesbureau Royal Haskoning, die het onderzoek heeft uitgevoerd adviseert de gemeente dan ook om deze rotonde zo snel mogelijk aan te pakken en om te vormen tot een kruispunt met verkeerslichten. Het college heeft besloten hiervoor een project te starten. Op 4 april wordt aan de gemeenteraad de keuze voorgelegd om een budget vrij te geven om het knelpunt aan te pakken. Dit gebeurt integraal met de besluitvorming rond de Poort van Hoorn.

Turborotonde

Een ander punt dat opgepakt kan en moet worden is het verbeteren van de groene golf. Uit het onderzoek blijkt een groene golf over de hele lengte van de Provincialeweg niet mogelijk. Dit vanwege de verkeersdrukte en het feit dat de Provincialeweg tussen de Oostergouw en de Rijnweg van 4 naar 2 rijstroken gaat. Daarom wordt de groene golf opgesplitst in 2 delen; van het Keern tot de Lepelaar en van de Rijnweg tot Hoorn 80. De groene golf tussen het Keern en de Lepelaar wordt dit voorjaar verbeterd.

De stukken over de studie Provincialeweg en de samenhang met de Provincialeweg zijn online te vinden bij de agenda van de algemene raadscommissie van 30 juni 2016.