Poort van Hoorn in 2030, Hoe komt het gebied er uit te zien?

In de Structuurvisie Poort van Hoorn staat welke kansen er voor het stationsgebied van Hoorn zijn. De structuurvisie is het resultaat van gesprekken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en de politiek. Deze bijdragen zijn gebruikt om de structuurvisie te realiseren.

De kansen voor het stationsgebied liggen op verschillende vlakken. Denk aan de ontwikkelruimte in en om het stationsgebied, de ruimte die er is om dit gebied aantrekkelijker en veiliger te maken. Of aan de mogelijkheden om de bereikbaarheid en de parkeervoorzieningen van de binnenstad te verbeteren. Ook liggen er kansen om de winkelstructuur te versterken en historische structuren te herstellen.

Het doel is duidelijk. De Poort van Hoorn moet een aanvulling zijn voor Hoorn. Een gebied dat ruimte biedt voor allerlei stedelijke functies, met de mogelijkheid om het regionaal openbaar vervoersknooppunt verder uit te breiden. Een gebied met verblijfskwaliteit. Kortom, een gebied waar je wilt zijn, a place to be!

De Poort van Hoorn is geen plan voor morgen, maar een ontwikkeling die misschien wel 30 jaar zal bestrijken. De structuurvisie is de stip op de horizon. Het geeft de contouren aan waarbinnen het stationsgebeid van Hoorn de komende decennia kan worden ontwikkeld, met behulp van bestemmingsplannen en concrete plannen van inwoners, marktpartijen en de gemeente. De structuurvisie is hiervoor een goede basis.

De structuurvisie is verdeelt in zeven deelgebieden. In de structuurvisie wordt per deelgebied beschreven hoe het gebied er in 2030 uit kan zien.