Stationsgebied zuid

Het stationsgebied bestaat uit een noordkant, waar nu P&R terrein Transferium ligt, en een zuidkant (aan de kant van de binnenstad), waar nu de entree van het treinstation en het busstation is. Dit ontwikkelen wij als één geheel. Stationsgebied zuid is het gebied tussen de entree van het NS treinstation, de Veemarkt en het Keern, inclusief het Noorderplantsoen en de Vale Hen.

Zo is het hier nu

In dit gebied staat het monumentale stationsgebouw. Hier is ook de ingang van het treinstation. Op dit moment bepalen het busstation en ook de parkeerplaatsen op de Noorderveemarkt en de Vale Hen de uitstraling van stationsgebied zuid. Het is nu vooral een gebied waar je doorheen moet om naar de mooie binnenstad te lopen.

Foto van het station in de schemering

Dit zijn we van plan

  • We gaan het busstation naar stationsgebied noord verplaatsen
  • We gaan de parkeerplaatsen (fiets en auto) op de Noorderveemarkt en de Vale Hen naar de nieuwe parkeergarage in stationsgebied noord verplaatsen.
  • De openbare ruimte op de Noorderveemarkt richten we opnieuw en op een kwalitatief hoogwaardige manier in.
  • Op de Vale Hen komt ruimte voor nieuwe functies

Dit levert het op

  • Als de bussen, fietsen en auto's straks samenkomen bij stationsgebied noord, ontstaat aan de zuidkant volop ruimte om de entree naar de binnenstad mooi te maken.
  • We zorgen voor een kwalitatief welkom in Hoorn en rollen de rode loper naar de binnenstad uit.
  • Aan de zuidkant van het station komt ook ruimte voor nieuwe functies, zoals horeca, wonen, werken, waardoor het gebied levendiger en aantrekkelijker wordt.