Stationsgebied zuid

Het stationsgebied bestaat uit een noordkant, waar nu P&R terrein Transferium ligt, en een zuidkant (aan de kant van de binnenstad), waar nu de entree van het treinstation en het busstation is. Dit ontwikkelen wij als één geheel. Stationsgebied zuid is het gebied tussen de entree van het NS treinstation en het Noorderplantsoen, de Veemarkt en het Keern.

Zo is het hier nu

In dit gebied staat het monumentale stationsgebouw. Hier is ook de ingang van het treinstation. Op dit moment bepalen het busstation en de parkeerplaatsen op de Noorderveemarkt de uitstraling van stationsgebied zuid. Het is nu vooral een gebied waar je doorheen moet om naar de mooie binnenstad te lopen.

Foto van het station in de schemering

Dit zijn we van plan

  • We gaan het busstation naar stationsgebied noord verplaatsen.
  • Er komt een fietsenstalling in stationsgebied zuid en in stationsgebied noord. 
  • De openbare ruimte op de Noorderveemarkt richten we opnieuw en op een kwalitatief hoogwaardige manier in.

Dit levert het op

  • Als de bussen en auto's straks samenkomen bij stationsgebied noord, ontstaat aan de zuidkant volop ruimte om de entree naar de binnenstad mooi te maken.
  • We zorgen voor een kwalitatief welkom in Hoorn en rollen de rode loper naar de binnenstad uit.
  • Aan de zuidkant van het station komt ook ruimte voor nieuwe functies, zoals horeca, wonen, werken, waardoor het gebied levendiger en aantrekkelijker wordt.