Stationsgebied zuid

Het stationsgebied bestaat uit een noordkant, waar nu het transferium is, en een zuidkant, waar nu het busstation is. Dit ontwikkelen wij als één geheel. 
Stationsgebied zuid is het gebied vóór het station (aan de kant van de binnenstad), waar nu het busstation is. Als de bussen, fietsen en auto's straks samenkomen bij Stationsgebied noord, ontstaat hier volop ruimte om de entree naar de binnenstad mooi te maken.

Zo is het hier nu

In dit gebied staat het monumentale stationsgebouw en is de ingang van het treinstation. Daarnaast is er het busstation voor vervoer per bus door de stad en naar de regio. In de bewaakte fietsstalling zijn 1000 plaatsen aanwezig. Op de Noorderveemarkt, ook onderdeel van het gebied, is ruimte voor 525 fietsen en 100 auto’s. Daarnaast zijn er bedrijven en winkels gevestigd en staat er een appartementencomplex.

Het is een levendig gebied waar verschillende bezoekers komen en gaan. Binnenstadsbezoekers parkeren op het Transferium, het Pelmolenpad, Vale Hen en lopen vervolgens door het stationsgebied.

Foto van het station in de schemering

Dit zijn we van plan

Zodra het busstation verplaatst kan worden naar stationsgebied noord, komt aan deze kant van het station ruimte om kwaliteit toe te voegen. Hoe dit gebied ingericht kan worden en welke functies hier kunnen komen, wordt nog verder uitgewerkt.