Visie

De Poort van Hoorn omvat het stationgebied van Hoorn en de directe omgeving. Het stationsgebied heeft veel potentie. Het grenst direct aan het historische centrum en ligt dus ook dichtbij veel belangrijke voorzieningen, zoals winkels, horeca, ziekenhuis, scholen, kantoren en culturele instellingen.

Het is belangrijk dat het goed bereikbaar is en dat mensen zich hier prettig voelen. Dat is niet alleen belangrijk voor het stationsgebied zelf, maar ook voor de rest van de stad. Zo kan Hoorn ook in de toekomst een leuke en aantrekkelijke stad zijn en blijven voor iedereen.

In de brochure‘Maak plaats voor Hoorn!’ hebben wij het idee achter de Poort van Hoorn opgeschreven. Het draait allemaal om ‘knoop’ en ‘plaats’. De werking en bereikbaarheid van het station als verkeers- of mobiliteitsknooppunt en de relatie van dit knooppunt met de prachtige historische binnenstad.

Maak plaats van Hoorn!