Idee appartementen in Maelsonstraat

Aan de Maelsonstraat willen De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V. en Burgland Real Estate B.V. een appartementencomplex ontwikkelen. Gemeente Hoorn onderzoekt samen met de ontwikkelaars of deze nieuwe ontwikkeling kan plaatsvinden. Het idee past namelijk in de Hoornse plannen om meer woningen te bouwen en om verder te ontwikkelen als stad.

 

De locatie Maelsonstraat 18 - 20 ligt in de Poort van Hoorn. De locatie ligt in het gebied waar de gemeente onder voorwaarden ruimte biedt aan hoogbouw. De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V. en Burgland Real Estate B.V. hebben het idee om een appartementencomplex van ongeveer 15 lagen te ontwikkelen. De gemeente heeft aangegeven samen te willen onderzoeken of dat een haalbaar en wenselijk plan is.

Idee

Het idee is om sociale huurappartementen en (middel)dure huur- en koopappartementen te ontwikkelen. Ook wordt de mogelijkheid voor kamers met een zorgfunctie onderzocht. Het gaat om ongeveer 110 appartementen en zo’n 50 kamers met een zorgfunctie. In het plan is ook aandacht voor groen en het zorgen voor voldoende parkeerplaatsen.

Verder onderzoeken

Om het idee verder te kunnen onderzoeken, heeft het college van burgemeester en wethouders een intentieovereenkomst gesloten. Hierin staan afspraken over hoe het idee voor nieuwe appartementen verder onderzocht wordt. Later in het proces worden ook apart de gevolgen van hoogbouw op deze locatie onderzocht. De gemeenteraad maakt uiteindelijk de belangenafweging en beslist of de ontwikkeling kan doorgaan.

Betrokkenheid omwonenden

De ontwikkelaars en gemeente vinden het van belang dat de nieuwe invulling past in de omgeving. Belangrijk in het proces is dat omwonenden en belanghebbenden betrokken zijn, kunnen meedenken en hun inzichten kunnen delen. Er komen meerdere momenten waarop de omwonenden en andere belanghebbenden hun aandachtspunten en belangen kunnen inbrengen. Voor de zomervakantie 2023 vindt een eerste bijeenkomst plaats. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd.