Participatie Stationsgebied

Op deze pagina vindt u alle informatie over de bijeenkomsten over de ontwikkelingen rond het stationsgebied van Hoorn.

Inloopavond ontwerp bestemmingsplan

15 februari 2022

Nu de raad akkoord is gegaan met het ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied, ligt het plan ter inzage, samen met het beeldkwaliteitsplan. Er is door de raad nog een motie ingediend voor het ondergronds parkeren. 
U vindt het plan en bijbehorende documenten hier.

Het beeldkwaliteitsplan vindt u hier


Gesprekken stationsgebied noord en zuid 

maart en april 2021

In het kader van de participatie zijn er in maart en april 2021 gesprekken geweest met bewoners en ondernemers van het Stationsgebied.