Participatie Stationsgebied

Op deze pagina vindt u informatie over de bijeenkomsten over de ontwikkelingen rond het stationsgebied van Hoorn.

Inloopavond ontwerp bestemmingsplan

15 februari 2022

Nadat de raad akkoord was gegaan met het ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied, lag het plan ter inzage, samen met het beeldkwaliteitsplan. 
U vindt het plan en bijbehorende documenten hier.

Het beeldkwaliteitsplan vindt u hier


Verbeteringen plan naar aanleiding van gesprekken

24 september 2021

Van februari tot en met juni 2021 heeft de gemeente de plannen met bewoners en ondernemers in de omgeving besproken. Na deze gesprekken heeft de gemeente de plannen aangepast en verbeterd.

Klik hier voor meer informatie over de aanpassingen.


Gesprekken stationsgebied noord en zuid 

maart en april 2021

In maart en april 2021 gesprekken geweest met bewoners en ondernemers van het Stationsgebied.