Informatiebijeenkomsten en participatie

De gemeente Hoorn is bezig met het opstellen van twee bestemmingsplannen: één voor het stationsgebied (noord en zuid) en één voor de Pelmolen-Prismalocatie. De bewoners en ondernemers in dit gebied worden hier ook bij betrokken. Op deze pagina vindt u alle informatie over de bijeenkomsten, plus de relevante documenten.