Nieuwe stadstoegang

Hoorn groeit en wil meer stad worden. Tot 2030 wil de gemeente 6.000 woningen bijbouwen. Daardoor wordt het drukker op de wegen. We willen als gemeente dat onze inwoners en bezoekers zich ook in de toekomst comfortabel en veilig kunnen verplaatsen.

Onderzoek

De gemeente heeft onderzoek laten uitvoeren naar een nieuwe stadstoegang. Er zijn in totaal 18 varianten onderzocht. Na een uitgebreid onderzoeks- en participatieproces heeft de gemeenteraad in oktober 2023 één variant gekozen om verder uit te werken als mogelijke nieuwe stadstoegang. Deze variant bestaat uit een nieuwe toegangsweg voor autoverkeer en een nieuwe toegangsweg voor fietsers en voetgangers.

Visie mobiliteit

In de Mobiliteitsvisie Hoorn 2030 is een keuze gemaakt voor het uit elkaar halen van de toegang voor autoverkeer en fiets- en voetgangersverkeer. Uitgangspunt is om het Keern om te vormen tot een aantrekkelijke verbinding voor fietsers en voetgangers. Daarbij krijgt het autoverkeer een nieuwe toegang aan de westkant van het Keern.

Nieuwe toegangsweg voor autoverkeer

De nieuwe autotoegangsweg start als nieuwe afslag van de Provincialeweg ten westen van het Keern, loopt richting het zuiden en gaat met een onderdoorgang onder de weg Dampten en onder het spoor door, vervolgt met een bocht richting het oosten en sluit aan op het Keern (zie afbeelding). Met een onderdoorgang onder het spoor hoeft het autoverkeer niet meer te wachten op het treinverkeer.

In paars schets nieuwe toegangsweg voor autoverkeer

Nieuwe toegangsweg voor fietser en voetganger

De nieuwe toegangsweg voor fietser en voetganger start op het Keern na de kruising met de Geldelozeweg en gaat met een onderdoorgang onder de Provincialeweg door. Dit zorgt voor een veilige oversteek voor de fietser en voetganger en voor een betere doorstroming voor de auto op de Provincialeweg.
Het deel Keern tussen de Provincialeweg en het spoor wordt dan ingericht voor de fietser, voetganger en het bestemmingsverkeer. Komende periode wordt onderzocht of ook een fiets- en voetgangersonderdoorgang onder het spoor mogelijk is. Voorbij het spoor wordt het Keern ingericht met gescheiden stroken voor auto, fietser en voetganger.

In blauw schets nieuwe toegangsweg voor fietser en voetganger

Uitwerken ontwerpen

De gemeente gaat samen met het ontwerp- en ingenieursbureau Movares het schetsontwerp voor deze wegen verder uitwerken tot een voorlopig ontwerp. Dit gebeurt met inbreng van omwonenden, omliggende bedrijven, en andere belanghebbenden. Ook worden aandachtspunten meegenomen die tijdens de eerdere participatiebijeenkomsten en in reactie op de varianten zijn gemaakt. Meer informatie over het eerdere participatieproces in te vinden op de pagina over participatie.  

 

Bijeenkomst 3 juli 2024

Op woensdag 3 juli 2024 is de eerste inloopbijeenkomst voor alle belangstellenden. Dan kan men zich ook aanmelden voor een van de klankbordgroepen met direct omwonenden en andere belanghebbenden. Er volgt een uitgebreid participatieproces en ontwerpproces om te komen tot het een ontwerp voor de nieuwe stadstoegang. Meer informatie is te vinden op de pagina over participatie.  

 

Besluit over aanleg nieuwe toegangsweg

De verwachting is dat de gemeenteraad op basis van het ontwerp en de bijbehorende onderzoeken in mei 2025 een besluit kan nemen over de aanleg van de nieuwe stadstoegang.