Knooppuntontwikkeling in Hoorn

20 oktober 2020 - artikel in magazine Stationslocaties 2020 - 2021

‘Unieke kansen voor ontwikkelaars en beleggers’

De Stad van de Gouden Eeuw gaat een nieuwe fase in. Hoorn gaat de komende jaren ‘meer stad’ worden. Dat betekent groeien en op de juiste plekken ook stedelijker worden. Met een nieuwe stadswijken, het grootste stadsstrand van Nederland en een 21e eeuws mobiliteitsknooppunt voor Hoorn en de regio Westfriesland.
De Poort van Hoorn, met op de achtergrond de historische binnenstad, de  ontwikkellocatie Pelmolenpad en het stadsstrand.

Meer stad worden

De ambitie om meer stad te worden gaat vooral landen in het gebied van 1.200 meter rond het OV-knooppunt van Hoorn, de Poort van Hoorn. Dit is het mobiliteitsknooppunt van de regio Kop van Noord-Holland, met ca. 300.000 inwoners. Dagelijks maken duizenden reizigers en bezoekers gebruik van dit gebied,
met directe verbindingen van en naar de Randstad. Bashara: ‘Juist in dit gebied is er veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe en aantrekkelijke stedelijke woon-werkmilieus, op steenworp afstand van een multimodaal mobiliteitsknooppunt,
de prachtige historische binnenstad én het grootste stadsstrand van Nederland dat voor onze kust wordt aangelegd.’

Samenwerking met NS en Provincie Noord-Holland

Hoorn werkte de afgelopen periode de ambities voor de gebiedsontwikkeling in de Poort van Hoorn uit, samen met de Provincie Noord-Holland, NS Stations en ProRail. Bureau SITE Urban Development begeleide dit proces. Geurt van Randeraat,
directeur van SITE: ‘De hoofdambitie van de ontwikkelpartners is om van de Poort van Hoorn een aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu te maken. Daarnaast moet je als bezoeker meteen het gevoel krijgen dat je in Hoorn bent. En tot slot
maken we een optimaal functionerend multimodaal knooppunt.’

 

Meer stad worden

De ambitie om meer stad te worden gaat vooral landen in het gebied van 1.200 meter rond het OV-knooppunt van Hoorn, de Poort van Hoorn. Dit is het mobiliteitsknooppunt van de regio Kop van Noord-Holland, met ca. 300.000 inwoners. Dagelijks maken duizenden reizigers en bezoekers gebruik van dit gebied,
met directe verbindingen van en naar de Randstad. Bashara: ‘Juist in dit gebied is er veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe en aantrekkelijke stedelijke woon-werkmilieus, op steenworp afstand van een multimodaal mobiliteitsknooppunt,
de prachtige historische binnenstad én het grootste stadsstrand van Nederland dat voor onze kust wordt aangelegd.’

Samenwerking met NS en Provincie Noord-Holland

Hoorn werkte de afgelopen periode de ambities voor de gebiedsontwikkeling in de Poort van Hoorn uit, samen met de Provincie Noord-Holland, NS Stations en ProRail. Bureau SITE Urban Development begeleide dit proces. Geurt van Randeraat,
directeur van SITE: ‘De hoofdambitie van de ontwikkelpartners is om van de Poort van Hoorn een aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu te maken. Daarnaast moet je als bezoeker meteen het gevoel krijgen dat je in Hoorn bent. En tot slot
maken we een optimaal functionerend multimodaal knooppunt.’

 

Poort Van Hoorn Magazine Stationslocaties 2020 2021
PDF – 1.6 MB 16 downloads

7,5 miljoen euro voor woningbouwimpuls Hoorn

10 september 2020

 

De gemeente Hoorn krijgt bijna € 7,5 miljoen vanuit de Woningbouwimpuls van het Rijk. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag bekend. De bijdrage is bedoeld voor versnelling van de bouw van minimaal 1.000 woningen in de Poort van Hoorn; het stationsgebied en omgeving.

 

Woningbouwimpuls

In 2019 heeft het Kabinet € 1 miljard beschikbaar gesteld voor de woningbouwimpuls. Het doel is om bij te dragen aan de bouw van minstens 65.000 woningen. De woningbouwimpuls is daarmee een van de middelen om de bouw van woningen aan te jagen en zo het tekort aan woningen terug te dringen. De woningen waarvoor het Kabinet een bijdragen geeft moeten er sneller komen, betaalbaarder zijn, of er moeten meer woningen gebouwd worden dan zonder bijdrage het geval zou zijn geweest.

Poort van Hoorn

Hoorn heeft de bijdrage aangevraagd voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn (stationsgebied en omgeving). Hier wil de gemeente de komende jaren minimaal 1.000 woningen bouwen op het Pelmolenpad, de Prisma-locatie en in het stationsgebied. De gemeente wil hiermee het woningtekort terugdringen en jongeren en jonge gezinnen aantrekken en behouden. Dit om de vergrijzing tegen te gaan en te zorgen voor een evenwichtige bevolkingsopbouw. De bijdrage vanuit de woningbouwimpuls zorgt voor versnelling en draagt bij aan de bouw van betaalbare woningen in de gebied.

Impuls voor Hoorn

Wethouder Samir Bashara is verheugd: ‘Deze bijdrage van bijna € 7,5 miljoen is een belangrijke bevestiging en stimulans voor de huidige koers voor de ontwikkeling de Poort van Hoorn en de ambitiesprong die Hoorn als stad wil maken. We willen meer stad worden, dus groeien en op de juiste plekken meer stedelijk worden. Juist rondom het OV-knooppunt is er ruimte om aantrekkelijke en vernieuwende stadse woon-werk milieus te realiseren. Met deze bijdrage kunnen we de bouw van minimaal 1.000 woningen versnellen.’


Fietsers en auto’s over vernieuwde Berkhouterweg

4 september 2020

 

Sinds enkele weken is de vernieuwde Berkhouterweg in gebruik genomen. Automobilisten en fietsers kunnen nu over een veiligere weg van en naar Hoorn.

De werkzaamheden zijn gestart na de zomer in 2019. Na vervanging van de riolering is de rijweg voor de auto’s verlegd. Het nieuwe fietspad is vrijliggend en breder. Ook is een voetpad aangelegd en zijn het parkeerterrein van de begraafplaats en de inritten van de bedrijven verbeterd. De aansluiting van het Dampten op de Berkhouterweg is alleen nog toegankelijk voor stads- en regiobussen, hulpdiensten en fietsers. In het najaar worden nog de bomen in de strook tussen het fietspad en de rijweg gepland.


Onderdeel aanpak turborotonde

De Provincie Noord-Holland verleende een subsidie voor het verbeteren van de fietsveiligheid in dit project. De herinrichting van de Berkhouterweg maakt deel uit van de aanpak van het knelpunt turborotonde. De raad neemt later dit jaar een besluit over de omvorming van de turborotonde tot een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten


Hoornse raad neemt op 15 september besluit over toekomst stadhuis

12 augustus 2020

 

Op dinsdag 15 september 2020 beslist de Hoornse raad of het stadhuis gerenoveerd wordt, of dat er een nieuw stadhuis komt in het stationsgebied. Het stadhuis is verouderd en voldoet niet aan de nieuwe duurzaamheidseisen voor kantoorpanden.

Het college van B en W adviseert de gemeenteraad om te kiezen voor een nieuw stadhuis in het stationsgebied, met name omdat dit meer kansen biedt voor de ontwikkeling van de stad.

Niets doen is geen optie

In 2023 moeten alle kantoorpanden in Nederland minimaal energielabel C en in 2030 naar verwachting label A hebben. Het huidige stadhuis, dat in de jaren ’70 werd gebouwd, is verouderd en moet ingrijpend gerenoveerd worden om aan deze duurzaamheidseisen te voldoen. Daarnaast is het stadhuis te groot, doordat medewerkers vaker thuis of buiten de deur werken. Ook is de inrichting niet geschikt voor huidige en nieuwe manieren van werken. Omdat niets doen geen optie is, gaf de Hoornse raad in juli 2019 de opdracht om de scenario’s renovatie en nieuwbouw in de Poort van Hoorn (stationsgebied) uit te werken in twee programma’s van eisen en visies op stadsontwikkeling.

Afweging renovatie en nieuwbouw

De uitkomst is dat de kosten voor renovatie en nieuwbouw nagenoeg gelijk zijn. Nieuwbouw is jaarlijks slechts € 20.000 duurder. Een nieuw gebouw heeft wel meer mogelijkheden als het gaat om duurzaamheid; een energie- en klimaatneutraal gebouw is in het geval van renovatie niet haalbaar. Daarbij kan het bestaande pand een andere bestemming krijgen, zoals (zorg)woningen. Een ‘huis van de stad’, waarin meerdere maatschappelijke instellingen samen met de gemeente ondergebracht worden en samenwerken, is op de huidige locatie niet haalbaar. Verder is gebleken dat nieuwbouw meer kansen biedt voor de ontwikkeling van de stad.

Ontwikkeling 

'Een nieuw stadhuis geeft een enorme beweging aan de ontwikkeling van dit gebied. Door hier te investeren laat je als gemeente zien dat je gelooft in die ontwikkeling. Daarbij kunnen het stationsgebied en de binnenstad een stadhuis ook goed gebruiken, omdat het zorgt voor de nodige dynamiek en afwisseling ten opzichte van het grote aantal woningen. Op de Nieuwe Steen ontstaat vervolgens ook de ruimte voor (sociale) woningbouw. Het mes snijdt met nieuwbouw dus aan twee kanten. Het brengt de ontwikkeling van de Poort van Hoorn op gang én draagt bij aan een oplossing voor het woningtekort in de stad. Alles overwegende hebben wij daarom besloten om nieuwbouw in het stationsgebied te adviseren.’

Raadsbesluit

Op dinsdag 27 augustus bespreekt de algemene raadscommissie het voorstel. Op dinsdag 15 september neemt de raad een definitief besluit over de toekomst van het stadhuis.


Kermis Hoorn gaat door met verplaatsing naar Pelmolenpad

7 juli 2020

Ook andere nevenactiviteiten gaan dit jaar niet door. Wel is er een prikkelarme kermismiddag op dinsdag 11 augustus van 12.00 tot 14.00 uur.

Anders door corona

De kermis wordt door corona duidelijk anders. Zo is de kermis kleiner, alcoholvrij en wordt ingericht op het parkeerterrein van het Pelmolenpad. Er komt een verplichte looproute langs de attracties en het kermisteam houdt in de gaten of het niet te druk wordt. Die informatie wordt aan bezoekers via onder meer een app en matrixborden gedeeld. De kermis vindt plaats van zaterdag 8 tot en met zondag 16 augustus 2020. Het doorgaan van de kermis is goed nieuws voor de Hoornse kermisliefhebbers én de kermisexploitanten die het zwaar hebben gehad de afgelopen maanden.


Volg de regels, dan kan iedereen genieten

Het college heeft na onderzoek met de kermisexploitanten, de hulpdiensten en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ingestemd met een voorstel voor een aangepaste kermis dit jaar. Burgemeester Jan Nieuwenburg: ‘Ik heb het kermisteam gevraagd de mogelijkheden voor een aangepaste kermis te onderzoeken, nadat een nieuwe noodverordening op 1 juli inging. Hieruit kwam naar voren dat we onze inwoners en kermisexploitanten tegemoet kunnen komen, maar dat we daarvoor wel grote aanpassingen moeten doen. We vragen aan onze bezoekers de huisregels te volgen en hun verantwoordelijkheid te pakken om afstand te houden. Alleen dan kan iedereen genieten van deze toch wel bijzondere kermis dit jaar.’


Extra maatregelen

Het kermisteam zet op en rondom het kermisterrein handhavers en extra begeleiders in die de looproute, de 1,5 meter afstand en de drukte continu in de gaten houden. Op basis daarvan wordt via een stoplichtensysteem gemeld wat de actuele drukte is en kunnen bezoekers vooraf of onderweg zien of het rustig is of te druk om nog te komen. Het terrein wordt omhekt. Jongeren tot en met 18 jaar krijgen bij de ingang een bandje, omdat zij geen 1,5 meter afstand tot elkaar hoeven te houden buiten. Het gehele terrein is alcoholvrij. Als mensen zich niet aan de regels houden is de burgemeester helder: dan gaat het terrein (deels) dicht. De kermis sluit door de week en zondag om 23.00 uur en op vrijdag en zaterdag om 00.00 uur.


Welke attracties komen er?

Dat zal het kermisteam later bekend maken. Fatina van het Kaar van het Kermisteam: ‘We gaan, nu de maatregelen vastgesteld zijn, aan de slag met de invulling. Er zal maximaal plek zijn voor 50 attracties. Wel is duidelijk dat er geen botsauto’s komen. Blijf ons volgen via www.kermis-hoorn.nl en daar vind je voor aanvang van de kermis informatie over de app. Zo blijf je goed op de hoogte van wanneer het een goed moment is voor een ritje in een van de attracties. We zien jullie graag in augustus.’


Samenwerking om scheve balans woon-werkverkeer op Hoornse lijn tegen te gaan

15 mei 2020 - bron: Provincie Noord-Holland 

 

Overheden gaan samen aan de slag om de OV-knooppunten langs de Hoornse Lijn (stations gelegen tussen Hoorn en Zaandam) te verbeteren.

De werkgroep Hoornse Lijn wil iets doen aan de scheve woon-werkverkeerbalans in het openbaar vervoer. De gemeenten Hoorn, Zaanstad, Edam-Volendam en Purmerend, de provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Binnenlandse Zaken, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Amsterdam en NS stellen een gezamenlijke ontwikkelagenda op waarin ze alle korte- en langetermijnontwikkelingen benoemen. Op 14 mei sprak de werkgroep tijdens een bestuurlijk overleg de ambitie uit om intensiever samen te werken om stationsgebieden en de deur-tot-deurreis te verbeteren.

Cees Loggen, gedeputeerde ruimtelijke ordening: “We zien dat steden buiten Amsterdam een steeds grotere regionale rol vervullen. Mijn missie is dat de knooppunten op de Hoornse lijn niet alleen een rol spelen voor de eigen regio, maar ook een rol gaan spelen voor de Metropoolregio Amsterdam. Hiervoor moeten we goed kijken naar wonen, werkgelegenheid en recreatie. De ontwikkelagenda is een mooie stap om ruimtelijke plannen beter met elkaar af te stemmen, waardoor ze elkaar aanvullen.”

 

Tegenspits

De scheve woon-werkverkeerbalans in het openbaar vervoer ontstaat doordat een steeds groter deel van de beroepsbevolking van steden en dorpen buiten Amsterdam, werkzaam is in Amsterdam (onderzoek Samen bouwen aan bereikbaarheid). 16% van de beroepsbevolking van de gemeente Hoorn en 22% van de beroepsbevolking van de gemeente Edam-Volendam is werkzaam in Amsterdam. Hierdoor reizen er weinig Noord-Hollanders in de ochtendspits richting Noord-Holland Noord (en in avondspits andersom). Dit wordt ook wel de ‘tegenspits’ genoemd.

Om meer reizigers richting het noorden te laten reizen moet niet alleen gekeken worden naar de plannen voor woningbouw rondom OV-knooppunten, maar ook naar de werklocaties bij stations. Ook biedt het spreiden van toeristen uit Amsterdam kansen om meer treingebruik richting Hoorn te stimuleren. Gekeken wordt welke OV-knooppunten hier een rol in kunnen spelen. 

Belangrijke voorwaarde voor meer tegenspits is een goede dienstregeling en een comfortabele deur-tot-deurreis. Zo wordt er gekeken naar goede bus- en treinaansluitingen, veilige en snelle fiets- en voetgangersroutes van en naar de stations en voldoende parkeerplekken voor auto’s en fietsen. 

Programma OV-knooppunten

De Hoornse lijn is het spoortraject tussen Zaandam en Hoorn en maakt onderdeel uit van de Zaancorridor. Stations zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, naar voorzieningen of recreatieve bestemmingen. Door OV-knooppunten optimaal in te richten, wordt de reistijd korter, zijn voorzieningen dichterbij en verminderen we files en CO2-uitstoot. Lees meer over het Programma OV-knooppunten op de website van de provincie Noord-Holland.


Sloop van de oude Ford garage bij spoorwegovergang het Keern

6 maart 2020

 

Peter Entius is geboren en opgegroeid boven de Ford garage bij de spoorwegovergang bij het Keern. Nu is hij bij de gemeente Hoorn ambtelijk opdrachtgever van het project Poort van Hoorn, de ontwikkeling van het stationsgebied en omgeving. Vandaag was een bijzondere dag voor Peter; hij mocht aan de slag met de sloopkogel.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de Poort van Hoorn? Kijk op www.poortvanhoorn.nl of schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.poortvanhoorn.nl/nieuwsbrief.


Unanieme steun raad voor voorstel parkeren Poort van Hoorn

26 februari 2020

Op dinsdag 25 februari stemde de Hoornse raad unaniem in met een voorstel voor het parkeren in de Poort van Hoorn. De komende maanden werkt het college uit op welke manier de parkeeropgave in en om het stationsgebied zo goed en efficiënt mogelijk ingevuld kan worden. Diverse raadsfracties benadrukten dat er voldoende parkeerplaatsen moeten komen, als er in de binnenstad parkeerplaatsen verdwijnen.

 

De gemeente Hoorn werkt met ontwikkelpartners NS Stations, ProRail, Provincie Noord-Holland en SITE Urban Development aan de ontwikkeling van het stationsgebied in Hoorn. Naast de ontwikkeling van het P&R terrein en het trein- en busstation tot een efficiënt en comfortabel vervoersknooppunt wil de gemeente in het stationsgebied, het Pelmolenpad en de Prismalocatie ook aantrekkelijke en vernieuwende woon-werkmilieus toevoegen. Dit gaat deels ten koste van parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen moeten elders gecompenseerd worden.

 

Besluit 2017

In 2017 besloot de raad om aan de noordkant van het station (Transferium) een bovengrondse parkeergarage met 1.250 parkeerplaatsen te bouwen. Ontwikkelpartners NS Stations en ProRail lieten echter weten hier niet aan mee te willen werken, vanwege de grote ruimtelijke impact van deze grote bovengrondse garage.

 

Besluit 2020

De raad besloot nu unaniem om de parkeergarage deels ondergronds te realiseren. Ook gaat het huidige plan uit van minder parkeerplaatsen (om en nabij 1.050). Dit vanwege de verplaatsing van de winkel van Albert Heijn naar een andere locatie.

 

Uitwerking na de zomer
De raad heeft het college van B en W opdracht gegeven om in kaart te brengen hoe de parkeeropgave zowel financieel als ruimtelijk zo optimaal mogelijk kan worden ingevuld. Hierbij zoekt het college onder meer naar alternatieve oplossingen voor werknemers die nu in het gebied van de Poort van Hoorn parkeren en het parkeren voor de nieuwe functies van de Poort van Hoorn. Ook kijkt het college naar de faseerbaarheid en schaalbaarheid van de parkeeroplossingen, zodat deze mee kunnen groeien of kunnen krimpen als de parkeervraag toe of afneemt.

 

Deze uitwerking legt het college na de zomer voor, samen met een raadsvoorstel over de gehele gebiedsexploitatie (business case), het stedenbouwkundig ontwerp en de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelpartners.


Karres en Brands maakt stedenbouw-kundig ontwerp Poort van Hoorn

26 februari 2020

 

De gemeente Hoorn heeft stedenbouwkundig bureau Karres en Brands gevraagd om een stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn te maken. Het ontwerp beslaat het volledige stationsgebied, inclusief de Noorderveemarkt, het Pelmolenpad en de Prismalocatie.

 

In nauwe samenwerking met ontwikkelpartners NS Stations, ProRail, de provincie Noord-Holland en SITE Urban Development werkt de gemeente Hoorn plannen uit voor de ontwikkeling van het gebied rondom het station van Hoorn. Naast de transformatie van het station, P&R terrein en busstation tot een comfortabel vervoersknooppunt leent het gebied zich bij uitstek voor de ontwikkeling van aantrekkelijke en vernieuwende woon-werkmilieus en een warm welkom in Hoorn. ‘Met deze ontwikkeling voegen we echt iets nieuws toe aan wat onze stad al te bieden heeft,’ benadrukt wethouder Samir Bashara. ‘Het is een ambitiesprong richting ons doel om ‘meer stad’ te worden. Dat betekent groei en op de juiste plekken ook stedelijker worden, om ook in de toekomst een bruisende stad te blijven.’

 

Van ambities naar ontwerp

In september 2019 stelde de Hoornse raad unaniem de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn vast. Op basis daarvan gaat Karres en Brands (landschapsarchitectuur en stedenbouw) een stedenbouwkundig ontwerp maken, in samenwerking met experts van Witteveen+Bos (ingenieursbureau), Weboost (infratechniek) en Alcedo (geluidstechniek). Dit is een ontwerp van de inrichting van het gebied. Tijdens het ontwerptraject gaat het ontwerpteam op gezette tijden ook in gesprek en aan het werk met de inwoners, ondernemers en partners in de stad. Doel is om in september een stedenbouwkundig ontwerp aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen.

 

Inspirerende samenwerking

Wethouder Bashara: ‘Het is de hoogste tijd om onze ambities concreter te maken,’ aldus Bashara. ‘We weten wát we willen, nu wordt het tijd om ook uit te werken hoe dat eruit moet gaan zien. Karres en Bands heeft veel ervaring met soortgelijke stads- en knooppuntontwikkeling op andere plekken in Nederland. De manier waarop zij deze complexe opgave willen aanvliegen is veelbelovend. We kijken uit naar een inspirerende en succesvolle samenwerking met het ontwerpteam, onze ontwikkelpartners en natuurlijk vooral ook met de stad.’

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de Poort van Hoorn? Kijk op www.poortvanhoorn.nl of schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.poortvanhoorn.nl/nieuwsbrief.


Steun voor parkeerplan bij station

14 februari 2020 - bron: Noordhollands Dagblad

 

Wethouder Samir Bashara kan verder met de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Gisteravond was er een grote mate van steun voor de wijze waarop de parkeerproblematiek - vorig jaar een heet hangijzer voor de Hoornse raad - in het stationsgebied wordt opgelost. 


Update voortgang Poort van Hoorn

13 januari 2020

In februari staat het nieuwe voorstel over het parkeren in de Poort van Hoorn op de agenda van de commissie en gemeenteraad. Hierdoor schuift de planning van de Poort van Hoorn iets op. Dit betekent dat de gemeenteraad naar verwachting in september een besluit kan nemen de samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelpartners NS Stations, ProRail en de provincie Noord-Holland. Om geen tijd te verliezen en de plannen na deze besluiten zo snel mogelijk uit te kunnen voeren, heeft het college van B en W alvast opdracht gegeven om een stedenbouwkundig plan op te stellen.

Parkeerkader Poort van Hoorn
In oktober besloot de Hoornse raadscommissie dat het voorstel over het parkeren in de Poort van Hoorn en de binnenstad nog niet klaar was voor besluitvorming. In november dacht de gemeenteraad in twee sessies mee over de juiste vorm en inhoud van het parkeervoorstel. Op basis hiervan is een nieuw voorstel opgesteld, dat voornamelijk gaat over hoe de gemeente om kan gaan met het parkeren in de Poort van Hoorn. Het voorstel staat op 13 februari op de agenda van de raadscommissie en op 25 februari op de agenda van de gemeenteraad.

Vervolgbesluiten
Doordat het besluit over het parkeren meer tijd heeft gekost, schuift de planning van de vervolgbesluiten over de financiën, de ontwikkelstrategie en de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelpartners door naar september 2020. Hierin komt dan ook de concrete uitwerking van het parkeren (wie parkeert waar en tegen welke prijs?), de financiën (wie betaalt wat?) en de ontwikkelstrategie (hoe gaan we het gebied ontwikkelen en in welke volgorde?) aan de orde.

Stedenbouwkundig ontwerp
Zowel het college als de gemeenteraad willen het liefst deze bestuursperiode nog ‘een schop in de grond’ kunnen zetten. Om geen tijd te verliezen en na de besluiten in september 2020 zo snel mogelijk door te kunnen gaan met de uitvoering in de Poort, heeft het college opdracht gegeven om een stedenbouwkundig bureau te zoeken om een stedenbouwkundig ontwerp op te stellen. Een stedenbouwkundig ontwerp vormt de basis voor een bestemmingsplan. Na de besluiten in september, kan de gemeente dan meteen door met het opstellen van het bestemmingsplan.

Op de hoogte blijven van de Poort van Hoorn? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op www.poortvanhoorn.nl


Ot en Sien komt naar Hoorn

6 januari 2020 - bron: Noordhollands Dagblad

 

Vakmensen die met hun handen werken. Ouderwets? Zeker niet. Met het belevingsfestival Ot en Sien hoopt Paul Metselaar uit Opperdoes de jeugd te enthousiasmeren voor de pure ambacht. Eerdere edities vonden plaats in het landelijke Twisk, in 2020 komt het festival naar Hoorn.

 


Mobiliteit niet langer de belangrijkste ambitie voor toekomst van stationsgebied Hoorn

4 januari 2020 - bron: Noordhollands Dagblad

 

Aan de oevers van ’t IJ wordt hard gewerkt aan de toekomst van Hoorn. Het Amsterdamse bedrijf Site Urban Development is vanaf de zomer van 2018 bezig met een nieuw ontwerp voor de Poort van Hoorn, de omgeving van het gedateerde stationsgebied.

 


68 woningen Toren opgeleverd

10 december 2019 - bron: Noordhollands Dagblad

 

Deze week worden de eerste 68 woningen in het appartementencomplex Toren opgeleverd. Gisteren kregen de eerste bewoners van woningen in de 'laagbouw' de sleutels. 


Rijk en regio steken 539 miljoen euro in betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

 

25 november 2019

Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële dekking voor een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. In totaal wordt er 539 miljoen euro uitgetrokken voor extra rijstroken op de A7 en A8 en maatregelen voor het lokale wegennet, de fiets en het openbaar vervoer.

Rijk en regio
Met het zetten van een handtekening onder een bestuursovereenkomst hebben de minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en van Veldhoven (Milieu en Wonen) en de betrokken bestuurders uit de regio de afspraken over het mobiliteitspakket bezegeld. Het Rijk trekt 366 miljoen euro uit en de regio 173 miljoen euro.

Minister van Nieuwenhuizen: ‘Het is ontzettend druk in de regio Amsterdam-Hoorn en met de komst van extra woningen zal het in de toekomst alleen maar drukker worden. Mooi dat we samen met de regio goede afspraken hebben gemaakt om de groei van het verkeer op te vangen. In een regio waar veel mensen wonen en werken is het belangrijk dat de infrastructuur op orde is.’

 

Wethouder Samir Bashara: ‘We zijn meer dan tevreden met dit resultaat. Hoorn heeft de ambitie om meer stad te worden, dus te groeien. En in de regio Westfriesland werken we samen om bij de top regio’s te behoren op het gebied van wonen, werken en beleven. Verbetering van de bereikbaarheid is voor de aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van Hoorn en de regio Westfriesland dan ook cruciaal.’

Maatregelen
Het multimodale mobiliteitspakket bestaat uit de volgende maatregelen:

 • Quick Wins en mobiliteitsmanagement, zoals het stimuleren van fietsgebruik, extra carpoolplaatsen en een werkgeversaanpak;
 • Infrastructurele maatregelen aan het traject A8-A7 ten behoeve van de doorstroming, zoals extra rijstroken op de A8 en A7 bij Purmerend en Hoorn, het aanpassen van knooppunt Zaandam en het openstellen van de beide reserve rijstroken in de Coentunnel;
 • Een ongelijkvloerse kruising van weg en spoor bij de Guisweg in de gemeente Zaanstad en het optimaliseren van de aansluitingen van dit gebied op de A8 door het volledig maken van aansluiting 3;
 • Verbeteren van de doorstroming N516 (Thorbeckeweg) in Zaandam Zuid en de aansluiting op de A8 Oostzaan;
 • Het verbeteren van de doorstroming op het onderliggend wegennet bij de aansluiting Hoorn van de A7 richting Hoorn;
 • Faciliteren van de gewenste bereikbaarheid voor belangrijke woningbouwopgaven bij openbaar vervoer-knooppunten in Zaanstad, Purmerend en Hoorn.

Ook wordt met het pakket woningbouwontwikkeling mogelijk gemaakt. Zo zijn er in de regio boven Amsterdam plannen voor duizenden nieuwe woningen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor leefbaarheid, natuur, klimaat en duurzaamheid.

Vervolg
Alle maatregelen zijn opgenomen in een ontwerp structuurvisie, die al ter inzage heeft gelegen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nota van antwoord en het definitief maken van de structuurvisie. Na vaststelling van de structuurvisie, naar verwachting eind dit jaar, worden de maatregelen verder uitgewerkt in de volgende fase van het project, zijnde de planuitwerking ‘A7-A8 Amsterdam-Hoorn’. Te zijner tijd wordt hiervoor o.a. een ontwerp-Tracébesluit en een Tracébesluit genomen. Naar aanleiding hiervan zal duidelijk worden wanneer welke maatregelen genomen kunnen worden. Maatregelen voor het lokale wegennet, zoals Guisweg, AVANT en snelfietspaden vallen onder de verantwoordelijkheid van de regio en worden door hen verder uitgewerkt.

Betrokken partijen
In de Corridorstudie Amsterdam – Hoorn werken het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ProRail, NS en de gemeenten Amsterdam, Hoorn, Purmerend, Zaanstad, Beemster, Oostzaan, Wormerland, Koggenland en Edam-Volendam samen aan de bereikbaarheid van de regio Amsterdam – Hoorn. De betrokken partijen hebben gezamenlijk een film gemaakt.


Onderzoek ondergrondse parkeergarage Poort van Hoorn

 

13 november 2019

De gemeente Hoorn gaat onderzoeken of het mogelijk is om een ondergrondse parkeergarage onder het Noorderveemarkt aan te leggen, met ondergrondse doorsteek onder het spoor door vanaf de noordzijde van het station. Dit naar aanleiding van een verzoek van de raad.

 

De fracties van VVD, Sociaal Hoorn, Fractie Tonnaer, CDA, DRP, PvdA en ChristenUnie dienden een motie in om ‘met voorrang een variant te onderzoeken van een ondergrondse doorsteek onder het station door, vanaf de Maelsonstraat, leidend tot een ondergrondse parkeergarage bij de Noorderveemarkt, met als optie een directe verbinding naar de binnenstad. Dit zou onder meer kunnen leiden tot minder verkeer, minder auto’s op straat en een veilige route voor fietsers en voetgangers.

 

Wethouder Bashara herinnerde de raad aan het unanieme raadsbesluit over de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Hier besloot de raad om uit te gaan van een parkeergarage aan de noordzijde van het station, deels ondergronds en deels bovengronds. Bashara herhaalde een eerdere toezegging dat hij het idee van de raadsfracties indicatief laat berekenen. Een uitvoerig onderzoek naar parkeren aan de zuidzijde zou een fundamentele wijziging van het eerdere raadsbesluit zijn en leidt ook tot vertraging in de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. De ambitie van de raad om deze bestuursperiode de eerste schop in de grond te zetten in de Poort van Hoorn zou dan ook niet haalbaar zijn.

 

De indieners van de motie stemden in met de uitleg van de wethouder dat het alternatief indicatief kan worden onderzocht, om zo de voortgang van het project Poort van Hoorn niet in de weg te staan. Met die uitleg werd de motie aangenomen, met tegenstemmen van GroenLinks, D66, HOP, Fractie Verdonk en Fractie Koekkoek.

 


Nieuwe Gouden Eeuw in Hoorn

29 oktober 2019 - Artikel in magazine stationslocaties 2019-2020

 

De Stad van de Gouden Eeuw gaat een nieuwe fase in. Hoorn gaat de komende jaren ‘meer stad’ worden. Dat betekent groeien en op de juiste plekken ook stedelijker worden. Met aantrekkelijke en gevarieerde woon-werkbuurten, het grootste stadsstrand van Nederland en een 21e eeuws mobiliteitsknooppunt voor Hoorn en de regio Westfriesland.

 

Artikel Stationslocaties Nieuwe Gouden Eeuw In Hoorn
PDF – 2.0 MB 500 downloads

Nieuwe ambities voor de Poort van Hoorn: bekijk de video

 

16 oktober 2019

Samen met ontwikkelpartners de provincie Noord-Holland, ProRail en NS Stations stelde de gemeente Hoorn nieuwe ambities op voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. De ambities en uitgangspunten werden eind september unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Wat is de Poort van Hoorn en wat zijn onze ambities? Vincent de Heer (NS stations), Geurt van Randeraat (SITE Urban Development), Samir Bashara (wethouder Gemeente Hoorn) en Peter Entius (strategisch manager Gemeente Hoorn) vertellen u er in deze video over.

 


Raad kiest unaniem voor ‘ambitiesprong’ Poort van Hoorn


25 september 2019

De Hoornse raad kiest unaniem voor een ambitiesprong in de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Dat besloot de raad op dinsdag 24 september.

Samen met NS Stations, Provincie Noord-Holland en ProRail werkte de gemeente Hoorn de afgelopen periode aan een raamwerk voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.

Aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu
Belangrijkste ambitie is om een aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu te maken. Kwaliteit is daarin het sleutelwoord; van de bebouwing, maar ook van de inrichting van de openbare ruimte. Het betekent dat er een mix van functies (wonen, werken, recreëren) moet ontstaan, die zorgt voor een levendig gebied.
In het gebied kunnen minimaal 1.000 woningen worden toegevoegd. Het gaat dan om vernieuwende stadse woonmilieus die iets toevoegen aan het woningaanbod in Hoorn. Mogelijkheden om de ruimtelijke impact van het parkeren in het gebied te beperken worden zoveel mogelijk benut, bijvoorbeeld door dit deels ondergronds op te lossen, dubbelgebruik en/of een schaalbare parkeeroplossing, die kan meebewegen met de behoefte.

 

Welkom in Hoorn
Ook moet het gebied bezoekers en gebruikers verwelkomen in de stad. Je moet dus het gevoel hebben dat je in Hoorn bent, niet dat je van hieruit naar de stad loopt. Belangrijk daarbij is om over het spoor in plaats van een loopbrug een ‘podium’ te bouwen, met verblijfskwaliteit. Hierdoor worden de noord- en de zuidkant beter aan elkaar verbonden en werkt het als een rode loper richting de binnenstad.

 

Multimodaal knooppunt voor Westfriesland
En tot slot willen de partijen een goed functionerend multimodaal knooppunt voor de regio Westfriesland ontwikkelen, waar vervoersstromen (van trein tot voetganger) logisch op elkaar aansluiten. Alles gericht op een snelle en comfortabele overstap van het ene naar het andere vervoersmiddel. Omdat het gros van de reizigers en gebruikers niet uit de binnenstad komt, is het ook logisch om dit knooppunt meer aan de kant van het transferium te organiseren.
Doordat het busstation naar het transferium te verhuizen, ontstaat er aan de noordkant een nieuwe hoofdentree van het station. Ook komt hier er een fietsenstalling voor minimaal 3.000 fietsen.

 

Unaniem
De raad toonde zich unaniem enthousiast over de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling en de ambitiesprong die deze betekenen. Vooral doorpakken en snel de schop in de grond, gaf de raad mee. Een amendement om de raad goed te betrekken bij de ontwikkelingen en om alle (deel)plannen voor besluitvorming voor te leggen aan de raad werd unaniem aangenomen.

 


Aansluiting Dampten op Berkhouterweg vanaf maandag 16 september definitief opgeheven

6 september 2019

Vanaf maandag 16 september 7.00 uur gaat de herinrichting van de Berkhouterweg een nieuwe fase in. Dan is namelijk de nieuwe rijweg van de Berkhouterweg gereed. Aannemer BAM Infra gaat vanaf 16 september aan de slag met de aanleg van een nieuw fietspad en groenstrook.

De werkzaamheden duren tot en met januari 2020. Auto’s en fietsers kunnen gebruik blijven maken van de Berkhouterweg. Wel worden de aansluitingen van het Dampten op de Berkhouterweg definitief opgeheven.

 

Afsluiting Dampten op de Berkhouterweg

De afsluiting van het Dampten op de Berkhouterweg maakt onderdeel uit van de aanstaande omvorming van de turborotonde tot een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten. De omvorming moet de doorstroming op de Provincialeweg bevorderen. De ‘knip’ tussen het Dampten en de Berkhouterweg is noodzakelijk om te voorkomen dat in de toekomst alsnog files ontstaan vanwege de beperkte opstelruimte voor het autoverkeer. Nood- en hulpdiensten, stadsbussen en (brom)fietsen kunnen in de toekomst met een bussluis gebruik  blijven maken van de aansluiting Dampten.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden en in de definitieve situatie blijven alle bedrijven en instellingen in Dampten en langs de Berkhouterweg bereikbaar. De route vanaf de Provincialeweg naar de Berkhouterweg blijft ongewijzigd.

 • Gemotoriseerd verkeer naar en vanuit Dampten rijdt vanaf 16 september via het Keern.
 • Fietsverkeer tussen de Berkhouterweg en het Keern rijdt tijdens de werkzaamheden om via het Dampten. In de definitieve situatie komt een betonnen fietspad langs de Berkhouterweg vanaf de spoorwegovergang tot aan het Keern.

 

In bijgaande afbeelding staan de omleidingen:


Herinrichting Berkhouterweg begonnen

30 augustus 2019

Maandag 26 augustus 2019 is aannemer BAM Infra begonnen met de herinrichting van de Berkhouterweg. Bij de herinrichting van de Berkhouterweg is het doel de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren en een groenere aanblik te geven.

Berhouterweg blijft bereikbaar

In de eerste weken wordt de nieuwe rijweg aangelegd. Vanaf 15 september 2019 starten vervolgens de werkzaamheden aan de kabels en leidingen, de riolering en de aanleg van een nieuw voet- en fietspad langs de Berkhouterweg. De Berkhouterweg blijft tijdens deze werkzaamheden beschikbaar voor auto’s en fietsers. Tevens vinden werkzaamheden plaats op het parkeerterrein van de begraafplaats en het crematorium.

Uitvoering werkzaamheden Provincialeweg

Nadat de werkzaamheden aan de Berkhouterweg klaar zijn, starten begin 2020 de werkzaamheden aan de Provincialeweg en het omvormen van de turborotonde naar een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Provincialeweg in het voorjaar 2020 voltooid.

Eind augustus start herinrichting Berkhouterweg

26 juli 2019

Vanaf maandag 26 augustus vinden er werkzaamheden plaats aan de Berkhouterweg. De weg blijft tijdens deze werkzaamheden wel beschikbaar voor auto’s en fietsers.

Uitvoering herinrichting Berkhouterweg

Bij de herinrichting van de Berkhouterweg is het doel om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren. In de eerste weken worden de Berkhouterweg, ten westen van de turborotonde, en het parkeerterrein van de begraafplaats en het crematorium opnieuw ingericht. Vanaf 15 september starten vervolgens de werkzaamheden aan de kabels en leidingen, de riolering en de aanleg van een nieuw voet- en fietspad langs de Berkhouterweg.

Auto’s en fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de Berkhouterweg. BAM en de gemeente Hoorn onderhouden contact met scholen, bedrijven en bewoners in de directe omgeving. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Berkhouterweg begin 2020 voltooid.

Uitvoering werkzaamheden Provincialeweg

Nadat de werkzaamheden aan de Berkhouterweg klaar zijn, starten de werkzaamheden aan de Provincialeweg en het omvormen van de turborotonde naar een kruising. Ondanks dat de Provincialeweg bereikbaar blijft, heeft het werk aan de Provincialeweg gevolgen voor het autoverkeer van en naar de stad. In het najaar van 2019 volgt meer informatie over de werkzaamheden aan de Provincialeweg en de gevolgen voor het autoverkeer. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Provincialeweg in het voorjaar 2020 voltooid.

Achtergrond van de werkzaamheden

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid van de Provincialeweg tussen de A7 en het Keern te verbeteren worden de turborotonde, en de rotonde ten oosten van de A7, vervangen door kruisingen met verkeerslichten. Het verkeer op de Provincialeweg loopt met name tijdens de ochtend- en avondspits vast, omdat de turborotonde niet meer verkeer kan verwerken. Om de doorstroming en de verkeersveiligheid zo optimaal mogelijk te maken wordt de aansluiting van het Dampten op de Berkhouterweg afgesloten voor het doorgaande autoverkeer, met uitzondering voor stadsbussen en nood- en hulpdiensten. De gemeenteraad heeft in februari 2018 gekozen voor deze oplossing.

Betere bereikbaarheid Hoorn - Amsterdam

21 juni 2019

Het Rijk en de regio zijn het eens geworden over de maatregelen die de bereikbaarheid tussen Hoorn en Amsterdam te verbeteren.

Belangrijkste nieuws voor Hoorn is het plan om op de A7 tussen Hoorn-Noord (N23) en de afslag Avenhorn in beide richtingen een extra spitsstrook aan te leggen.

Ook wordt in de plannen de A7 bij Purmerend uitgebreid naar 3 rijstroken. Knooppunt Zaandam wordt omgebouwd en de A8 tussen Zaandam en Coenplein wordt in beide richtingen uitgebreid naar 5 rijstroken.

De maatregelen gaan om verbeteringen op het wegennet, maar ook voor het fietsnetwerk en het openbaar vervoer. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met grote opgave in de regio voor woningbouw bij OV-knooppunten, waaronder in de Poort van Hoorn.

Informatiebijeenkomsten

In de eerste week van juli organiseert de projectgroep van Corridorstudie Amsterdam - Hoorn verschillende informatiebijeenkomsten. Hier geven zij informatie over het proces (besluitvorming en procedure), over de inhoud van de maatregelen en de effecten die deze maatregelen op verschillende thema’s, zoals natuur en milieu hebben. In Hoorn is een informatiebijeenkomst gepland op 4 juli, van 19.00 tot 21.00 uur in schouwburg Het Park.

Betrokken partijen

In de Corridorstudie Amsterdam – Hoorn werken het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Holland, de vervoerregio Amsterdam, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ProRail, NS en de gemeenten Amsterdam, Hoorn, Purmerend, Zaanstad, Beemster, Oostzaan, Wormerland en Edam-Volendam samen aan de bereikbaarheid van de regio Amsterdam – Hoorn.

Meer informatie is te vinden op www.corridoramsterdamhoorn.nl.

Woningbouw rondom stations

De druk op de woningmarkt is in onze provincie nog steeds enorm. Alleen al in de Metropoolregio Amsterdam is tot 2040 behoefte aan 230.000 nieuwe woningen. Ook de filedruk is in delen van onze provincie groot.

Daarom stimuleert de Provincie Noord-Holland de woningbouw rondom stations en andere belangrijke OV-knooppunten.

Zo zijn mensen eerder uit en thuis, wordt de ruimte in de stad optimaal benut en wordt bouwen in het groen zoveel mogelijk voorkomen.

Lees het in het digitale magazine van de Provincie Noord-Holland: &Holland

Veel belangstelling voor nieuwste schetsen stadsstrand

9 mei 2019

Op 8 mei 2019 kwamen bijna 300 omwonenden en ander belangstellenden naar schouwburg Het Park om de nieuwste schetsen voor het stadsstrand te bekijken en te bespreken met de gemeente.

Deze schetsen zijn een vervolgstap op het basisontwerp uit 2016. De schetsen tonen oplossingen voor verbeterpunten op het basisontwerp en geven invulling aan de beleving en uitstraling van het stadsstrand.

De nieuwe schetsen zijn te zien op de pagina Stadsstrand. Wethouder Ben Tap: ‘We zijn blij dat bijna 300 mensen de moeite hebben genomen om de schetsen te komen bekijken. We hebben de bezoekers gevraagd waar ze enthousiast van worden en wat hun betreft nog beter kan. Dat heeft veel waardevolle inbreng opgeleverd. Deze nemen we waar mogelijk mee in de verdere uitwerking van de schetsen.’

Vervolgstap basisontwerp stadsstrand

Vanuit het basisontwerp dat in 2016 is gemaakt, heeft de gemeente samen met bureau Sant en Co een vervolgstap in het ontwerpproces gemaakt.  Belangrijke vragen bij het maken van de nieuwe schetsen waren: hoe moet het gebied eruit komen te zien en hoe willen we het strand beleven. Welke uitstraling willen we dit nieuwe recreatiegebied geven? Daarnaast is in eerdere gesprekken met inwoners, organisaties en adviescommissies over het basisontwerp een aantal verbeterpunten genoemd. Zo is er aandacht gevraagd voor het zicht op geparkeerde auto’s vanaf de Sterflats en het Visserseiland en de ligging van het stadsstrand ten opzichte van de monumentale huidige dijk. Ook deze punten zijn meegenomen in de nieuwe schetsen voor het stadsstrand.

Beleving stadsstrand

In de schetsen voor het stadsstrand zijn de verschillende functies op natuurlijke wijze ingebed op de oeverdijk. Er is invulling gegeven aan de beleving, zichtlijnen en vegetatie van het stadsstrand. Door het gebruik van zachte glooiingen ontstaat een interessant gebied waar recreanten het jaar rond kunnen wandelen en fietsen. De glooiingen zorgen voor een afwisselend zicht op de glooiingen zelf, het Markermeer en de Westfriese Omringdijk. De lage bloemrijke vegetatie zorgt voor een groene uitstraling en houdt het zand op zijn plek. De hogere struikgewassen zorgen voor beschutting tijdens warme dagen.

Verkeer en parkeren

Wandelaars en fietsers hebben een eigen pad dat tussen of over de glooiingen loopt, los van de rijbaan voor auto’s. Via een rijbaan kunnen auto’s van en naar de parkeerplaatsen op de oeverdijk rijden. De auto’s zijn niet dwars op de rijbaan geparkeerd, maar gegroepeerd in ‘parkeerkoffers’. Door deze indeling en de glooiingen nabij de parkeerkoffers gaan de auto’s meer op in de omgeving en zijn ze minder zichtbaar.

Verhouding dijk en stadsstrand

De oeverdijk met het stadsstrand wordt vóór de Westfriese Omringdijk aangelegd (aan de waterzijde). Tussen de deze huidige dijk en de oeverdijk met stadsstrand loopt meanderend water dat in breedte varieert, zodat de dijk en het strand meer los van elkaar komen te liggen. De karakteristieke vorm van de Omringdijk blijft daarbij goed tot zijn recht komen.
Door van de zandige oeverdijk, die nodig is voor de dijkversterking, een glooiend stadsstrand te maken, wordt het contrast tussen beide dijken groter. De unieke identiteit en de cultuurhistorische waarde van de Omringdijk komt daardoor beter tot zijn recht. Ook het stadsstrand in zijn vorm is uniek voor Hoorn, een nieuw recreatiegebied waar inwoners en bezoekers het hele jaar van kunnen genieten.

Wat zijn de volgende stappen?

Wethouder Ben Tap: ‘De inbreng die we op de bijeenkomst hebben opgehaald, nemen we mee in de verdere uitwerkingen van de schetsen. In de tweede helft van 2019 willen we samen met omwonenden en andere belangstellenden komen tot een ontwerp waarin we definitieve keuzes hebben gemaakt over glooiingen, de ligging van voorzieningen op het stadsstrand en de inrichting van het gebied. De Alliantie Markermeerdijken start na de zomer met het opspuiten van de oeverdijk en hoopt de dijkversterking eind 2021 afgerond te hebben. Daarna start op de oeverdijk de aanleg van het stadsstrand en de voorzieningen. In de zomer van 2022 is dit nog niet klaar, maar naar verwachting kunnen we dan wel al genieten van het stadsstrand.’

Achtergrondinformatie dijkversterking en stadsstrand

De Alliantie gaat de komende jaren de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam versterken. Dat gebeurt op verschillende manieren. De dijk vanaf schouwburg Het Park tot aan de Hulk (en verder) krijgt als versterking een oeverdijk. Dit is een nieuwe dijk die voor de bestaande dijk aan de waterzijde wordt aangelegd. Op de zandige oeverdijk creëert de gemeente een groot stadsstrand waar men kan spelen, wandelen, zonnen, sporten, een kop koffie kan drinken bij het strandpaviljoen, of gewoon lekker kan gaan liggen na een duik in het Markermeer. Het deel van de oeverdijk waar het stadsstrand komt te liggen, wordt ongeveer 130 meter breed en een kilometer lang. Het bevindt zich tussen schouwburg Het

Park en de Galgenbocht bij de Grote Waal.

Vanaf de bestaande dijk komen er twee bruggen naar het stadsstrand: een brug voor voetgangers, fietsers en auto’s ter hoogte van de Galgenbocht. En een voetgangersbrug ter hoogte van Sterflat 1. Vanaf de binnenstad kan men direct ten westen van de schouwburg naar het strand toe. Daar komt een verbinding voor auto’s, fietsers en voetgangers Er is voldoende parkeergelegenheid voor de bezoekers van het stadsstrand. De permanente parkeerplaatsen komen nabij de schouwburg (250 plekken) en nabij de Galgenbocht (120 plekken). Alleen op piekdagen kunnen in het tussengebied ook auto’s parkeren (130 plekken).

Ambachten maken onze gouden eeuw, Ot&Sien Festival 2020 in Hoorn

22 januari

Ot&Sien Festival, 5, 6 en 7 juni 2020, verhuist naar de gemeente Hoorn

Het Ot&Sien Festival slaat haar vleugels uit. Het verhuist in 2020 van Twisk naar Hoorn en strijkt neer op het terrein van de Museumstoomtram. Op 5, 6 en 7 juni 2020, de vierde editie van het Ot&Sien Festival, waar jeugd, scholen, ambachten, muziek, theater en industrieel erfgoed de basis vormen van een uniek evenement. Tijdens dit culturele festival staat beleving en elkaar inspireren centraal met als thema ‘Ambachten maken onze gouden eeuw’. Met dit festival borduren wij voort op het thema van het jaar 2019, de Gouden Eeuw, van de gemeente Hoorn. Want Hoorn is en blijft ook in toekomst de VOC-stad van Nederland.

Het terrein van de Museumstoomtram biedt veel mogelijkheden aan standhouders, bedrijven, sponsoren en theatertalenten om zich te presenteren.

Ambachten en creativiteit is het kapitaal van de toekomst
De stichting Ot&Sien Festival geeft aandacht aan het industrieel erfgoed, het ambacht van toen en nu, onze focus ligt op de jongeren van nu. Zij zijn de toekomst en als wij hen niet kennis laten maken met de ambachtelijke en creatieve beroepen in onze huidige gouden eeuw dan verliezen we mogelijk veel onontdekte talenten en kapitaal.

Karin’s Talent Train
Karin Bloemen neemt zitting in de organisatie van deze Gouden Eeuw editie van het Ot&Sien Festival. Met de ‘Karins Talent Train’ wordt in dit festivalweekeind de aftrap gegeven om aanstormend theatertalent een stap verder te helpen. De talenten begeleidt door Karin Bloemen en gejureerd door een gerenommeerd Nederlands theater jury, gaan tegen elkaar strijden om de nieuwe aanmoedigingsprijs, de ‘Hoornse Theater Prijs’, in de wacht te slepen.

Geen Ot&Sien Festival zonder jongeren
De organisatie zoekt talent! Ben je op zoek naar een gave stageplaats en wil je mee te helpen bij de organisatie van dit unieke festival? Dat kan, want wij zijn op zoek naar jou! Wil jij jouw ambacht of bedrijf presenteren aan een groot publiek of wil je als theatertalent laten zien wat je in huis hebt, aarzel dan niet en meld je aan als stagiair, deelnemer of sponsor van dit festival!

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie over dit festival, neem dan contact op met
Paul Metselaar (06-51261541) of Brigitte Glas, (brigitte.glas@otensienfestival.nl  of 06-48780689).

NS-app vindt zitplaats in trein voor reiziger

15 januari 2019 Bron: NHD

Reizigers in de intercity's op de trajecten Hoorn-Amsterdam Sloterdijk en Alkmaar-Amsterdam Sloterdijk kunnen sinds kort gebruik maken van Zitplaatszoeker. Daarmee kunnen ze kijken in welke coupé van de trein nog zitplaatsen beschikbaar zijn.                                                                                                                                             De zitplaatszoeker is onderdeel van de app "NS Reisplanner Xtra" op de mobiele telefoon. Daarmee kunnen reizigers via groene (veel zitplaatsen), gele of oranje icoontjes (geen zitplaatsen) zien in welke rijtuigen ze kunnen zitten en waar ze dus alvast het best kunnen gaan staan op het perron. NS experimenteerde hiermee vanaf aprill vorig jaar op het traject tussen Arnhem en Den Bosch en breidt de service nu stapsgewijs uit over het land.

Scheve verdeling

Volgens NS komt het in 30 procent van de treinen voor dat reizigers staan terwijl er nog zitplaatsen verderop in de trein is. "Die scheve verdeling is soms een bewuste keuze van de reiziger omdat ze het niet de moeite waard vinden om heen en weer te lopen", aldus woordvoerder Erik Kroeze van NS. Vaak kiezen mensen ervoor om bijvoorbeeld in het midden van de trein te reizen, omdat ze dan op een volgend station nog net een overstap kunnen halen. Of ze stappen voorin in, omdat de uitgang van het station waar ze heen moeten vlak bij de voorkant van de trein is.

Druk

Maar veel reizigers weten ook gewoon niet dat elders in de trein nog zitplaatsen zijn. "Ze sluiten dan maar gewoon aan omdat ze denken: als het hier druk is, zal het in de rest van de trein ook wel druk zijn.                                                                                        Een betere spreiding van de reizigers over de coupés heeft nog een ander voordeel. "Het in- en uitstappen verloopt dan sneller, waardoor het risico van vertraging kleiner wordt", aldus Kroeze.                                                                                                  De Zitplaatszoeker werkt ook al op bepaalde treinen tussen Den Haag en Schiphol en Den Haag en Heemstede-Aerdenhout. Het eerstvolgende traject waar NS de Zitplaatszoeker wil introduceren is de Intercity Direct van Amsterdam naar Rotterdam en Breda.

Beschikbaarheid Zitplaatszoeker hangt af van spoor en type trein

NS breidt het aantal treinen en trajecten met de Zitplaatszoeker stapsgewijs verder uit De beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de techniek op het traject en van het type trein, zegt NS-woordvoerder Erik Kroeze.                                                             Het systeem werkt namelijk met slimme sensoren in de spoorstaven, die eigenlijk bedoeld zijn om het gewicht van goederentreinen te meten. Op die manier kan NS goederenvervoerders laten betalen aan de hand van het gewicht van een wagon. Slimme wetenschappers bij NS kwamen op het idee om deze sensoren ook te gebruiken voor het wegen van passagierstreinen. Op een traject moeten voldoende sensoren aanwezig zijn om dat te kunnen. Verder is ook niet elke trein geschikt voor het systeem Nu werkt de Zitplaatszoeker alleen in bepaalde types intercity en sprinters.                                                                                                                                     NS wil op de duur echter de Zitplaatszoeker in alle treinen kunnen aanbieden. "We zijn aan het kijken of dat kan via het klimaatsysteem in de trein", aldus Kroeze. "Daarmee kunnen we de temperatuur in de trein regelen, maar het meet ook het CO2-gehalte en aan de hand daarvan kunnen we meten hoeveel mensen er in de coupé zitten."                                                          

NS weet overigens niet hoeveel reizigers precies gebruik maken van de Zitplaatszoeker op de app. Ook is niet bekend hoeveel mensen een zitplaats gevonden hebben dankzij de app of hoeveel vertragingen er zijn voorkomen omdat de reizigers beter verspreid zitten over de treinen, aldus Kroeze.                                                                                                                                      Het is overigens ook al vaak in de Reisplanner-app mogelijk om globaal te zien welke treinen druk en welke rustig zijn. Ook biedt de app info over de lengte of samenstelling van een trein en heeft hij een bus-en treinradar , met daarop de actuele locatie van bussen en treinen in heel Nederland.

Maatregelen bereikbaarheid regio Amsterdam-Hoorn

Rijk en regio zijn het eens geworden over een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. Deze regio kenmerkt zich door de grote stroom forenzen van en naar Amsterdam. Het pakket bestaat uit verbeteringen op het wegennet, fiets- en openbaar vervoer-netwerk. Ook is er rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor woningbouw, leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid. In het eerste kwartaal van 2019 moet definitief duidelijk zijn of het pakket aan maatregelen uitvoerbaar en financierbaar is.

Film plannen voor het stationsgebied

21 november 2018

In het programma "Sterke kernen, sterke regio's" van NH Nieuws legt wethouder Samir Bashara uit wat de plannen voor het stationsgebied zijn. Dit gebied, de Poort van Hoorn, is het mobiliteitsknooppunt voor de regio. Bashara: 'De ontwikkeling van het stationsgebied moet ervoor zorgen dat Hoorn het kloppende hart in West-Friesland wordt.'

Maak plaats in de Poort van Hoorn

Binnenstad XL én regionaal mobiliteitspunt

Begin 2018 gaven NS Stations, ProRail, de provincie Noord-Holland en de gemeente Hoorn het startschot voor de gezamelijke ontwikkeling van het stationsgebied in Hoorn; de Poort van Hoorn. De kern: het ontwikkelen van een regionaal mobiliteitsknooppunt én het toevoegen van aantrekkelijke en gevarieerde stedelijke woon- en werkmilieus in een straal van 1.200 meter rondom het knooppunt.

Poort van Hoorn

Hoorn ligt 30 minuten ten noorden van Amsterdam. In de Gouden Eeuw groeide de stad uit tot een van de belangrijkste internationale handelssteden, met vestigingen van de VOC, WIC, Moedergenotie en Noordse Compagnie. Deze rijke historie is ook vandaag de dag nog volop terug te vinden in de sfeervolle binnenstad, met zijn oude straten, historische VOC-haven en vele monumentale gebouwen.                                    De afgelopen decennia groeide Hoorn als overloopstad van Amsterdam uit tot bijna 75.000 inwoners. Met zijn vele voorzieningen bedient Hoorn als centrumstad van de regio Westfriesland meer dan 200.000 inwoners. Het stationsgebied, dat aan de rand van de historische binnenstad ligt, is hét mobiliteitsknooppunt voor Westfriesland. Dagelijks maken duizenden reizigers en bezoekers gebruik van dit gebied, dat bekend staat als de 'Poort van Hoorn', met directe verbindingen van en naar de Randstad.

Wilt u meer lezen over dit artikel in het digitale magazine Stationslocaties Nederland 2018/2019. Ga naar pagina 46 en 47 via onderstaande link:

http://onlinetouch.nl/jagermedia/stationslocatie-2018-2019

 

Start voorbereidingen aanpassing turborotonde

28 september 2018

De voorbereidingen voor de aanpassing van de turborotonde en de Berkhouterweg gaan begin oktober 2018 van start.

De aannemer brengt alvast zand aan voor de toekomstige wegverbredingen.

Deze werkzaamheden zijn nodig zodat in 2019 gestart kan worden met het vervangen van beide rotonde door kruisingen.

Voor de aanleg van de kruisingen is het noodzakelijk dat er ruim 11.000 kuub zand wordt aangebracht op de nieuw aan te leggen weggedeeltes.

Zodoende wordt onder meer de sloot langs de Berkhouterweg gebaggerd en gedempt.

Tijdens deze werkzaamheden ondervindt het verkeer nagenoeg geen hinder.

Knelpunt

De turborotonde op de kruising Provincialeweg - Westfriese Parkweg - Berkhouterweg is een knelpunt in de doorstroming

van het verkeer op de Provincialeweg. De gemeenteraad besloot begin 2018 de turborotonde en de rotonde bij de oostelijke

op- en afrit van de A7 te vervangen door gelijkvloerse kruisingen met verkeerslichten.
 
De keuze volgde uit een onderzoek naar verschillende varianten en overleg met betrokkenen. 

Dit was de enige haalbare oplossing om de doorstroming op de Provincialeweg en de bereikbaarheid van Hoorn te verbeteren.
 

Vervolg

De voorbereidende werkzaamheden zijn eind 2018 klaar. Voor het inklinken van de grond is ongeveer een half jaar nodig.

De daadwerkelijke werkzaamheden voor de aanpassing van de rotondes starten in de loop van 2019.
 
Meer informatie over het project en de uitvoering, en de gevolgen voor het verkeer, volgen begin 2019.

De gemeente werkt met betrokkenen aan een verkeersplan.

De herinrichting van de Berkhouterweg wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Holland.

Hoorn energieneutraal in 2040

17 september 2018

Hoorn wil in 2040 evenveel duurzame energie opwekken als de stad gebruikt: een energieneutrale stad. Om daar te komen moet het energieverbruik bij woningen en bedrijven omlaag en moeten alternatieve energiebronnen worden benut. Door de ligging van Hoorn, lijkt aardwarmte een goede mogelijkheid voor de verwarming van huizen, in plaats van aardgas. Deze en andere mogelijkheden staan in de routekaart die het college van B en W heeft laten opstellen. Daaruit blijkt wat er deze bestuursperiode moet gebeuren om ongeveer 4400 woningen te verduurzamen. Dit is de start om in 2040 energieneutraal te kunnen zijn.

 

Wethouder Samir Bashara: ‘We staan met z’n allen voor de enorme opgave om zonder aardgas verder te kunnen. Iedereen krijgt hiermee te maken. We moeten minder energie gebruiken en de energie die we gebruiken moet duurzaam zijn. We willen samen met bedrijven, organisaties en inwoners ervoor zorgen dat Hoorn evenveel energie levert als het gebruikt. Deze routekaart is een eerste belangrijke stap’.

 

Minder energie verbruiken

De meest duurzame energie is de energie die we niet verbruiken. Daarom is het belangrijk dat woningen en bedrijfspanden goed geïsoleerd zijn. Alternatieve warmtebronnen, zoals aardwarmte, geven minder hoge temperatuurwarmte dan aardgas. Ook daarom is isolatie belangrijk. . Acties die tot en met 2022 in de planning staan, zijn: 6.000 woningen isoleren, isolatiemaatregelen bij 20% van de bedrijven, en het energiezuiniger maken van gemeentelijke panden. Nog voor het einde van 2018 wordt duidelijk of de gemeente in 2019 weer een subsidie voor energiebesparende maatregelen en een duurzaamheidslening aanbiedt. Bovendien is het rijk bezig met financieringsmogelijkheden voor aanpassingen van de woning.

 

Duurzame energie opwekken

De verwachting is dat 80% van de energie die nodig is, binnen Hoorn opgewekt kan worden. Dit kan met zonne-energie, aardwarmte, warmte uit water en wind. De overige 20% moet buiten Hoorn gevonden worden. In 2040 zijn 500.000 zonnepanelen op daken nodig. Dit levert dan 15% van de energievraag in Hoorn. Er is daarnaast ruimte voor 10 hectare aan zonnevelden in Hoorn. Het college wil in 2022 al 5 hectare aan zonnevelden hebben..

 

Aardwarmte, oftewel geothermie, lijkt veel mogelijkheden te bieden in Hoorn. Bij aardwarmte wordt relatief warm water opgepompt en gebruikt om woningen of bedrijven te verwarmen. Eenmaal afgekoeld wordt het water weer teruggepompt. Om deze warmtebron te benutten, moet er een warmtenet worden aangelegd in Hoorn, zodat woningen daarop aangesloten kunnen worden.

 

Plannen per wijk

Per wijk komen er plannen voor hoe de wijk van het aardgas af kan. Dit gebeurt samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk. In die plannen wordt duidelijk welke alternatieven er voor aardgas zijn voor die wijk. En of dit voor een hele wijk geldt, met bijvoorbeeld een warmtenet, of dat er individuele oplossingen nodig zijn. De wijken waar de gemeente mee wil beginnen zijn: Grote Waal, Hoorn-Noord Venenlaankwartier, Kersenboogerd, Risdam, Hoorn-80 en Westfrisia. Voor de eerste drie genoemde wijken zijn er op dit moment programma’s om de wijk te verbeteren. Daar wordt de energieverandering in meegenomen. Op bedrijventerrein Hoorn-80 zijn de ondernemers zelf al heel actief. Zij hebben de ambitie in 2025 meer energie te leveren, dan te verbruiken.

 

Nu al aan de slag?

Een belangrijke boodschap die de routekaart meegeeft is: ‘begin nu’. Wie nu al aan de slag wil met een woning zonder aardgas, kan daarvoor onafhankelijk advies krijgen bij het Duurzaam Bouwloket. Op www.duurzaambouwloket.nl/stappenplan geven zij bovendien een handig stappenplan. Bedrijven kunnen contact opnemen met de Energie coöperatie Westfriesland, via www.ecwf.nl

 

Vervolg routekaart

Op dinsdag 18 september staat de routekaart op de agenda van de raadscommissie. Op dinsdag 25 september behandelt de gemeenteraad het onderwerp. Om vervolgens de routekaart uit te voeren wil de gemeente samen met ondernemers en lokale organisaties een samenwerkingsvorm starten. De routekaart is online te vinden bij de vergaderstukken van de raadscommissie.

 

De impact van gasloos

Hoorn neemt afscheid van aardgas. In 2040 stoken en koken we in Hoorn niet meer op deze fossiele energiebron, maar gebruiken we duurzame alternatieven. Maar wat betekent het precies om geen aardgasaansluiting meer te hebben? Het is dan niet meer mogelijk om te koken op gas en water te verwarmen met een cv-ketel. Water wordt dan verwarmd vanuit een centraal punt in Hoorn, of via een waterpomp in de woning. Onze woningen zullen flink geïsoleerd moeten worden en radiatoren worden vervangen door vloerverwarming. We koken elektrisch op een inductieplaat. De kosten voor gebruik van aardgas verdwijnen, maar daar komen kosten voor het warmtenet of extra elektriciteit voor terug.

 

Collectieve warmtenetten zorgen ervoor dat er ergens centraal warm water wordt geproduceerd, wat vervolgens door buizen in de grond wordt getransporteerd naar de gebouwen. Bijna alle straten gaan dus open om deze transitie te kunnen maken. De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn worden zoveel mogelijk gebiedsgericht opgepakt waarbij zoveel mogelijk werkzaamheden in de ondergrond gecombineerd worden om de maatschappelijke kosten en overlast zoveel mogelijk te beperken.

 

Individueel per gebouw verwarmen is ook mogelijk met bijvoorbeeld een warmtepomp. Dit zorgt ervoor dat, in plaats van gas, flink meer elektriciteit nodig is. Hierdoor zullen er meer of dikkere kabels in de grond komen te liggen. Voor Hoorn zal er niet één alternatief zijn voor aardgas maar een mix van collectieve en individuele oplossingen.

 

Gratis parkeren aan de rand binnenstad Hoorn op koopzondagen

25 oktober 2018

Vanaf 1 oktober kunnen bezoekers van Hoorn op (super)koopzondagen gratis parkeren aan de rand van de Hoornse binnenstad.

Dat besloot de gemeenteraad op dinsdag 25 september.

 

Ondernemers vragen al langere tijd om gratis parkeren op koopzondagen. Het nieuwe college van B en W in Hoorn heeft dit voornemen ook uitgesproken.

Het gratis parkeren op koopzondagen aan de rand van de binnenstad moet meer bezoekers naar de binnenstad trekken, het ondernemersklimaat

verbeteren en het autoverkeer in het centrum verminderen.

 

Bezoekers kunnen vanaf 1 oktober op de volgende parkeerterreinen ook op koopzondagen gratis parkeren:

 

 • Lambert Meliszweg
 • Pelmolenpad
 • RAC-locatie
 • Transferium
 • Vale Hen
 • Parkeergarage ’t Jeudje
 • Parkeergarage schouwburg Het Park

Stakeholders denken mee over toekomstbestendig stationsgebied

Samen met de provincie heeft de gemeente Hoorn twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij met stakeholders de ambities voor duurzaamheid

in het gebied zijn verkend.

Door de aanpak van de stationsomgeving verbetert de bereikbaarheid van de stad en kan de stad beter met elkaar worden verbonden.

Duurzaamheid is een onderdeel dat niet kan missen in de ontwikkeling van het stationsgebied. Vragen als ‘hoe maken we dit gebied toekomstproof’,

‘hoe houden we rekening met de klimaatveranderingen’, en ‘hoe houden we rekening met de veranderingen in de brand- en grondstoffenmarkt’ stonden

centraal tijdens de twee dagen.

In de eerste bijeenkomst heeft de groep zich gericht op het inzichtelijk maken van de ambities. De groep gaf daarbij bijvoorbeeld aan dat de onderwerpen

energie, ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid en vestigingsklimaat van belang zijn. De tweede sessie was meer gericht op benoemen van

doelstellingen en kansen in het gebied.

Het waren inspirerende bijeenkomsten waar de gemeente veel inzichten heeft opgehaald. Met deze input gaat zij nu aan de slag.

De gemeente Hoorn blijft stakeholders ook in de toekomst betrekken bij het ontwikkelen van de duurzaamheidsplannen.

De stakeholders die hebben meegedacht zijn:

NS

ProRail

Provincie Noord-Holland

Adviesbureau OverMorgen B.V.

Connexxion

HVC

Westfriesgasthuis

Horizon College

Museum Stoomtram

Omring Lindendael

E-bike Store Hoorn

Schouten Techniek

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Alliander

Fietsersbond

Spark – adviesbureau parkeren

JHK Architecten

Meer weten over de duurzaamheidsactiviteiten van de gemeente?

Kijk op www.puurhoorn.nl

 

Ontwikkeling regionaal knooppunt Hoorn

De Provincie Noord-Holland, ProRail, NS en de gemeente Hoorn gaan samen het stationsgebied van Hoorn als mobiliteitsknooppunt

voor de regio Westfriesland ontwikkelen. Dat maakten de partijen op donderdag 22 februari bekend.

De samenwerking werd beklonken met de ondertekening van een intentieovereenkomst.

 


Knooppunt aan noordzijde

Binnen de Poort van Hoorn komen in de toekomst de trein, bus, auto en fiets samen aan de noordzijde van het station (huidige Transferium).

Dit betekent dat de ‘achterkant’ van het treinstation de nieuwe voorkant wordt, met een aantrekkelijke entree.

Ook wordt het busstation hiernaartoe verplaatst en komt er een parkeergarage voor auto’s en fietsen.

Deze parkeergarage maakt het mogelijk om parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad te verplaatsen.

 

Resultaten

Door deze ingrepen ontstaat er een goed bereikbaar OV-knooppunt, waar reizigers snel en comfortabel kunnen overstappen van het ene

naar het andere vervoersmiddel. Dat verbetert de bereikbaarheid van en naar Hoorn en de regio Westfriesland. Aan de ‘stadse’ kant van het huidige station

komt er ruimte voor nieuwe functies, zoals een nieuwe woonbuurt op het Pelmolenpad en woningen, werkplekken, horeca en winkeltjes rond het station.

En tot slot ontstaan er kansen om in de openbare ruimte een enorme kwaliteitsslag te maken. Zo ontstaat een aantrekkelijke en levendige stationsomgeving

en een uitnodigende entree van de binnenstad.

 

Ruimte beter benutten

De Poort van Hoorn sluit aan bij het programma OV-knooppunten van de Provincie Noord-Holland. Met dit programma wil de provincie de ruimte

rondom stations beter benutten. Joke Geldhof, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Wonen: ‘Als we ervoor zorgen dat nieuwe woningen,

voorzieningen en bedrijven vooral terechtkomen in aantrekkelijke en goed bereikbare stationsomgevingen, dan gebruiken we de ruimte,

het spoor en de infrastructuur die er al ligt zo goed mogelijk. Daar komt bij dat we ook ons waardevolle landschap sparen.’

 

Intentieovereenkomst

Op donderdag 22 februari presenteerden de samenwerkingspartners de kansen en plannen voor Hoorn tijdens een symposium.

Hier ondertekenden de partijen een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.

De komende maanden werken zij samen aan de uitwerking van de plannen in het Hoornse stationsgebied. Wethouder Samir Bashara:

‘Met deze ondertekening onderstrepen alle partijen het belang én vooral ook de kansen van de ontwikkeling van het Hoornse stationsgebied.

Wij zijn ontzettend blij dat zij dit samen met ons gaan oppakken en kijken uit naar een intensieve en prettige samenwerking.’


Kruispunt met stoplichten beste oplossing verkeersdoorstroming Provincialeweg

De Poort van Hoorn kent een aantal verwante projecten. Een daarvan is de doorstroming op de Provincialeweg.

De doorstroming op deze weg is niet altijd optimaal, waardoor er vooral in de spits opstoppingen ontstaan.

Om dit te voorkomen is een kruising met stoplichten als vervanging voor de turborotonde en de rotonde ten oosten van de A7

de enige haalbare oplossing. Dat blijkt uit een onderzoek naar het knelpunt turborotonde.

 

Het college van B&W in Hoorn heeft deze oplossing aan de gemeenteraad gepresenteerd. Samir Bashara, wethouder verkeer:

‘De Provincialeweg vormt vanaf de A7 de toegang tot de stad. Met de aanpak van de turborotonde hebben we de kans de entree van de stad te verbeteren

en de bereikbaarheid te vergroten. Ik ben blij dat we in overleg met betrokkenen een goede verkeerskundige oplossing kunnen presenteren aan de raad.’

Standpunt

De raadscommissie heeft op 6 februari het collegevoorstel besproken. Tijdens de vergadering bleek dat er steun is voor het plan om de rotondes te vervangen

door kruisingen. Wel is er nog discussie over de afsluiting van het Dampten nabij Berkhouterweg voor doorgaand autoverkeer, met uitzondering voor

stadsbussen en nood- en hulpdiensten. Deze extra maatregel is noodzakelijk om te voorkomen dat in de avondspits alsnog files ontstaan vanwege de

beperkte opstelruimte voor het verkeer. Ook is het nog de vraag of garage Linden van Sprankhuizen via de Berkhouterweg een toegang krijgt.

Extra maatregel

De gemeenteraad stelt op dinsdag 20 februari een kader vast voor het aanpassen van beide rotondes. Als de gemeenteraad instemt met de voorgestelde

oplossing, kan in het tweede kwartaal van 2019 de realisatie beginnen. Dit is na ingebruikname van de N23 Westfrisiaweg.

De werkzaamheden gaan ongeveer een jaar duren.

Meer informatie

Het onderzoek en een gedetailleerde uitwerking van de varianten zijn te lezen op www.hoorn.nl/gemeenteraad


Geslaagde bewonersbijeenkomst Pelmolenpad

Eind vorig jaar heeft de tweede bewonersbijeenkomst plaatsgevonden over de ontwikkelingen van het Pelmolenpad en de Prismalocatie.

Hier wil de gemeente en mooie stadse woonbuurt ontwikkelen. Rond de thema’s ’groen en openbare ruimte’ ‘veiligheid en sociale cohesie’ ‘bebouwing

en parkeren’ en ‘voorzieningen in de wijk’ dachten zo’n 55 bewoners uit het projectgebied mee. 

sfeerimpressie pelmolenpad

Projectleider Cor Hoppe: 'Een hoge opkomst met een mooi resultaat. De bewoners hebben ons laten weten welke punten voor hen belangrijk zijn bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk in de buurt van hun huidige woning.' Het projectteam haalt bij de verschillende belanghebbenden op wat zij belangrijk vinden. Al deze inbreng wordt tegen elkaar afgewogen bij het opstellen van een stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan.

Het resultaat wordt in de loop van 2018 weer naar belanghebbende teruggekoppeld en besproken.

Verslag bewonersoverleg Pelmolenpad - 1 nov 17
PDF – 950.1 KB 842 downloads