Stakeholders denken mee over toekomstbestendig stationsgebied

 

Samen met de provincie heeft de gemeente Hoorn twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij met stakeholders de ambities voor duurzaamheid in het gebied zijn verkend.

Door de aanpak van de stationsomgeving verbetert de bereikbaarheid van de stad en kan de stad beter met elkaar worden verbonden. Duurzaamheid is een onderdeel dat niet kan missen in de ontwikkeling van het stationsgebied. Vragen als ‘hoe maken we dit gebied toekomstproof’, ‘hoe houden we rekening met de klimaatveranderingen’, en ‘hoe houden we rekening met de veranderingen in de brand- en grondstoffenmarkt’ stonden centraal tijdens de twee dagen.

In de eerste bijeenkomst heeft de groep zich gericht op het inzichtelijk maken van de ambities. De groep gaf daarbij bijvoorbeeld aan dat de onderwerpen energie, ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid en vestigingsklimaat van belang zijn. De tweede sessie was meer gericht op benoemen van doelstellingen en kansen in het gebied.

Het waren inspirerende bijeenkomsten waar de gemeente veel inzichten heeft opgehaald. Met deze input gaat zij nu aan de slag. De gemeente Hoorn blijft stakeholders ook in de toekomst betrekken bij het ontwikkelen van de duurzaamheidsplannen.

De stakeholders die hebben meegedacht zijn:

NS

ProRail

Provincie Noord-Holland

Adviesbureau OverMorgen B.V.

Connexxion

HVC

Westfriesgasthuis

Horizon College

Museum Stoomtram

Omring Lindendael

E-bike Store Hoorn

Schouten Techniek

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Alliander

Fietsersbond

Spark – adviesbureau parkeren

JHK Architecten

Meer weten over de duurzaamheidsactiviteiten van de gemeente?

Kijk op www.puurhoorn.nl

 

Ontwikkeling regionaal knooppunt Hoorn

De Provincie Noord-Holland, ProRail, NS en de gemeente Hoorn gaan samen het stationsgebied van Hoorn als mobiliteitsknooppunt voor de regio Westfriesland ontwikkelen. Dat maakten de partijen op donderdag 22 februari bekend. De samenwerking werd beklonken met de ondertekening van een intentieovereenkomst.

 


Knooppunt aan noordzijde

Binnen de Poort van Hoorn komen in de toekomst de trein, bus, auto en fiets samen aan de noordzijde van het station (huidige Transferium). Dit betekent dat de ‘achterkant’ van het treinstation de nieuwe voorkant wordt, met een aantrekkelijke entree. Ook wordt het busstation hiernaartoe verplaatst en komt er een parkeergarage voor auto’s en fietsen. Deze parkeergarage maakt het mogelijk om parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad te verplaatsen.

 

Resultaten

Door deze ingrepen ontstaat er een goed bereikbaar OV-knooppunt, waar reizigers snel en comfortabel kunnen overstappen van het ene naar het andere vervoersmiddel. Dat verbetert de bereikbaarheid van en naar Hoorn en de regio Westfriesland. Aan de ‘stadse’ kant van het huidige station komt er ruimte voor nieuwe functies, zoals een nieuwe woonbuurt op het Pelmolenpad en woningen, werkplekken, horeca en winkeltjes rond het station. En tot slot ontstaan er kansen om in de openbare ruimte een enorme kwaliteitsslag te maken. Zo ontstaat een aantrekkelijke en levendige stationsomgeving en een uitnodigende entree van de binnenstad.

 

Ruimte beter benutten

De Poort van Hoorn sluit aan bij het programma OV-knooppunten van de Provincie Noord-Holland. Met dit programma wil de provincie de ruimte rondom stations beter benutten. Joke Geldhof, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Wonen: ‘Als we ervoor zorgen dat nieuwe woningen, voorzieningen en bedrijven vooral terechtkomen in aantrekkelijke en goed bereikbare stationsomgevingen, dan gebruiken we de ruimte, het spoor en de infrastructuur die er al ligt zo goed mogelijk. Daar komt bij dat we ook ons waardevolle landschap sparen.’

 

Intentieovereenkomst

Op donderdag 22 februari presenteerden de samenwerkingspartners de kansen en plannen voor Hoorn tijdens een symposium. Hier ondertekenden de partijen een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. De komende maanden werken zij samen aan de uitwerking van de plannen in het Hoornse stationsgebied. Wethouder Samir Bashara: ‘Met deze ondertekening onderstrepen alle partijen het belang én vooral ook de kansen van de ontwikkeling van het Hoornse stationsgebied. Wij zijn ontzettend blij dat zij dit samen met ons gaan oppakken en kijken uit naar een intensieve en prettige samenwerking.’


Kruispunt met stoplichten beste oplossing verkeersdoorstroming Provincialeweg

De Poort van Hoorn kent een aantal verwante projecten. Een daarvan is de doorstroming op de Provincialeweg. De doorstroming op deze weg is niet altijd optimaal, waardoor er vooral in de spits opstoppingen ontstaan. Om dit te voorkomen is een kruising met stoplichten als vervanging voor de turborotonde en de rotonde ten oosten van de A7 de enige haalbare oplossing. Dat blijkt uit een onderzoek naar het knelpunt turborotonde.

 

Het college van B&W in Hoorn heeft deze oplossing aan de gemeenteraad gepresenteerd. Samir Bashara, wethouder verkeer: ‘De Provincialeweg vormt vanaf de A7 de toegang tot de stad. Met de aanpak van de turborotonde hebben we de kans de entree van de stad te verbeteren en de bereikbaarheid te vergroten. Ik ben blij dat we in overleg met betrokkenen een goede verkeerskundige oplossing kunnen presenteren aan de raad.’

Standpunt

De raadscommissie heeft op 6 februari het collegevoorstel besproken. Tijdens de vergadering bleek dat er steun is voor het plan om de rotondes te vervangen door kruisingen. Wel is er nog discussie over de afsluiting van het Dampten nabij Berkhouterweg voor doorgaand autoverkeer, met uitzondering voor stadsbussen en nood- en hulpdiensten. Deze extra maatregel is noodzakelijk om te voorkomen dat in de avondspits alsnog files ontstaan vanwege de beperkte opstelruimte voor het verkeer. Ook is het nog de vraag of garage Linden van Sprankhuizen via de Berkhouterweg een toegang krijgt.

Extra maatregel

De gemeenteraad stelt op dinsdag 20 februari een kader vast voor het aanpassen van beide rotondes. Als de gemeenteraad instemt met de voorgestelde oplossing, kan in het tweede kwartaal van 2019 de realisatie beginnen. Dit is na ingebruikname van de N23 Westfrisiaweg. De werkzaamheden gaan ongeveer een jaar duren.

Meer informatie

Het onderzoek en een gedetailleerde uitwerking van de varianten zijn te lezen op www.hoorn.nl/gemeenteraad


Geslaagde bewonersbijeenkomst Pelmolenpad

Eind vorig jaar heeft de tweede bewonersbijeenkomst plaatsgevonden over de ontwikkelingen van het Pelmolenpad en de Prismalocatie. Hier wil de gemeente en mooie stadse woonbuurt ontwikkelen. Rond de thema’s ’groen en openbare ruimte’ ‘veiligheid en sociale cohesie’ ‘bebouwing en parkeren’ en ‘voorzieningen in de wijk’ dachten zo’n 55 bewoners uit het projectgebied mee. 

sfeerimpressie pelmolenpad
PDF
Verslag bewonersoverleg Pelmolenpad 1 nov 17
PDF [950.1 KB]
Download (21 downloads)

Projectleider Cor Hoppe: 'Een hoge opkomst met een mooi resultaat. De bewoners hebben ons laten weten welke punten voor hen belangrijk zijn bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk in de buurt van hun huidige woning.' Het projectteam haalt bij de verschillende belanghebbenden op wat zij belangrijk vinden. Al deze inbreng wordt tegen elkaar afgewogen bij het opstellen van een stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan. Het resultaat wordt in de loop van 2018 weer naar belanghebbende teruggekoppeld en besproken.