Maatregelen bereikbaarheid regio Amsterdam-Hoorn

Rijk en regio zijn het eens geworden over een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. Deze regio kenmerkt zich door de grote stroom forenzen van en naar Amsterdam. Het pakket bestaat uit verbeteringen op het wegennet, fiets- en openbaar vervoer-netwerk. Ook is er rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor woningbouw, leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid. In het eerste kwartaal van 2019 moet definitief duidelijk zijn of het pakket aan maatregelen uitvoerbaar en financierbaar is.

Film plannen voor het stationsgebied

In het programma "Sterke kernen, sterke regio's" van NH Nieuws legt wethouder Samir Bashara uit wat de plannen voor het stationsgebied zijn. Dit gebied, de Poort van Hoorn, is het mobiliteitsknooppunt voor de regio. Bashara: 'De ontwikkeling van het stationsgebied moet ervoor zorgen dat Hoorn het kloppende hart in West-Friesland wordt.'

Werkzaamheden aan het Keern uitgesteld

Het geplande onderhoud aan het Keern tussen 26 november en 15 december wordt verplaatst naar 2019.

Dit besluit is genomen na overleg met de aannemer en de omgeving. Omgeving en betrokkenen worden tijdig op de hoogte gesteld van de nieuwe onderhoudsdata in 2019.

Spoorwegovergang

Het onderhoud aan de spoorwegovergang in de nacht van woensdag 19 december op donderdag 20 december, in samenwerking met ProRail, gaat wel door. De overgang is dan voor autoverkeer afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen wel over de overgang.

Maak plaats in de Poort van Hoorn

Binnenstad XL én regionaal mobiliteitspunt

Begin 2018 gaven NS Stations, ProRail, de provincie Noord-Holland en de gemeente Hoorn het startschot voor de gezamelijke ontwikkeling van het stationsgebied in Hoorn; de Poort van Hoorn. De kern: het ontwikkelen van een regionaal mobiliteitsknooppunt én het toevoegen van aantrekkelijke en gevarieerde stedelijke woon- en werkmilieus in een straal van 1.200 meter rondom het knooppunt.

Poort van Hoorn

Hoorn ligt 30 minuten ten noorden van Amsterdam. In de Gouden Eeuw groeide de stad uit tot een van de belangrijkste internationale handelssteden, met vestigingen van de VOC, WIC, Moedergenotie en Noordse Compagnie. Deze rijke historie is ook vandaag de dag nog volop terug te vinden in de sfeervolle binnenstad, met zijn oude straten, historische VOC-haven en vele monumentale gebouwen.                                    De afgelopen decennia groeide Hoorn als overloopstad van Amsterdam uit tot bijna 75.000 inwoners. Met zijn vele voorzieningen bedient Hoorn als centrumstad van de regio Westfriesland meer dan 200.000 inwoners. Het stationsgebied, dat aan de rand van de historische binnenstad ligt, is hét mobiliteitsknooppunt voor Westfriesland. Dagelijks maken duizenden reizigers en bezoekers gebruik van dit gebied, dat bekend staat als de 'Poort van Hoorn', met directe verbindingen van en naar de Randstad.

Wilt u meer lezen over dit artikel in het digitale magazine Stationslocaties Nederland 2018/2019. Ga naar pagina 46 en 47 via onderstaande link:

http://onlinetouch.nl/jagermedia/stationslocatie-2018-2019

 

Start voorbereidingen aanpassing turborotonde

De voorbereidingen voor de aanpassing van de turborotonde en de Berkhouterweg gaan begin oktober 2018 van start.

De aannemer brengt alvast zand aan voor de toekomstige wegverbredingen.

Deze werkzaamheden zijn nodig zodat in 2019 gestart kan worden met het vervangen van beide rotonde door kruisingen.

Voor de aanleg van de kruisingen is het noodzakelijk dat er ruim 11.000 kuub zand wordt aangebracht op de nieuw aan te leggen weggedeeltes.

Zodoende wordt onder meer de sloot langs de Berkhouterweg gebaggerd en gedempt.

Tijdens deze werkzaamheden ondervindt het verkeer nagenoeg geen hinder.

Knelpunt

De turborotonde op de kruising Provincialeweg - Westfriese Parkweg - Berkhouterweg is een knelpunt in de doorstroming

van het verkeer op de Provincialeweg. De gemeenteraad besloot begin 2018 de turborotonde en de rotonde bij de oostelijke

op- en afrit van de A7 te vervangen door gelijkvloerse kruisingen met verkeerslichten.
 
De keuze volgde uit een onderzoek naar verschillende varianten en overleg met betrokkenen. 

Dit was de enige haalbare oplossing om de doorstroming op de Provincialeweg en de bereikbaarheid van Hoorn te verbeteren.
 

Vervolg

De voorbereidende werkzaamheden zijn eind 2018 klaar. Voor het inklinken van de grond is ongeveer een half jaar nodig.

De daadwerkelijke werkzaamheden voor de aanpassing van de rotondes starten in de loop van 2019.
 
Meer informatie over het project en de uitvoering, en de gevolgen voor het verkeer, volgen begin 2019.

De gemeente werkt met betrokkenen aan een verkeersplan.

De herinrichting van de Berkhouterweg wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Holland.

Gratis parkeren aan de rand binnenstad Hoorn op koopzondagen

Vanaf 1 oktober kunnen bezoekers van Hoorn op (super)koopzondagen gratis parkeren aan de rand van de Hoornse binnenstad.

Dat besloot de gemeenteraad op dinsdag 25 september.

 

Ondernemers vragen al langere tijd om gratis parkeren op koopzondagen. Het nieuwe college van B en W in Hoorn heeft dit voornemen ook uitgesproken.

Het gratis parkeren op koopzondagen aan de rand van de binnenstad moet meer bezoekers naar de binnenstad trekken, het ondernemersklimaat

verbeteren en het autoverkeer in het centrum verminderen.

 

Bezoekers kunnen vanaf 1 oktober op de volgende parkeerterreinen ook op koopzondagen gratis parkeren:

 

  • Lambert Meliszweg
  • Pelmolenpad
  • RAC-locatie
  • Transferium
  • Vale Hen
  • Parkeergarage ’t Jeudje
  • Parkeergarage schouwburg Het Park

Stakeholders denken mee over toekomstbestendig stationsgebied

Samen met de provincie heeft de gemeente Hoorn twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij met stakeholders de ambities voor duurzaamheid

in het gebied zijn verkend.

Door de aanpak van de stationsomgeving verbetert de bereikbaarheid van de stad en kan de stad beter met elkaar worden verbonden.

Duurzaamheid is een onderdeel dat niet kan missen in de ontwikkeling van het stationsgebied. Vragen als ‘hoe maken we dit gebied toekomstproof’,

‘hoe houden we rekening met de klimaatveranderingen’, en ‘hoe houden we rekening met de veranderingen in de brand- en grondstoffenmarkt’ stonden

centraal tijdens de twee dagen.

In de eerste bijeenkomst heeft de groep zich gericht op het inzichtelijk maken van de ambities. De groep gaf daarbij bijvoorbeeld aan dat de onderwerpen

energie, ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid en vestigingsklimaat van belang zijn. De tweede sessie was meer gericht op benoemen van

doelstellingen en kansen in het gebied.

Het waren inspirerende bijeenkomsten waar de gemeente veel inzichten heeft opgehaald. Met deze input gaat zij nu aan de slag.

De gemeente Hoorn blijft stakeholders ook in de toekomst betrekken bij het ontwikkelen van de duurzaamheidsplannen.

De stakeholders die hebben meegedacht zijn:

NS

ProRail

Provincie Noord-Holland

Adviesbureau OverMorgen B.V.

Connexxion

HVC

Westfriesgasthuis

Horizon College

Museum Stoomtram

Omring Lindendael

E-bike Store Hoorn

Schouten Techniek

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Alliander

Fietsersbond

Spark – adviesbureau parkeren

JHK Architecten

Meer weten over de duurzaamheidsactiviteiten van de gemeente?

Kijk op www.puurhoorn.nl

 

Ontwikkeling regionaal knooppunt Hoorn

De Provincie Noord-Holland, ProRail, NS en de gemeente Hoorn gaan samen het stationsgebied van Hoorn als mobiliteitsknooppunt

voor de regio Westfriesland ontwikkelen. Dat maakten de partijen op donderdag 22 februari bekend.

De samenwerking werd beklonken met de ondertekening van een intentieovereenkomst.

 


Knooppunt aan noordzijde

Binnen de Poort van Hoorn komen in de toekomst de trein, bus, auto en fiets samen aan de noordzijde van het station (huidige Transferium).

Dit betekent dat de ‘achterkant’ van het treinstation de nieuwe voorkant wordt, met een aantrekkelijke entree.

Ook wordt het busstation hiernaartoe verplaatst en komt er een parkeergarage voor auto’s en fietsen.

Deze parkeergarage maakt het mogelijk om parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad te verplaatsen.

 

Resultaten

Door deze ingrepen ontstaat er een goed bereikbaar OV-knooppunt, waar reizigers snel en comfortabel kunnen overstappen van het ene

naar het andere vervoersmiddel. Dat verbetert de bereikbaarheid van en naar Hoorn en de regio Westfriesland. Aan de ‘stadse’ kant van het huidige station

komt er ruimte voor nieuwe functies, zoals een nieuwe woonbuurt op het Pelmolenpad en woningen, werkplekken, horeca en winkeltjes rond het station.

En tot slot ontstaan er kansen om in de openbare ruimte een enorme kwaliteitsslag te maken. Zo ontstaat een aantrekkelijke en levendige stationsomgeving

en een uitnodigende entree van de binnenstad.

 

Ruimte beter benutten

De Poort van Hoorn sluit aan bij het programma OV-knooppunten van de Provincie Noord-Holland. Met dit programma wil de provincie de ruimte

rondom stations beter benutten. Joke Geldhof, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Wonen: ‘Als we ervoor zorgen dat nieuwe woningen,

voorzieningen en bedrijven vooral terechtkomen in aantrekkelijke en goed bereikbare stationsomgevingen, dan gebruiken we de ruimte,

het spoor en de infrastructuur die er al ligt zo goed mogelijk. Daar komt bij dat we ook ons waardevolle landschap sparen.’

 

Intentieovereenkomst

Op donderdag 22 februari presenteerden de samenwerkingspartners de kansen en plannen voor Hoorn tijdens een symposium.

Hier ondertekenden de partijen een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.

De komende maanden werken zij samen aan de uitwerking van de plannen in het Hoornse stationsgebied. Wethouder Samir Bashara:

‘Met deze ondertekening onderstrepen alle partijen het belang én vooral ook de kansen van de ontwikkeling van het Hoornse stationsgebied.

Wij zijn ontzettend blij dat zij dit samen met ons gaan oppakken en kijken uit naar een intensieve en prettige samenwerking.’


Kruispunt met stoplichten beste oplossing verkeersdoorstroming Provincialeweg

De Poort van Hoorn kent een aantal verwante projecten. Een daarvan is de doorstroming op de Provincialeweg.

De doorstroming op deze weg is niet altijd optimaal, waardoor er vooral in de spits opstoppingen ontstaan.

Om dit te voorkomen is een kruising met stoplichten als vervanging voor de turborotonde en de rotonde ten oosten van de A7

de enige haalbare oplossing. Dat blijkt uit een onderzoek naar het knelpunt turborotonde.

 

Het college van B&W in Hoorn heeft deze oplossing aan de gemeenteraad gepresenteerd. Samir Bashara, wethouder verkeer:

‘De Provincialeweg vormt vanaf de A7 de toegang tot de stad. Met de aanpak van de turborotonde hebben we de kans de entree van de stad te verbeteren

en de bereikbaarheid te vergroten. Ik ben blij dat we in overleg met betrokkenen een goede verkeerskundige oplossing kunnen presenteren aan de raad.’

Standpunt

De raadscommissie heeft op 6 februari het collegevoorstel besproken. Tijdens de vergadering bleek dat er steun is voor het plan om de rotondes te vervangen

door kruisingen. Wel is er nog discussie over de afsluiting van het Dampten nabij Berkhouterweg voor doorgaand autoverkeer, met uitzondering voor

stadsbussen en nood- en hulpdiensten. Deze extra maatregel is noodzakelijk om te voorkomen dat in de avondspits alsnog files ontstaan vanwege de

beperkte opstelruimte voor het verkeer. Ook is het nog de vraag of garage Linden van Sprankhuizen via de Berkhouterweg een toegang krijgt.

Extra maatregel

De gemeenteraad stelt op dinsdag 20 februari een kader vast voor het aanpassen van beide rotondes. Als de gemeenteraad instemt met de voorgestelde

oplossing, kan in het tweede kwartaal van 2019 de realisatie beginnen. Dit is na ingebruikname van de N23 Westfrisiaweg.

De werkzaamheden gaan ongeveer een jaar duren.

Meer informatie

Het onderzoek en een gedetailleerde uitwerking van de varianten zijn te lezen op www.hoorn.nl/gemeenteraad


Geslaagde bewonersbijeenkomst Pelmolenpad

Eind vorig jaar heeft de tweede bewonersbijeenkomst plaatsgevonden over de ontwikkelingen van het Pelmolenpad en de Prismalocatie.

Hier wil de gemeente en mooie stadse woonbuurt ontwikkelen. Rond de thema’s ’groen en openbare ruimte’ ‘veiligheid en sociale cohesie’ ‘bebouwing

en parkeren’ en ‘voorzieningen in de wijk’ dachten zo’n 55 bewoners uit het projectgebied mee. 

sfeerimpressie pelmolenpad

Projectleider Cor Hoppe: 'Een hoge opkomst met een mooi resultaat. De bewoners hebben ons laten weten welke punten voor hen belangrijk zijn bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk in de buurt van hun huidige woning.' Het projectteam haalt bij de verschillende belanghebbenden op wat zij belangrijk vinden. Al deze inbreng wordt tegen elkaar afgewogen bij het opstellen van een stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan.

Het resultaat wordt in de loop van 2018 weer naar belanghebbende teruggekoppeld en besproken.

PDF
Verslag bewonersoverleg Pelmolenpad 1 nov 17
PDF [950.1 KB]
Download (38 downloads)