Nieuws

120 tot 140 woningen voor jongvolwassenen in de Poort van Hoorn

22 februari 2024

Het nieuwbouwplan op locatie Dampten 4-6 met 120 tot 140 woningen voor jongeren, studenten en young professionals is een flinke stap verder gebracht. De gemeente en de initiatiefnemer Oosterbaan Projecten BV hebben een overeenkomst ondertekend waarin de afspraken voor deze woningen zijn vastgelegd

Impressie van het wooncomplex op locatie Dampten 4-6

120 tot 140 woningen voor jonge mensen

Het toekomstige wooncomplex is onderdeel van de Poort van Hoorn. Het biedt 120 tot 140 huur- en koopappartementen en studio’s voor jongeren, studenten en young professionals. Deze ontwikkeling past binnen de WOW-aanpak (Werken, Onderwijs en Wonen). De WOW-aanpak is gericht op het binden en aantrekken van deze jonge doelgroepen en stimuleert de ontwikkeling van scholingsmogelijkheden, werkgelegenheid en passende huisvesting.

Aantrekkelijke stad

Wethouder Axel Boomgaars onderstreept het belang van woningen voor de jongere doelgroep: ‘Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen voor jonge mensen. Dit wooncomplex komt op een goede locatie op loopafstand van het station en voegt iets nieuws toe aan het woningaanbod voor jongeren in Hoorn. Het is voor onze stad belangrijk om starters op de arbeidsmarkt en andere jonge doelgroepen te behouden en aan te trekken. Zo houden we onze voorzieningen en economie op een goed peil en behouden we een levendige stad.’

Op de foto van links naar rechts: wethouder Marjon van der Ven, wethouder Axel Boomgaars, initiatiefnemer Jan Oosterbaan van Oosterbaan Projecten BV.

Volgende stappen

De initiatiefnemer Oosterbaan Projecten BV heeft de omgevingsvergunning al aangevraagd. Deze aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld. Na deze beoordeling, start de ruimtelijke procedure voor het wooncomplex.

Jan Oosterbaan is blij de volgende stap te kunnen zetten. ‘Ik verwacht een grote belangstelling voor deze woningen. In het complex komen niet alleen appartementen en studio’s, maar ook gezamenlijke faciliteiten zoals een ruimte om elkaar te ontmoeten en voorzieningen als een wasserette en een lunchroom. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor de inzet van deelauto’s. Ik kijk ernaar uit de eerste paal te kunnen slaan. Het zou mooi zijn als we dat najaar 2024 kunnen gaan doen.’ Het is nu nog niet te zeggen wanneer de woningen in de verhuur en verkoop gaan.


Gemeente start bouwklaar maken nieuwe woonwijk op Prismalocatie

7 februari 2024

De gemeente is gestart met de werkzaamheden om de Prismalocatie klaar te maken voor de bouw van woningen. Op deze locatie en het Pelmolenpad komt een nieuwe woonwijk met ruim 600 woningen. Het bouwklaar maken en het bouwen gebeurt in fasen en begint op de Prismalocatie. Deze locatie ligt tussen de Zuiderkruisstraat en het Pelmolenpad en vormt het westelijk deel van de nieuwe woonwijk.

Sfeerimpressie van de eerste fase van de nieuwe woonwijk gezien vanaf het speelbos.

Ruimte voor nieuwe woningen en nieuw groen en spelen

Verantwoordelijk wethouder Axel Boomgaars licht toe: ‘Op het Pelmolenpad en de Prismalocatie komt een aantrekkelijke woonwijk met ruim 600 nieuwe huur- en koopwoningen. Een groot deel van de woningen zit in het betaalbare segment. Het wordt een autoluwe wijk met aandacht voor groen en ruimte voor ontmoeting en spelen. We gaan nu echt resultaten zien in de strijd tegen de woningnood en voegen kwaliteit toe aan de stad.’

Werkzaamheden locatie klaar maken voor bouw

In februari is gestart met het kappen van bomen om ruimte te maken voor de nieuwe woningen. De gemeente heeft per boom gekeken of deze kan blijven staan of niet. Voor een aantal grote, gezonde bomen is het woningbouwplan aangepast, zodat deze behouden kunnen blijven voor de nieuwe wijk. Naar verwachting vanaf mei 2024 starten de overige werkzaamheden. Zoals het verwijderen van oude funderingen en verontreinigde grond, het archeologische onderzoek en de aanleg van een nieuw riool. Ook wordt een bouwweg aangelegd met een aansluiting op de Weel, en een tijdelijk voetgangerspad buiten het bouwterrein. Om het bouwterrein worden hekken gezet.

Bekijk de video voor uitleg over de werkzaamheden op het terrein.

Afbouw parkeren Prismalocatie

De Prismalocatie wordt gebruikt als gratis parkeerterrein. Vanaf februari 2024, bij de start van de werkzaamheden, kan een groot deel van het terrein nog gebruikt worden om te parkeren. Naar verwachting vanaf mei 2024 starten de werkzaamheden op de gehele Prismalocatie. Parkeren is hier dan niet meer mogelijk. Huidige gebruikers van het parkeerterrein worden geïnformeerd met borden bij de entree van het terrein en met flyers. Ze worden verwezen naar andere parkeermogelijkheden in Hoorn

Verwachte start bouw eerste fase

Gemeente, woningcorporatie Intermaris en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling ontwikkelen samen de nieuwe woonwijk. De eerste fase op de Prismalocatie aan de zijde van de Zuiderkruisstraat bestaat met name uit starterswoningen, sociale huurwoningen en een aantal grotere appartementen. In de eerste fase komt een speelbos met natuurlijke speelelementen. Ook het groene centrale plein met verlaagde tuin en zitranden biedt ruimte voor spelen en ontmoeten. Naar verwachting starten de partijen in het najaar 2024 met de bouw van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte


Groen licht voor nieuw stationsgebied Hoorn

13 december 2023

De Hoornse gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor een van de grootste ontwikkelingen in Hoorn. Nu de raad het bestemmingsplan, het financiële plan en het beeldkwaliteitsplan heeft vastgesteld, kan de gemeente starten met de daadwerkelijke realisatie van het nieuwe stationsgebied. Naast een enorme opwaardering van het OV-knooppunt, komt hier een nieuwe en levendige stadse omgeving met ongeveer 500 woningen en andere voorzieningen. Het stationsgebied is het hart van de Poort van Hoorn, en het fundament voor de groei van Hoorn.

Wethouder Axel Boomgaars is blij met het besluit: ‘De gemeenteraad heeft een historische beslissing genomen voor de gemeente Hoorn. Na jaren van voorbereiding, kunnen we de plannen voor het stationsgebied nu ook echt gaan realiseren. We gaan hiermee een enorme kwaliteit toevoegen aan de stad. Op deze toplocatie komen ongeveer 500 woningen, we gaan voorzieningen toevoegen voor onze inwoners, én we gaan het stationsgebied als knooppunt voor trein, bus, fietser, voetganger en auto verbeteren. Zo zorgen we voor een snelle en comfortabele overstap voor reizigers en een fijne route naar de binnenstad voor bezoekers. We doen dit samen met onze partners NS Stations, ProRail en de Provincie Noord-Holland. De ontwikkeling van het stationsgebied geeft ook een grote boost aan onze ambitie om als stad te groeien. Tot 2030 wil de gemeente 6.000 extra woningen bouwen. Een groot deel hiervan gaat landen in de Poort van Hoorn, een breed gebied rondom het station.'

Ruimte maken voor nieuwe ontwikkelingen

De supermarkt in het stationsgebied gaat naar een andere locatie en er komen parkeergarages voor auto’s en fietsen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor woningen, kantoren, horeca, detailhandel en maatschappelijke functies. ‘We gaan de Museumstoomtram meer zichtbaar maken en in de spotlights zetten,’ vertelt Boomgaars. ‘Het gebied aan de noordzijde krijgt een meer stedelijke uitstraling, en de nieuwe invulling maakt dat het er zowel overdag als ’s avonds levendig is. Het busstation wordt verplaatst van de zuidzijde naar de noordzijde. Hierdoor ontstaat aan de zuidzijde ruimte voor meer groen en ruimte om de beleving van singels terug te brengen. Het gevoel in de binnenstad te zijn, start dan direct aan de zuidzijde van het station.’

Vervolg

De totale ontwikkeling van het stationsgebied vergt een investering van 200 tot 300 miljoen euro. Naast de investering van de gemeente en haar partners, zal het grootste deel door marktpartijen worden geïnvesteerd. Nu de kaders door de gemeenteraad zijn vastgesteld, kan de gemeente verder met de uitwerking. Boomgaars: ‘Samen met partners gaan we de spoorzone herindelen om ruimte te maken voor de nieuwe woningen en voorzieningen. Dit jaar zijn we al samen met ProRail gestart om op de locatie tegenover het BP-station een nieuw onderstation aan te leggen. Daarnaast gaan we als gemeente marktpartijen aantrekken en selecteren om dit ambitieuze plan verder uit te werken en daarin te investeren.’

De ontwikkeling van het stationsgebied verloopt in fases. Het project start aan de noordzijde van het stationsgebied. Dit is het gebied tussen het treinstation, het ziekenhuis, het Keern en de Koepoortsweg. Het duurt naar verwachting zo’n acht tot tien jaar om het hele stationsgebied te ontwikkelen.


Inloopavond woonwijk Pelmolenpad

11 december 2023


BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling organiseert samen met gemeente Hoorn en woningcorporatie Intermaris een informatiemoment voor omwonenden en belangstellenden over de ontwikkeling van nieuwbouwproject Pelmolenpad. U bent van harte uitgenodigd en u kunt zich aanmelden tot 8 december.

Praktische informatie

Datum: maandag 11 december 2023
Locatie: Schouwburg Het Park, Westerdijk 4 te Hoorn
Tijd: 19:00 -21:00 uur inloop, aanmelden via contactnw@bpd.nl 

Ontwerpen in fasen

De woningen worden in fasen ontworpen en gebouwd. We starten op de Prismalocatie aan de zijde van de Zuiderkruisstraat. Dit is de eerste fase van het project en bestaat met name uit starterswoningen, huurwoningen en een aantal grotere appartementen. Deze fase staat centraal op het informatiemoment op 11 december.

Toelichting op de nieuwste ontwerpen

Tijdens de inloopavond krijgt u een eerste indruk van de woningen. We laten u de voorlopige ontwerpen van de gebouwen zien. Ook tonen we het definitieve ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit doen we aan de hand van een aantal themapanelen. Zo krijgt u inzicht in de sfeer van de nieuwe wijk door het ontwerp van de gebouwen, het groen en het materiaalgebruik van de straten. Ook delen we nadere informatie ten aanzien van proces en planning. Vertegenwoordigers van gemeente Hoorn, gebiedsontwikkelaar BPD en woningcorporatie Intermaris zijn aanwezig om een toelichting te geven en uw eventuele vragen te beantwoorden. U krijgt ook de mogelijkheid om te reageren.

Aanmelden (verplicht)

Aanmelden voor het informatiemoment voor Pelmolenpad kan uiterlijk tot vrijdag 8 december a.s. via contactnw@bpd.nl. Geef a.u.b. aan met hoeveel personen u komt. Na uw inschrijving ontvangt u van BPD een bevestiging met nadere informatie over de avond op het opgegeven e-mailadres. 

Deze video laat zien hoe gemeente, BPD en Intermaris samen de nieuwe wijk ontwerpen.


Honderden nieuwe woningen BuitenStad flinke stap dichterbij

1 december 2023

De woningbouwontwikkeling BuitenStad Hoorn met ongeveer 600 appartementen is een belangrijke stap verder gebracht. De gemeente en de initiatiefnemers hebben een overeenkomst ondertekend waarin ze onder andere afspraken hebben gemaakt over de nieuwe woningen en een nieuwe ontsluitingsweg in het gebied.

Zo’n 600 nieuwe appartementen in een levendig gebied

Buitenstad is onderdeel van de Poort van Hoorn en ligt tussen Dampten, Berkhouterweg en het spoor. Voor dit gebied waar nu nog een aantal bedrijven zitten, is een plan gemaakt voor een nieuwe stadse woonwijk. Axel Boomgaars, wethouder Poort van Hoorn, is enthousiast: ‘Het is mooi dat we dit plan weer een stap verder brengen, want Hoorn kan de woningen goed gebruiken. Dit plan bevat bijna 600 appartementen die we hard nodig hebben tegen de woningnood. Het zijn merendeels betaalbare woningen en ze komen op een mooie locatie op fiets- en loopafstand van het station en de binnenstad. Verder is er ruimte voor een grote supermarkt en voorzieningen op het gebied van sport, zorg en ontmoeting. De stadse dynamiek van deze nieuwe wijk zal ook zeker jonge mensen aanspreken.’

Woongebouwen met groene hoven en binnentuinen

De initiatiefnemers STED Development en LVS zijn blij de volgende stap te kunnen zetten. ‘Hoorn krijgt een  aantrekkelijke nieuwe woonwijk. BuitenStad Hoorn staat voor stedelijk leven in het groen. Auto’s zijn uit het zicht en worden geparkeerd onder het woondek. De appartementen komen in meerdere woongebouwen met groene hoven en binnenstraten en tuinen. Daar is ruimte voor ontmoeting, net als in de buurthuiskamer. Daar kun je koffie drinken op het terras, en je hebt er fijne werkplekken. Om het plan verder te brengen, zijn we de samenwerking aangegaan met M.J. de Nijs Projectontwikkeling. Deze partij neemt de verdere ontwikkeling, bouw en verkoop van de woningen op zich.’

Op de foto van links naar rechts: Rob de Groot van STED Development BV, Bas van der Linden van Sprankhuizen en Pieter van der Linden van Sprankhuizen van LVS, hond Guinness, wethouder Axel Boomgaars, Henk van Unen van LVS, wethouder Marjon van der Ven.

Volgende stappen

De plannen worden verder uitgewerkt. Er wordt onder andere een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Hierin wordt beschreven hoe het uiterlijk van de gebouwen en de omgeving eruit moet komen te zien, bijvoorbeeld welke materialen en kleuren er gebruikt moeten worden. De ruimtelijke procedure voor BuitenStad start waarschijnlijk volgend jaar. Het is nu nog niet te zeggen wanneer de woningen in de verkoop gaan.


College vraagt gemeenteraad om stationsgebied verder te ontwikkelen

10 november 2023

Het college van B en W vraagt de gemeenteraad om de besluiten te nemen die nodig zijn om het stationsgebied verder te kunnen ontwikkelen. Op 21 november bespreekt de raadscommissie de raadsvoorstellen en naar verwachting op 12 december neemt de gemeenteraad een besluit.

Hoorn groeit en wil meer stad worden. Tot 2030 wil de gemeente 6.000 woningen bijbouwen. Een groot deel hiervan gaat landen in de Poort van Hoorn, een breed gebied rondom het station. De voorstellen om ook het stationsgebied zelf verder te kunnen ontwikkelen, liggen nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Ontwikkeling stationsgebied

Verantwoordelijk wethouder Axel Boomgaars is enthousiast: “Op deze toplocatie in onze stad gaan mooie ontwikkelingen plaatsvinden als de raad akkoord gaat. Er komen honderden woningen tegen de woningnood, we gaan voorzieningen toevoegen voor onze inwoners, én we gaan het stationsgebied als knooppunt voor trein, bus, fietser, voetganger en auto verbeteren. Zo zorgen we voor een snelle en comfortabele overstap voor reizigers en een fijne route naar de binnenstad voor bezoekers. Dit is een unieke kans voor de stad waarbij we samenwerken met partners NS Stations, ProRail en de Provincie Noord-Holland.”

Ruimte maken voor nieuwe ontwikkelingen

De supermarkt gaat naar een andere locatie en er komen parkeergarages voor auto’s en fietsen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor woningen, kantoren, horeca, detailhandel en maatschappelijke functies. We gaan de Museumstoomtram meer zichtbaar maken en in de spotlights zetten. Het gebied aan de noordzijde krijgt een meer stedelijke uitstraling, en de nieuwe invulling maakt dat het er zowel overdag als ’s avonds levendig is. Het busstation wordt verplaatst van de zuidzijde naar de noordzijde. Hierdoor ontstaat aan de zuidzijde ruimte voor meer groen en ruimte om de beleving van singels terug te brengen. Het gevoel in de binnenstad te zijn, start dan direct aan de zuidzijde van het station.

Veranderingen in het plan

Er zijn een aantal aanpassingen in het plan gemaakt. Zo is het zogenaamde Zuidgebouw (aan de zuidzijde van het station) aangepast. Het wordt minder massief door variatie in bouwhoogte, het komt verder van het bestaande appartementencomplex te liggen en de bouwhoogte aan de kant van het appartementencomplex wordt verlaagd. Ook is er berekend dat er minder publieke autoparkeerplaatsen nodig zijn. In het aangepaste plan wordt uitgegaan van 550 parkeerplaatsen, wat voldoende moet zijn om de behoefte op te vangen. De parkeergarage wordt zo gemaakt dat deze later nog met één of twee extra lagen kan worden uitgebreid, voor het geval dat de parkeervraag toeneemt. Verder is in het aangepaste plan ruimte gemaakt voor extra woningen. In het plan wordt nu uitgegaan van zo’n 480 woningen.

Bespreking raad

De raadsvoorstellen voor besluitvorming over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor het stationsgebied zijn te vinden op Agenda Hoorn - Commissie dinsdag 21 november 2023 20:00 - 23:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl). De commissievergadering is live te volgen of later terug te kijken via dezelfde link. Men kan de vergaderingen ook bezoeken. Deze vinden plaats in het stadhuis. Op 21 november bespreekt de raadscommissie de raadsvoorstellen en naar verwachting op 12 december neemt de gemeenteraad een besluit.


Gemeenteraad besluit verder te gaan met Carbasius-Keerntracé

18 oktober 2023

De gemeenteraad heeft unaniem besloten om het Carbasius-Keerntracé verder uit te werken als mogelijke nieuwe toegangsweg naar de binnenstad, Poort van Hoorn en Grote Waal. Ook het Keern kan verder worden uitgewerkt tot een veilige en comfortabele route voor fietsers en voetgangers.

schets Carbasius-Keerntracé  (variant P)

Hoorn groeit en wil meer stad worden. Tot 2030 wil de gemeente 6.000 woningen bijbouwen. Daardoor wordt het drukker op de wegen. We willen als gemeente dat onze inwoners zich ook in de toekomst comfortabel en veilig kunnen verplaatsen. In de 'Mobiliteitsvisie Hoorn 2030' is een keuze gemaakt voor het uit elkaar halen (ontvlechten) van de toegang voor autoverkeer en fiets- en voetgangersverkeer naar de binnenstad, Poort van Hoorn en Grote Waal. Uitgangspunt is om het Keern om te vormen tot een aantrekkelijke verbinding voor fietsers en voetgangers. Daarbij krijgt het autoverkeer een nieuwe toegang aan de westkant van het Keern. In het onderzoek naar een nieuwe toegangsweg zijn de twee meest kansrijke tracés uitgewerkt: het Carbasiustracé (variant H) en het Carbasius-Keerntracé (variant P).

Carbasius-Keerntracé verder uitwerken

Bij de tervisielegging van de onderzoeksresultaten naar een nieuwe toegangsweg heeft het Carbasius-Keerntracé (variant P) de meeste steun gekregen. Dit tracé start als nieuwe afslag van de Provincialeweg ten westen van Keern, loopt richting het zuiden en gaat onder de weg Dampten en onder het spoor door met een bocht richting het oosten en sluit aan op het Keern (zie afbeelding). De gemeente gaat het ontwerp voor dit tracé verder uitwerken. Dit gebeurt met inbreng van omwonenden, omliggende bedrijven, en andere belanghebbenden. Ook worden aandachtspunten meegenomen die tijdens de raadsbespreking, de eerdere participatiebijeenkomsten en in reactie op de varianten zijn gemaakt.

Carbasiustracé gaat niet door

De gemeenteraad heeft besloten om het Carbasiustracé (variant H) uit te sluiten. Dit tracé doorsnijdt het gebied Pelmolenpad waar een nieuwe woonwijk wordt gerealiseerd en sluit aan op de Weel. Veel omwonenden vreesden voor het effect van dit tracé op hun leefomgeving. Door dit tracé uit te sluiten, is er nu duidelijkheid voor de omwonenden.

Besluit over aanleg nieuwe toegangsweg

De verdere uitwerkingen van het Carbasius-Keerntracé en het Keern tot langzaam verkeerroute zijn naar verwachting in het najaar 2024 gereed. Dan moet er ook een voorstel liggen over hoe de gemeentelijke bijdrage voor de aanleg van een nieuwe toegangsweg gefinancierd kan worden. De inschatting is dat de gemeenteraad in oktober/november 2024 een besluit kan nemen over de daadwerkelijke realisatie van de plannen.

 

Poort van Hoorn in Magazine Stations-locaties

18 oktober 2023

Ook dit jaar staat de Poort van Hoorn met een artikel in het Magazine Stationslocaties. Het magazine besteedt elk jaar aandacht aan ontwikkelingen op gebied van woningbouw en zakelijk vastgoed rondom stations in Nederland. Wethouder Axel Boomgaars vertelt in het artikel over de aantrekkelijke ontwikkelingsmogelijkheden in de Poort van Hoorn.

 


College vraagt raad verder te gaan met Carbasius-Keerntracé

21 september 2023

Het college van B en W vraagt de gemeenteraad om het Carbasius-Keerntracé verder uit te werken als mogelijke nieuwe toegangsweg naar het centrum. Op 10 oktober bespreekt de raadscommissie het raadvoorstel en naar verwachting op 17 oktober neemt de gemeenteraad een besluit.

Hoorn groeit en wil meer stad worden. Tot 2030 wil de gemeente 6.000 woningen bijbouwen. Daardoor wordt het drukker op de wegen. We willen als gemeente dat onze inwoners zich ook in de toekomst comfortabel en veilig kunnen verplaatsen. In de 'Mobiliteitsvisie Hoorn 2030' is een keuze gemaakt voor het uit elkaar halen (ontvlechten) van de toegang voor autoverkeer en fiets- en voetgangersverkeer naar het centrum, Poort van Hoorn en Grote Waal. Uitgangspunt is om het Keern om te vormen tot een aantrekkelijke verbinding voor fietsers en voetgangers. Daarbij krijgt het autoverkeer een nieuwe toegang aan de westkant van het Keern.

Onderzoek varianten

Voor de nieuwe toegangsweg zijn 18 varianten onderzocht, waarvan er twee als meest kansrijk uit de eerste onderzoeksfase kwamen: het Carbasiustracé (variant H) en het Carbasius-Keerntracé (variant P). In beide varianten start de nieuwe toegangsweg met een nieuwe afslag van de Provincialeweg ten westen van het Keern. Deze nieuwe weg loopt richting het zuiden en gaat onder de weg Dampten en onder het spoor door. Variant H gaat vervolgens rechtdoor en sluit aan op de Weel. Variant P maakt met de onderdoorgang onder het spoor een bocht richting het oosten en sluit aan op het Keern (zie afbeelding variant P in roze ingetekend). De P- en H-varianten zijn verder uitgewerkt in de rapportage Nieuwe toegangsweg Hoorn Centrum. Meer informatie over de tracés en het onderzoek is te vinden op: www.poortvanhoorn.nl/toegangsweg.

Rapportage Nieuwe toegangsweg

De rapportage Nieuwe toegangsweg Hoorn Centrum bevat alle resultaten van het onderzoek naar een nieuwe toegangsweg. De rapportage bevat uitleg over de noodzaak van een nieuwe toegangsweg, het onderzoek naar de verschillende varianten, de verkeerstechnische schetsontwerpen voor de varianten, en de reacties op deze ontwerpen vanuit de verschillende vakdisciplines, zoals mobiliteit en stedenbouw.

Reacties belanghebbenden op onderzoeksresultaten

De gemeente heeft in juli 2023 belanghebbenden en andere geïnteresseerden gevraagd hun reacties te geven op de onderzoeksresultaten. Er zijn veel reacties binnengekomen. Daarvan zijn twintig reacties met een voorkeur voor variant P, en twee reacties met een voorkeur voor variant H2. De H-variant heeft twee uitvoeringen: een open onderdoorgang (H1) en een langere deels overdekte onderdoorgang (H2). Voor variant H1 heeft niemand een voorkeur uitgesproken.

Gevraagd besluit

Het college van B en W vraagt de gemeenteraad het Carbasius-Keerntracé (variant P) verder uit te werken als mogelijke nieuwe toegangsweg naar het centrum. Ook wil het college de opdracht krijgen een voorstel te maken over hoe de gemeentelijke bijdrage voor de aanleg van een nieuwe toegangsweg gefinancierd kan worden. Dat zal een financiële bijdrage van Hoorn vragen, maar het college wil ook verder op zoek naar externe bronnen, zoals landelijke subsidies. Verder vraagt het college de raad om het Carbasiustracé (varianten H1 en H2) uit te sluiten. Dit tracé doorsnijdt het gebied Pelmolenpad waar een nieuwe woonwijk wordt gerealiseerd. De ontwerpers zijn dit jaar gestart met de ontwerpen voor de openbare ruimte en de gebouwen in het deel waar nu het Carbasiustracé staat ingetekend. Door dit tracé uit te sluiten, komt er duidelijkheid en kunnen de ontwerpers de nieuwe woonwijk zo goed mogelijk inrichten.

Bespreking raad

Het raadsvoorstel, de rapportage Nieuwe toegangsweg Hoorn Centrum en de Nota van de tervisielegging zijn te vinden op hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl bij de commissievergadering van 10 oktober 2023. (uiterlijk 22 september staan deze documenten online). De commissie- en raadsvergadering zijn live te volgen of later terug te kijken via www.hoorn.nl/raad. Men kan de vergaderingen ook bezoeken. Deze vinden plaats in het stadhuis. Op 10 oktober bespreekt de raadscommissie het raadvoorstel en naar verwachting op 17 oktober neemt de gemeenteraad een besluit.


Uitnodiging inloopavond nieuwe woonwijk Pelmolenpad

3 juli 2023

Op maandag 17 juli 2023 organiseert de gemeente een inloopavond over de openbare ruimte van het westelijke deel van de nieuwe woonwijk Pelmolenpad. U bent van harte uitgenodigd. De inloopavond is van 18.30 tot 20.30 uur in de rayonpost op het Pelmolenpad 37.

Nieuwe woonwijk

Op het Pelmolenpad en de Prismalocatie komt een aantrekkelijke woonwijk met ruim 600 nieuwe huur- en koopwoningen. De gemeente ontwikkelt dit samen met woningcorporatie Intermaris en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. De partijen maken een groene en autoluwe woonwijk met ruimte voor ontmoeting. De fietser en wandelaar krijgen ruim baan in het nieuwe gebied.

Inloopavond maandag 17 juli 2023

Tijdens de inloopavond op 17 juli kunt u het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte bekijken en vragen stellen. Het gaat om het westelijke deel van de nieuwe woonwijk. Dit deel is als eerste ontworpen. Met het voorlopig ontwerp krijgt u een idee over waar groen komt, waar parkeerplaatsen en speelplekken komen, waar een plein of hofje komt, hoe de straten worden ingericht en welk karakter de inrichting krijgt. Ook bent u welkom om wensen en aandachtspunten voor de ontwerpen mee te geven. Waar mogelijk zullen we deze meenemen in de uitwerking van het definitieve ontwerp.

Aanmelden niet nodig

U hoeft zich niet aan te melden voor deze inloopavond. U bent van harte welkom tussen 18.30 en 20.30 uur in de rayonpost van de gemeentelijke buitendienst aan het Pelmolenpad 37


Idee voor appartementen in Maelsonstraat

28 juni 2023

Aan de Maelsonstraat willen De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V. en Burgland Real Estate B.V. een appartementencomplex ontwikkelen. Gemeente Hoorn onderzoekt samen met de ontwikkelaars of deze nieuwe ontwikkeling kan plaatsvinden. Het idee past namelijk in de Hoornse plannen om meer woningen te bouwen en om verder te ontwikkelen als stad.

De locatie Maelsonstraat 18 - 20 ligt in de Poort van Hoorn. De locatie ligt in het gebied waar de gemeente onder voorwaarden ruimte biedt aan hoogbouw. De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V. en Burgland Real Estate B.V. hebben het idee om een appartementencomplex van ongeveer 15 lagen te ontwikkelen. De gemeente heeft aangegeven samen te willen onderzoeken of dat een haalbaar en wenselijk plan is.

Idee

Het idee is om sociale huurappartementen en (middel)dure huur- en koopappartementen te ontwikkelen. Ook wordt de mogelijkheid voor kamers met een zorgfunctie onderzocht. Het gaat om ongeveer 110 appartementen en zo’n 50 kamers met een zorgfunctie. In het plan is ook aandacht voor groen en het zorgen voor voldoende parkeerplaatsen.

Verder onderzoeken

Om het idee verder te kunnen onderzoeken, heeft het college van burgemeester en wethouders een intentieovereenkomst gesloten. Hierin staan afspraken over hoe het idee voor nieuwe appartementen verder onderzocht wordt. Later in het proces worden ook apart de gevolgen van hoogbouw op deze locatie onderzocht. De gemeenteraad maakt uiteindelijk de belangenafweging en beslist of de ontwikkeling kan doorgaan.

Betrokkenheid omwonenden

De ontwikkelaars en gemeente vinden het van belang dat de nieuwe invulling past in de omgeving. Belangrijk in het proces is dat omwonenden en belanghebbenden betrokken zijn, kunnen meedenken en hun inzichten kunnen delen. Er komen meerdere momenten waarop de omwonenden en andere belanghebbenden hun aandachtspunten en belangen kunnen inbrengen. Voor de zomervakantie vindt een eerste bijeenkomst plaats. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd.


3 juli presentatie uitkomsten onderzoek nieuwe binnenstadstoegang

22 juni 2023

Op 3 juli presenteert de gemeente tijdens een openbare bijeenkomst in schouwburg Het Park de uitkomsten van het onderzoek naar een nieuwe binnenstadstoegang. Iedereen is van harte uitgenodigd. Voor de nieuwe toegangsweg zijn twee varianten onderzocht. Voordat er een keuze kan worden gemaakt, vraagt de gemeente belanghebbenden en andere geïnteresseerden hun reacties te geven op de onderzoeksresultaten. Dit kan van 1 juli tot en met 28 juli. De reacties worden meegenomen in de besluitvorming. Naar verwachting kan de gemeenteraad in oktober een besluit nemen over de binnenstadstoegang.

 

Hoorn groeit en wil meer stad worden. Daardoor wordt het drukker op de wegen. We willen als gemeente dat onze inwoners zich ook in de toekomst comfortabel en veilig kunnen verplaatsen. In de 'Mobiliteitsvisie Hoorn 2030' is een keuze gemaakt voor het uit elkaar halen (ontvlechten) van de toegang voor autoverkeer en fiets- en voetgangersverkeer naar het centrum, Poort van Hoorn en Grote Waal. Daarbij wordt uitgegaan van een nieuwe toegang voor de auto aan de westkant van het Keern. Dit maakt het mogelijk om het Keern om te vormen tot een aantrekkelijke verbinding voor fietsers en voetgangers.

Onderzoek nieuwe binnenstadstoegang

In 2022 zijn de bureaus Goudappel en Sweco in opdracht van de gemeente gestart met het onderzoek naar de nieuwe toegangsweg. Tijdens het onderzoek zijn er meerdere bijeenkomsten geweest waar omwonenden en andere geïnteresseerden hun vragen konden stellen en hun inbreng konden geven. In september vorig jaar zijn de twee varianten gepresenteerd die als meest kansrijk uit de eerste onderzoeksfase kwamen: het Carbasiustracé (variant H) en het Carbasius-Keerntracé (variant P). Meer informatie hierover is te vinden op: www.poortvanhoorn.nl/toegangsweg

Bijeenkomst maandag 3 juli

Tijdens de bijeenkomst op 3 juli geeft de gemeente uitleg over de onderzoeksresultaten en het verdere proces. De verkeerstechnische schetsontwerpen voor de twee varianten van de toegangsweg worden gepresenteerd. Ook de reacties op de ontwerpen vanuit de verschillende vakdisciplines, zoals mobiliteit en stedenbouw, worden toegelicht. De aanwezigen kunnen hun vragen stellen, zodat ze alle informatie hebben om een schriftelijke reactie te kunnen geven.

Aanmelden bijeenkomst 3 juli

Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Laat het ons weten door uiterlijk 28 juni een e-mail te sturen naar poortvanhoorn@hoorn.nl met uw naam en adres. In de onderwerpregel zet u ‘Aanmelding bijeenkomst binnenstadstoegang’. De bijeenkomst start om 19.00 uur in Schouwburg het Park, Westerdijk 4.

Geven schriftelijke reactie

Vanaf 30 juni staat de rapportage van het onderzoek op deze website. Schriftelijk reageren op de rapportage kan van 1 juli tot en met 28 juli door een mail te sturen naar poortvanhoorn@hoorn.nl . In de onderwerpregel zet u ‘Reactie op rapportage binnenstadstoegang’. Alle reacties worden beantwoord en naar de gemeenteraad gestuurd, zodat de raad op basis van de onderzoeksresultaten en de reacties tot een besluit kan komen.

Besluit raad

De verwachting is dat de gemeenteraad in oktober een besluit kan nemen welke variant verder kan worden uitgewerkt.


Stand van zaken stationsgebied

23 juni 2023

Door met name gestegen kosten en verminderde opbrengsten is het huidige plan voor het stationsgebied in de Poort van Hoorn financieel niet haalbaar. Er is in totaal een tekort van zo’n € 37 miljoen. Het college vraagt de raadscommissie zich uit te spreken over de combinatie van maatregelen die nodig is om het plan weer financieel haalbaar te maken. De bespreking in de raadscommissie is op 4 juli 2023.

Minder parkeerplaatsen nodig in stationsgebied

Eerder werd aangenomen dat parkeerplaatsen die verdwijnen uit de binnenstad, zoals het Pelmolenpadterrein, moeten worden gecompenseerd in de te bouwen parkeergarage in het stationsgebied. Dit blijkt echter niet nodig. Sinds de gemeente scanauto’s inzet, is er een goed overzicht van het gebruik van de parkeerterreinen. De analyse met de scanauto laat zien dat er voldoende bestaande parkeerplaatsen op de parkeerterreinen zijn om de weggevallen parkeerplaatsen te compenseren, ook op de piekmomenten. Daarnaast heeft NS aangegeven minder parkeerplaatsen voor treinreizigers nodig te hebben. Doordat er minder parkeerplaatsen nodig zijn, kunnen de kosten voor een parkeergarage met zo’n € 25 miljoen worden verlaagd.

Bespreking combinatie van maatregelen

Op 4 juli bespreekt de raadscommissie de volgende combinatie van maatregelen om het plan voor het stationsgebied financieel haalbaar te maken:

 1. Actualisatie uitgangspunten openbaar parkeren, waarbij wordt uitgegaan van een bovengrondse parkeergarage van circa 550 autoparkeerplaatsen (voordeel businesscase € 25 miljoen).
 2. Gedeeltelijke omzetting (3.000m2) niet-woonprogramma naar wonen (voordeel € 1,1 miljoen).
 3. Inrekenen van een minimale extra rijksbijdrage van € 5 miljoen voor het realiseren van een nieuwe traverse en overige spoorse maatregelen en overleg met de partners over een mogelijke aanvullende extra bijdrage.
 4. Beschikbaar stellen van een extra bijdrage door de gemeente uit de reserve Poort van Hoorn, indien de inspanningen onder 3 niet tot voldoende dekking leiden. Deze bespreekpunten worden verderop in het voorstel nader toegelicht.

De toelichting op deze combinatie van maatregelen vindt u in het raadsvoorstel in de commissievergadering van 4 juli.

Bijwonen raadscommissie 4 juli

Vergaderingen van de raad en de raadscommissie zijn openbaar. De raads- en commissievergaderingen zijn ook live te volgen of later terug te kijken via de website van de gemeenteraad.

Bestemmingsplan stationsgebied

Het college legt op basis van onder andere de meningvormende bespreking in de raadscommissie een raadsvoorstel voor om het plan financieel sluitend te krijgen en het bestemmingsplan Stationsgebied te kunnen vaststellen. De gemeenteraad neemt naar verwachting hier op 12 december 2023 een besluit over.


Start aanpassingen spoor voor ontwikkeling Poort van Hoorn

8 juni 2023

ProRail is in samenwerking met de gemeente Hoorn gestart met een aantal belangrijke aanpassingen aan het spoor. ProRail bouwt op een nieuwe locatie een nieuw onderstation en legt een nieuw kabeltracé aan. Door de verplaatsing van het onderstation komt ruimte vrij voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. ProRail zorgt met het nieuwe onderstation voor voldoende stroom voor langere en nieuwere treinen in de toekomst.

Onderstation

In een onderstation wordt de stroom van de netbeheerder geschikt gemaakt voor het treinverkeer. ProRail bouwt een nieuw onderstation zodat er in de toekomst voldoende stroom is om langere en nieuwere treinen te laten rijden. Het oude onderstation kan dit vermogen niet leveren.

Samenwerking gemeente en ProRail

Het huidige onderstation is gelegen op de parkeerplaats van de Albert Heijn in het stationsgebied. Om de ontwikkeling van de Poort van Hoorn in het stationsgebied mogelijk te maken, moet het onderstation op die locatie verdwijnen. ProRail en de gemeente Hoorn hebben daarom de samenwerking gezocht en afgesproken om de verzwaring en verplaatsing van het onderstation samen te laten vallen. De combinatie van verplaatsing en verzwaring zorgt voor een besparing van ongeveer 1 miljoen euro voor de gemeente. Het nieuwe onderstation wordt gebouwd naast het spoor en ten oosten van de overweg Keern.

Geen hinder treinverkeer

ProRail is in juni gestart met de werkzaamheden en verwacht het nieuwe onderstation in december 2023 in gebruik te kunnen nemen. ProRail heeft de omwonenden geïnformeerd over de werkzaamheden. Zij kunnen met vragen contact opnemen via www.prorail.nl/contact. Het treinverkeer wordt niet gehinderd door de werkzaamheden.


Raad stelt bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Pelmolenpad vast

7 februari 2023

De gemeenteraad heeft op 7 februari 2023 het bestemmingsplan voor de ontwikkelingen van het gebied Pelmolenpad vastgesteld. De gemeente wil hier ruim 600 huur- en koopwoningen laten bouwen. Het bestemmingsplan biedt kaders voor de verdere ontwikkeling van het gebied. De gemeenteraad heeft via een wijziging de parkeernorm in het gebied aangepast. De ruimte die hierdoor vrijkomt, kan gebruikt worden voor de groenstrook aan de Kometenstraat. De raad nam unaniem de motie aan om in overleg met belanghebbenden zich in te spannen om de groenstrook aan de Kometenstraat zoveel mogelijk te behouden.
Ook heeft de gemeenteraad op 7 februari 2023 het beeldkwaliteitsplan Pelmolenpad vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan geeft kaders en richtlijnen voor de uitwerking van de gebouwen en de openbare ruimte. 


Intermaris, BPD en gemeente akkoord over ruim 600 nieuwe woningen Pelmolenpad

14 december 2022

Woningcorporatie Intermaris, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en gemeente Hoorn hebben een overeenkomst gesloten over de ontwikkeling van het Pelmolenpad.

De partijen hebben afgesproken om 610 duurzame huur- en koopwoningen te bouwen, in alle prijscategorieën. Dit betekent een flinke stap vooruit in de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.

Ruim 600 nieuwe huur- en koopwoningen

In de anterieure overeenkomst hebben de partijen onder andere vastgelegd hoeveel woningen er komen. Het programma bevat 121 sociale huurwoningen, 117 sociale koopwoningen, 165 middeldure koopwoningen en 207 vrije sector koopwoningen. Intermaris laat gefaseerd de sociale huurwoningen bouwen en BPD realiseert gefaseerd de koopwoningen en ook twee gebouwde parkeervoorzieningen. Daarmee komen de extra woningen die nodig zijn in Hoorn op een locatie die nu voornamelijk als parkeer- en evenemententerrein wordt gebruikt.

Wethouder Axel Boomgaars is enthousiast over de overeenkomst: ‘Het bouwen van nieuwe woningen in de Poort van Hoorn is een topprioriteit voor de gemeente. Deze nieuwe woningen dichtbij de binnenstad en het stadsstrand gaan echt iets nieuws toevoegen aan het woningaanbod in Hoorn. We zijn ook zeer blij met de 238 nieuwe sociale huur- en koopwoningen, gezien de grote behoefte aan betaalbare woningen in Hoorn.’ Ook Intermaris directeur-bestuurder Cees Tip is blij met de overeenkomst: ‘Door 121 sociale huurwoningen te realiseren voor een- en tweepersoonshuishoudens geven we invulling aan de enorme vraag naar betaalbare woningen onder de groep startende woningzoekenden.’ Peter van Oeveren, regiodirecteur BPD, kijkt alvast vooruit. ‘Door de goede wijze waarop we in samenwerking deze overeenkomst hebben bereikt, hebben wij er het volste vertrouwen in dat er over een aantal jaren een mooie, duurzame en toekomstgerichte wijk staat waar de toekomstige bewoners zich thuis zullen voelen.’

Groen met veel ruimte voor fietser en wandelaar

De partijen willen een groen en autoluw woongebied maken. Naast openbare parkeerplaatsen, komen er twee gebouwde parkeervoorzieningen. Door deze parkeergelegenheid kan de rest van het gebied autoluw worden ingericht met aandacht voor veel groen. De fietser en wandelaar krijgen ruim baan in het nieuwe gebied. Dit staat beschreven in het beeldkwaliteitsplan voor het gebied. In dit plan staat ook hoe de bebouwing van het nieuwe stuk stad er straks uit moet zien. Er is nagedacht over groen en water, maar ook over materiaal- en kleurgebruik zodat straks het nieuwe stuk stad bij de bestaande stad past.

Vervolg

Na vaststelling door het college, en na positieve bespreking in de raad is de anterieure overeenkomst inmiddels door alle partijen getekend. Hierdoor kan het verdere proces voor het vaststellen van het bestemmingsplan voor het Pelmolenpad worden vervolgd. Naar verwachting in februari 2023 kan de raad een besluit nemen over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Pelmolenpad. Zodra de plannen definitief zijn, start de gemeente met het ontwerpen van de openbare ruimte. Gebiedsontwikkelaar BPD start met de planuitwerking en het ontwerp van de gebouwen. Gemeente en BPD bespreken de uitwerkingen van hun plannen met de omgeving. Verwacht wordt dat de bouw midden 2024 kan starten. Dit gebeurt in fasen en start op de Prismalocatie.

Steeds meer stad

Met de realisatie van het Pelmolenpad als onderdeel van de Poort van Hoorn wordt Hoorn steeds meer stad. Hoorn heeft de ambitie om de komende jaren 6.000 nieuwe woningen te bouwen. Veel van deze woningen komen in de rand rondom de binnenstad. In en om het station van Hoorn komen ongeveer 1.700 nieuwe woningen. De woningen bevinden zich dicht bij voorzieningen, de historische binnenstad en het grootste stadsstrand van Nederland ligt op enkele minuten loop- en fietsafstand.

De ontwikkeling van het Pelmolenpad voorziet in de grote vraag naar nieuwe, stedelijke woontypen voor jonge mensen en gezinnen die in Hoorn willen wonen. Het behouden en aantrekken van deze groep bewoners versterkt de economie van Hoorn. Deze jongere doelgroep maakt namelijk gebruik van de voorzieningen in de binnenstad en zorgt voor werkgelegenheid en invulling van vacatures.


Mijlpalenplanning Poort van Hoorn

24 november 2022

Er is een overzicht gemaakt met de mijlpalen voor de Poort van Hoorn. 

Het college heeft het overzicht met een begeleidende brief over het besluitvormingsproces naar de gemeenteraad gestuurd. Bekijk:


Ruim 40 miljoen Rijkssubsidie voor betere toegang stadshart Hoorn

15 november 2022

De Rijksoverheid wil de gemeente 40,3 miljoen euro geven voor het verbeteren van auto- en fietswegen rondom de binnenstad en het station. De gemeente krijgt deze subsidie om de stad bereikbaar te houden als er in dit gebied straks zo'n 6.000 woningen extra worden gebouwd.

De toekenning van de subsidie volgt op een aanvraag aan het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). De gemeente maakt deel uit van de aanpak Bereikbare Steden. Dit is een gezamenlijke aanpak van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Rijksoverheid.

Waar is het geld voor nodig?

Het subsidiegeld is vooral bedoeld voor:
• een nieuwe toegangsweg naar de binnenstad voor gemotoriseerd verkeer onder het spoor door.
• voor een fiets- en voetgangerstunnel onder de Provinciale weg door.
• voor het aanpassen van het Keern tot een fiets- en wandelstraat, waar auto's te gast zijn.


De projectpartners van de Poort van Hoorn NS en ProRail onderschrijven de subsidieaanvraag. Zij vinden het belangrijk dat er een veilige weg komt voor fietsers over het spoor en naar het station.

Onderzoek naar toegangsweg

Momenteel onderzoekt de gemeente hoe de toegangsweg en tunnel eruit kunnen zien. In de eerste helft van 2023 is dit onderzoek klaar en kunnen college en raad een besluit nemen. Als de raad instemt met de plannen, dan kan met het geld van het Rijk een groot deel van de kosten betaald worden.

Ontwikkeling Poort van Hoorn prioriteit

De bouw van de woningen in de Poort van Hoorn is topprioriteit van de gemeente. Dat geldt ook voor het ontvlechten van het huidige auto- en fietsverkeer over het Keern-Zuid. Een aanzienlijke co-financiering voor de nieuwe toegangsweg is daarbij een belangrijke voorwaarde. Wethouder René Assendelft is dan ook erg blij met de toezegging van het Rijk: 'Als er straks zoveel meer mensen wonen in Hoorn, wordt het drukker op de wegen in de stad. We willen als gemeente dat onze inwoners zich comfortabel en veilig kunnen verplaatsen van en naar de binnenstad en het station - het stadshart. Met deze subsidie kunnen we echt een goede verbetering maken van de infrastructuur.'

Versnellen woningbouw

Voorwaarde aan de subsidie is dat het bijdraagt aan de versnelling van de woningbouwopgave. Poort van Hoorn-wethouder Axel Boomgaars: 'Dankzij deze bijdrage kunnen we volle kracht door met de woningen en voorzieningen die we rond het station willen realiseren. De vraag om betaalbare woningen voor jongeren en startende gezinnen is nog steeds torenhoog. Deze subsidie maakt dat de bereikbaarheid goed geregeld blijft en we dus tempo houden buiten het regelen van een prettige woon- en verblijfplek voor de mensen in Hoorn.'


Poort van Hoorn in Magazine Stations-locaties

19 oktober 2022
Ook dit jaar staat de Poort van Hoorn weer genoemd in het Magazine Stationslocaties. Het magazine besteedt elk jaar aandacht aan ontwikkelingen op gebied van woningbouw en zakelijk vastgoed rondom stations in Nederland. Wethouder Axel Boomgaars vertelt in het artikel dat Hoorn veel te bieden heeft aan jonge doelgroepen die hier willen wonen. Het hele artikel - 4 pagina's - lees je vanaf hier...  


Bodemkeuring Pelmolenpad

21 oktober 2022
Gemeente Hoorn laat de firma BK Ingenieurs bodemonderzoek doen in het gebied Pelmolenpad en Prisma. Het gaat om een standaard onderzoek naar de kwaliteit van de bodem, voordat er woningen gebouwd kunnen worden.

In de week van 24 oktober tot en met 1 november 2022 voert een team van twee onderzoekers de werkzaamheden uit. Ze zijn tussen 7.00 en 16.00 werkzaam op het Pelmolenpad terrein en herkenbaar in werkoveral. Het is mogelijk dat zij telkens een parkeervak afzetten zodat zij daar de nodige boringen kunnen doen. Daar is doordeweeks ruimte genoeg voor.


Varianten voor nieuwe toegangsweg gepresenteerd

22 september 2022
Gemeente Hoorn laat in 2022 en 2023 onderzoek uitvoeren naar een nieuwe toegangsweg naar de binnenstad. Op woensdag 21 september jl. vond de derde openbare bijeenkomst plaats, in de raadszaal van het stadhuis.
Tijdens deze bijeenkomst presenteerden de gespecialiseerde bureaus Goudappel en Sweco maar liefst 18 varianten. Sommige waren voorgesteld door omwonenden en betrokkenen. Zij mochten vóór 15 juli jl. een variant indienen.
Alle voorgestelde varianten zijn meegenomen in het onderzoek. Niet elke variant was geschikt voor verder onderzoek. Tijdens de presentatie werd duidelijk uitgelegd waarom.

Er bleven uiteindelijk twee mogelijke varianten over. Aanwezigen konden met een formulier aangeven wat hun voorkeursvariant was. Ook werd gevraagd waarom de andere variant NIET de voorkeur had.
Op de participatie-pagina over de nieuwe toegangsweg vindt u de presentatie met alle varianten. Per variant wordt uitgelegd, waarom deze wel of niet doorgaat voor verder onderzoek. Mensen konden hun (voorlopige) voorkeur aangeven. Dat kon met een digitaal formulier tot en met 7 oktober 2022.


Nieuwe toegangsweg blijkt nodig

30 juni 2022
Woensdag 15 juni 2022 vond de tweede bijeenkomst plaats over het onderzoek naar de mogelijke toegangsweg naar de binnenstad. Ditmaal niet online maar fysiek in de raadszaal van het stadhuis van Hoorn.

De hoofdvraag van de avond was of er een nieuwe toegangsweg nodig is. Het antwoord hierop is: ja, die is nodig. Met de toename van het aantal woningen loopt het Keern in de toekomst vast voor steeds langere tijd. In de mobiliteitsvisie staat het plan om het Keern af te sluiten voor gemobiliseerd verkeer. Dan is een nieuwe weg nodig richting binnenstad. Gespecialiseerd verkeersbureau Goudappel gaf hierover een presentatie (link naar presentatie Goudappel).

Heeft u een idee?
Een aantal bewoners wil zelf nog een plan voor een toegangsweg indienen. Dat vonden zowel de projectleider als het onderzoeksbureau een goed idee. Dat kon tot uiterlijk 15 juli 2022. 

Na de zomer van 2022 vindt opnieuw een bijeenkomst plaats. Dan worden de bevindingen uit het onderzoek gepresenteerd. Woont u in het onderzoeksgebied? U ontvangt een uitnodiging voor deze bijeenkomst.


Axel Boomgaars nieuwe wethouder Poort van Hoorn

16 juni 2022
Axel Boomgaars (GroenLinks - foto rechts) is de nieuwe wethouder voor de Poort van Hoorn. Boomgaars volgt Samir Bashara op, die in maart van 2022 stopte als wethouder voor gemeente Hoorn

Axel Boomgaars was hiervoor vier jaar wethouder in Ouder-Amstel en eerder ruim zes jaar raadslid in Amstelveen. In Hoorn heeft hij niet alleen de Poort van Hoorn in zijn portefeuille. Ook Financiën en subsidiebeleid, Werk en Inkomen, Kunst en Cultuur, Monumenten en Erfgoed en Diversiteit en Inclusie horen bij zijn takenpakket.

Op YouTube kanaal 'Van Hoorn zeggen' vind je het gesprek terug tussen interviewer Robert-Jan Knook en de nieuwe wethouder. 


Digitale bijeenkomst 13 juni 2022 over BuitenStad

7 juni 2022
Ontwikkelaar STED Development organiseert maandag 13 juni a.s. van 20.00 tot 21.00 uur een digitale bijeenkomst voor geïnteresseerden.

Tijdens de avond worden aanleiding en proces gepresenteerd, evenals de visie van de gemeente en het ontwerp en hoogbouw door de architect. De nieuwe wijk BuitenStad telt straks ongeveer 500 appartementen in woongebouwen met goede voorzieningen in de directe omgeving. Het wordt een levendige, groene stadsoase, op fiets- en loopafstand van het station en de Hoornse binnenstad.

Wilt u meedenken en meepraten, onder andere over de hoogbouw in het plan? Dan kunt u de bijeenkomst op 13 juni 2022 van 20.00 - 21.00 uur volgen via de website www.buitenstadhoorn.nl 


Onderzoek naar toegangsweg binnenstad

23 mei 2022
Gemeente Hoorn laat in 2022 en 2023 onderzoek uitvoeren naar een toekomstige toegangsweg naar de binnenstad, Grote Waal, Stadsstrand en -straks- de Poort van Hoorn. De gemeente wil weten of het nodig is dat de nieuwe weg er komt. En zo ja, wat zou een goede plek zijn en wat kost een nieuwe weg? 

Donderdag 9 juni is er een digitale bijeenkomst.
Er wordt dan meer verteld over het onderzoek. Het doel van de avond is uitleg geven over de werking van verkeersmodellen. De bijeenkomst start om 19.30 u. Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden via poortvanhoorn@hoorn.nl. Uiterlijk één dag voor de bijeenkomst wordt een toegangslink toegestuurd via de mail.

Lees hier meer...


Welke informatie moet straks op de nieuwe website? 

30 maart 2022
De Poort van Hoorn krijgt eind dit jaar een vernieuwde website. Wat vindt u? Welke informatie moet er zeker op staan. En wat van de huidige site moet mee naar de nieuwe site?

Het projectteam maakte een korte vragenlijst.

Met uw antwoorden kunnen wij de website verbeteren. Met informatie die u belangrijk vindt. Alvast bedankt voor het invullen! 


Reageren op de bestemmingsplannen? Dat kan tot en met 31 maart 2022

1 maart 2022

De ontwerpbestemmingsplannen Stationsgebied en -Pelmolenpad zijn tot stand gekomen door een uitgebreid participatietraject met onder andere de inbreng van omwonenden. Niet alle zorgen en wensen konden worden verwerkt.
De ontwerpbestemmingsplannen liggen nog niet vast. Bent u het niet eens met de plannen zoals die er nu liggen? Dan kunt u gebruik maken van de formele inspraak procedure.

Inzage ontwerpbestemmingsplan

De ontwerpbestemmingsplannen Stationsgebied en Pelmolenpad liggen van 18 februari tot en met 31 maart 2022 ter inzage in het stadhuis. U kunt de plannen ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen van zienswijzen

Wilt u een reactie geven op één van de ontwerpbestemmingsplannen? Dan kunt u van vrijdag 18 februari tot en met donderdag 31 maart 2022 een zienswijze indienen. Richt uw zienswijze aan de gemeenteraad.
Brief: postbus 603, 1620 AR Hoorn.
E-mail: gemeente@hoorn.nl.
Telefoon: 0229 25 22 00 (maak een afspraak met de adviseur Ruimtelijke Ordening). 

Alle zienswijzen worden onderzocht en met een advies van het college van burgemeester en wethouders voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist daarna over de vaststelling van de bestemmingsplannen. Naar verwachting zal dat in juni 2022 zijn.

Beroep en voorlopige voorziening

Als de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, liggen het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende documenten opnieuw zes weken ter inzage.
In deze periode kunt u beroep indienen tegen het raadsbesluit. Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Heeft u dat niet gedaan? Dan kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Tijdens de behandeling van het beroep, blijft het raadsbesluit gelden. Zijn er volgens u redenen waarom dat niet kan? Dan kunt u de rechtbank verzoeken het besluit te schorsen. Dat noemen we een voorlopige voorziening.


Inloopavonden bestemmingsplannen op 15 en 16 februari 2022

maandag 31 januari 2022

Gemeente Hoorn organiseert twee informatieavonden, zodat u de ontwerp bestemmingsplannen in kunt zien. Het gaat om het ontwerp bestemmingsplan Stationsgebied op dinsdag 15 februari 2022 en het ontwerp
bestemmingsplan Pelmolenpad op woensdag 16 februari 2022.
Wilt u zich laten informeren of heeft u nog vragen over het stedenbouwkundig plan, het bestemmingsplan of het beeldkwaliteitsplan? Dan bent u welkom op één of op beide avonden, maar vooraf aanmelden is verplicht.

Raadsbesluit op 8 februari 2022
Dinsdag 25 januari 2022 besprak de raadcommissie de ontwerp bestemmings-plannen en het concept beeldkwaliteitsplan. Op 8 februari neemt de raad een besluit. De raadsvoorstellen en bijlagen zijn beschikbaar via
https://hoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/.
Tijdens de informatieavonden kunt u de plannen inzien en vragen stellen aan de specialisten van het projectteam en van gemeente Hoorn.

Heeft u vooraf al een vraag?
Het projectteam wil uw vraag graag zo goed mogelijk beantwoorden. Dus heeft u nu al een vraag over een van de bestemmingsplannen, het stedenbouwkundig plan of het beeldkwaliteitsplan? Laat het ons weten! 

Uw mening telt
Afgelopen jaar is er ruimte geweest voor het geven van uw mening op de plannen. Op de pagina's over participatie, leest u wat er met uw mening is gedaan. 
Wilt u reageren op de plannen die er liggen? Dan kunt u uw zienswijze schriftelijk of mondeling indienen bij de gemeente. Het indienen van een schriftelijke zienswijze kan door het sturen van een brief aan de gemeente. Bij mondelinge zienswijze moet u een afspraak maken bij de gemeente. Dit kan tot en met 31 maart 2022.


Ontwerp bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplan vrijwel klaar

13 december 2021


Dinsdag 7 december 2021 was er voor de Raad nog een informatieve sessie over de Poort van Hoorn. Tijdens de raadscommissie van september was er nog veel onduidelijk wat er mogelijk is ten aanzien van het (ondergronds) parkeren aan de noordkant van het station. Met het verplaatsen van het busstation naar de noordkant en met nieuwe functies als wonen, kantoren, horeca, detailhandel en maatschappelijke functies, komt het huidige parkeerterrein immers te vervallen. Externe specialisten hebben een duidelijke uitleg aan de raad gegeven. Daarmee kan de raad een weloverwogen beslissing nemen.

Verbinding met de bestaande stad
Ook presenteerde de senior stedenbouwkundige het beeldkwaliteitsplan. In dit plan staat hoe de bebouwing van het nieuwe stuk stad er straks uit moet zien. Er is nagedacht over groen en water, maar ook over materiaal- en kleurgebruik zodat straks het nieuwe stuk stad bij de bestaande stad past. Met het beeldkwaliteitsplan geven stedenbouwkundigen de 'spelregels’ aan, waarmee de architecten en ontwikkelaars aan de slag kunnen. Welstand toetst aan de hand van die regels of een ontwerp voldoet aan de ideeën van de gemeente bij aanvraag van een omgevingsvergunning om te bouwen.
Dinsdag 25 januari 2022 spreekt de Raad nog een keer de ontwerp bestemmingsplannen (Stationsgebied en Pelmolenpad/Prisma) door, samen met het beeldkwaliteitsplan, tijdens de Raadscommissie. Op 8 februari 2022 volgt dan het raadsbesluit.

Waar en wanneer stukken inzien?
Gaat de raad akkoord op 8 februari 2022? Dan worden de ontwerp bestemmingsplannen samen met het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. Dat zal zijn vanaf 9 februari voor de duur van 6 weken. Omwonenden ontvangen een brief hierover. Daarin staat hoe en waar zij de plannen kunnen inzien. Ook vertellen we op welke manier zij kunnen reageren op de plannen.

Meer stad worden
Hoorn gaat de komende jaren meer stad worden. De gemeente maakt plaats op strategische plekken in en om de binnenstad om te groeien en om meer kwaliteit aan de stad toe te voegen. Samen met ontwikkelpartners NS, ProRail en provincie Noord-Holland versterkt ze de werking van de stationsomgeving als (boven-)regionaal mobiliteitsknooppunt. Deze ontwikkelingen zijn nodig om in de toekomst levendig en aantrekkelijk te blijven voor jongeren, jonge professionals en jonge gezinnen.


Magazine Stationslocaties

2 november 2021

De aandacht voor Poort van Hoorn beperkt zich niet tot de regio. In het toonaangevende landelijke Magazine Stationslocaties staat een uitgebreid artikel over de aanstaande ontwikkelingen rond de Poort van Hoorn en de stedelijke groei van Hoorn. 

Het magazine is voor professionals die werkzaam zijn in spoorzones van Nederland. Dat kunnen overheden, kennis- en vastgoedpartijen zijn en ondernemers. Het blad omschrijft de Poort van Hoorn als katalysator van de ontwikkeling van het stationsgebied en omgeving, met een nieuwe gemengde stadswijk, het grootste stadsstrand van Nederland en een nieuw mobiliteitsknooppunt voor Hoorn en de regio. Het volledige artikel lees je hier: https://onlinetouch.nl/jagermedia/stationslocaties-2021-2022?html=true#/0/ 


Tussenstap besluit ontwerp bestemmingsplannen Poort van Hoorn

27 oktober 2021

Het raadsbesluit over de ontwerp bestemmingsplannen van de Poort van Hoorn is verzet naar 8 februari 2022. Ook de inloopbijeenkomsten van 1 en 3 november worden verzet naar februari 2022.

Volgens planning zou de gemeenteraad op 26 oktober 2021 een besluit nemen over de ontwerp bestemmingsplannen voor het stationsgebied en het Pelmolenpad en de Prismalocatie. Tijdens de commissie van 28 september bleek de raad echter nog veel vragen te hebben over de plannen, onder meer over de mogelijkheden voor meer ondergronds parkeren en het woningbouwprogramma.

 

Extra informatiebijeenkomst voor de raad

Daarom stelde het college de raad voor om op 7 december nog een extra informatiebijeenkomst voor de raad te organiseren. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor ondergronds parkeren en het beeldkwaliteitsplan zijn dan afgerond en kunnen besproken worden. Ook is er ruimte om alle vragen en wensen vanuit de raad te bespreken. De raad stemde in met dit voorstel.

 

Besluit februari

De besluiten over de ontwerp bestemmingsplannen worden verzet naar de commissie van 18 januari en de gemeenteraad van 8 februari 2022. Ook de bewonersbijeenkomsten van 1 en 3 november worden verzet naar februari. Communicatie over exacte data en tijden volgt nog.


Museumstoomtram in etalage in de Poort van Hoorn

5 oktober 2021

De Museumstoomtram krijgt een prominente plek in de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Afgelopen week ondertekenden de Museumstoomtram, ProRail en de gemeente Hoorn een samenwerkingsovereenkomst, waarin de partijen afspraken maken over hun rol en samenwerking in de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.

 

Binnen het project Poort van Hoorn werkt de gemeente samen met NS Stations, ProRail en de provincie Noord-Holland aan de ontwikkeling van het stationsgebied en omgeving. Naast een modern en comfortabel vervoersknooppunt ontstaat hier de komende jaren een nieuw stuk Hoorn, met een mix van wonen, werken en verblijven. De Museumstoomtram heeft zich nu ook officieel als ontwikkelpartner aangesloten bij deze samenwerking.

 

Museumstoomtram promenade

In de plannen voor het stationsgebied heeft de Museumstoomtram een belangrijke rol. De spoorbundel van ProRail wordt efficiënter ingericht en in plaats van de bestaande drie kleinere loodsen komt op een prominente plek in ieder geval één loods terug. Het idee is dat hier grote raampartijen in komen. Naast deze etalage komt volgens het stedenbouwkundig plan de ‘Museumstoomtram promenade’, een wandelgebied waar bezoekers en passanten de historische stoomtram en rijtuigen kunnen zien. En voor de deur van de entree van de Museumstoomtram ontstaat een aantrekkelijk fruitbomenplein, waardoor het historische stationsgebouw beter zichtbaar wordt.

 

Stoomtram in etalage

‘We zetten de Museumstoomtram letterlijk in de etalage,’ aldus wethouder Samir Bashara. ‘Zo wordt de stoomtram zichtbaarder, maar heeft dit bijzondere erfgoed ook een belangrijke rol in de kwaliteit en beleving van het stationsgebied van de toekomst, een unieke combinatie tussen oud en nieuw.’ Ook directeur René van den Broeke is enthousiast over de samenwerking. ‘We zijn ontzettend blij dat de Museumstoomtram zo’n centrale en zichtbare plek krijgt,’ vertelt Van den Boeke. ‘We kunnen hierdoor als museum doorgroeien en ons verhaal over ons historische erfgoed nóg beter vertellen.’ Harro Homan, regiodirecteur van ProRail: ‘Door samen de schouders eronder te zetten creëren we een heel aantrekkelijk stationsgebied. Door het efficiënter inrichten van de spoorbundel krijgt de stoomtram een prominente plek en kunnen inwoners en bezoekers van de stad nog meer genieten van deze parel.’

 

Erfgoed Deal

Om de ambities en de kwaliteit mogelijk te maken heeft de gemeente Hoorn een aanvraag ingediend voor een bijdrage vanuit de Erfgoed Deal-regeling. Deze regeling heeft als doel om initiatieven waar ruimtelijke opgaven en erfgoed samenkomen te ondersteunen.


Raad bespreekt bestemmingsplannen

24 september
Op dinsdag 28 september en dinsdag 26 oktober buigen de raadscommissie en gemeenteraad zich over de ontwerp bestemmingsplannen voor de Poort van Hoorn. Daarbij is het gelukt om veel van de wensen mee te nemen die bewoners en ondernemers uit het gebied hebben ingebracht. Na het raadsbesluit kunnen zes weken lang formele zienswijzen ingediend worden. Naar verwachting stelt de raad de bestemmingsplannen in februari 2022 vast.

Lees verder onder de afbeelding

Foto van het gebied Poort van Hoorn vanaf de Toren van Hoorn

In december 2020 stelde de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor de Poort van Hoorn vast. De volgende stap is om dit stedenbouwkundige plan in twee ontwerp bestemmingsplannen uit te werken; een voor het stationsgebied en een voor het Pelmolenpad en de Prismalocatie.

 

Plannen aangescherpt en verbeterd

De afgelopen maanden zijn de plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied, het Pelmolenpad en de Prismalocatie in nauw overleg met bewoners en ondernemers aangescherpt en verbeterd. De meeste van de wensen die door bewoners en ondernemers zijn ingebracht zijn meegenomen in de bestemmingsplannen.

 

Zo is er in het Pelmolenpad gekozen voor een betere aansluiting op de bestaande bouw, zijn hoogteaccenten verder van bestaande bouw geplaatst en wordt er ook meer afstand ingetekend tussen de bestaande woningen en de nieuwbouw. In het stationsgebied is de toren op de hoek van het Keern en de Van Dedemstraat herverdeeld over het projectgebied. Hierdoor sluit de bebouwing beter aan op de jaren ’30 woningen aan de Van Dedemstraat. De wens van zowel bewoners als college en raad om zoveel mogelijk parkeerplaatsen ondergronds te plaatsen wordt nog onderzocht. Klik hier voor meer informatie over de wijzigingen in de plannen na participatie.

 

‘We hebben een intensief proces doorlopen van overleg met bewoners en ondernemers uit de directe omgeving aan de ene kant en het rekenen, tekenen en kneden door de professionals aan de andere kant,’ vertelt wethouder Samir Bashara. ‘Onze indruk is dat het plan, dat in de basis goed was, door de inbreng vanuit de omgeving alleen nog maar beter is geworden. We kunnen misschien niet alle wensen meenemen, maar dat is grotendeels wel gelukt. Vooral de aansluiting van de nieuwbouw op de bestaande bebouwing was een belangrijk punt van aandacht dat we in de meeste gevallen goed hebben kunnen oplossen.’

 

Besluit

Op dinsdag 28 september start de vergadering van de raadscommissie om 19:00 uur. De vergadering is live bij te wonen of te volgen via de livestream op www.hoorn.nl/raad. Hier staan ook de voorstellen en plannen. De raadsvergadering van 26 oktober start in principe om 20:00 uur. Als de raad de ontwerp bestemmingsplannen op 26 oktober vaststelt, zijn deze nog niet definitief. Er volgt dan nog een periode van 6 weken waarin inwoners formele zienswijzen kunnen indienen. Deze worden verwerkt in een nota van zienswijzen, waarin staat of een zienswijze wordt meegenomen en waarom wel of niet. De raad stelt de bestemmingsplannen vervolgens naar verwachting in februari 2022 vast.


Werkzaamheden en omleidingen turborotonde

8 september 2021

Bouwconcern BAM vervangt in opdracht van de gemeente Hoorn de turborotonde op de Provincialeweg door een kruising met verkeerslichten. Ook de rotonde direct aan de oostzijde van de A7 wordt vervangen door een kruising en het aantal rijstroken wordt uitgebreid. Zo vergroten we de doorstroming van de Provincialeweg tussen de A7 en Hoorn centrum en blijft Hoorn goed bereikbaar, ook als de stad groeit.

Schets van turborontonde naar kruising met verkeerslichten

Op- en afrit A7 volledig afgesloten

Om deze omvangrijke operatie in zo’n kort mogelijke tijd uit te voeren, is de Provincialeweg tussen Keern en de A7 in het weekend van 10 september vanaf 20.00 uur tot en met 13 september 05.00 uur volledig afgesloten. Het verkeer vanaf de A7 kan hierdoor niet via afslag Hoorn Centrum (afrit 8) rijden, maar wordt met borden omgeleid via op- en afrit 7 (Avenhorn) of afrit 9 (Hoorn-Noord). Ook de Westfriese Parkweg en Berkhouterweg zijn niet bereikbaar vanaf en naar de Provincialeweg. Dit kan tot een langere reistijd leiden.

Vijf weekendafsluitingen

In totaal zijn er vijf weekendafsluitingen nodig waarbij de Provincialeweg tussen Keern en de A7 is gesloten voor het verkeer. Doordeweeks zijn de op- en afritten wel open voor verkeer waardoor het verkeer van en naar de A7 kan rijden. Vanaf 10 september tot 11 oktober zijn de Berkhouterweg en de Westfriese Parkweg gestremd. Mocht er vanwege slechte weersomstandigheden niet gewerkt kunnen worden, dan is het weekend van 15 tot en met 18 oktober een reserveweekend. Het totale werk is naar verwachting eind november gereed, ruim voor de feestdagen.

Op de hoogte blijven van het project? Download dan de bouwApp BAM Infra Projecten.

BAM Infra Projecten - Apps op Google Play

‎BAM Infra Projecten in de App Store (apple.com)


Inwoners kunnen reageren op visie Hoornse Hoogte

30 augustus 2021

Van maandag 30 augustus tot zondag 10 oktober kunnen inwoners van Hoorn via www.hoorn.nl/hoornsehoogte reageren op de concept visie ‘Hoornse Hoogte’. Dit is een visie op stedelijke groei en hoogbouw in Hoorn. In de concept visie staat hoe Hoorn de komende jaren kan groeien en op welke plekken er mogelijk ruimte is voor stedelijker bouwing of hoogbouw.

 

In 2019 sprak de Hoornse gemeenteraad de ambitie uit om ‘meer stad’ te worden. Als voormalige groeikern vergrijst Hoorn sneller dan andere delen van ons land. Hierdoor komen voorzieningen, zoals winkels, scholen en horeca onder druk te staan. Daarom is het voor Hoorn extra belangrijk om jongeren, jonge professionals en jonge gezinnen in Hoorn te houden en aan te trekken. Daar zijn veel nieuwe woningen voor nodig. Om in de toekomst ook een levendige en aantrekkelijke stad te blijven, moet Hoorn daarom de komende jaren meer woningen bouwen, voor de juiste doelgroepen.

 

Concept visie

In de concept visie ‘Hoornse Hoogte: een visie op stedelijke groei en hoogbouw’ geeft de gemeente richting aan hoe en waar de stad in de toekomst kan gaan groeien. In april dit jaar stelde de raad de kaders voor de visie vast, waarna een uitgebreid participatietraject volgde. Op basis van gesprekken met bewoners en belangengroepen en een enquête zijn de kaders verder aangescherpt en verwerkt in een concept visie.

 

Stedelijke gebieden

Het college stelt voor om de groei van de stad zoveel mogelijk op te vangen in intensiveringsgebieden. Plekken in de stad waar, bijvoorbeeld door het vertrek van bedrijven of sloop van verouderde panden ruimte ontstaat in de stad voor wonen, werken en voorzieningen. De Poort van Hoorn is hiervan een goed voorbeeld. Om te zorgen dat de groei daadwerkelijk leidt tot de gewenste relaxte stedelijkheid die past bij de sfeer van Hoorn, wil het college eisen stellen aan de dichtheid en variatie van de bouw en de aansluiting op de bestaande stad en groen. Belangrijk aandachtspunt bij stedelijker bebouwing is de kwaliteit van de openbare ruimte. Om tot prettige buurten te komen moet hier voldoende aandacht en ruimte zijn voor groen en water. Ook is het belangrijk om op straat voor levendige plinten te zorgen.

 

Hoornse Hoogte

Hoogbouw boven 8 lagen roept steeds veel discussie op. Daarom kiest het college ervoor om maar een paar plekken aan te wijzen waar hogere bebouwing denkbaar is. Als een initiatiefnemer een voorstel voor hoogbouw doet, moet hij dat verantwoorden met een stedenbouwkundig plan met Hoogbouw Effect Rapportage. In dat plan moet de initiatiefnemer bewijzen dat het initiatief voldoet aan de voorwaarden. De Hoogbouw Effect Rapportage wordt gebruikt voor een uitgebreid participatietraject, waarin ruimte moet zijn voor een serieuze inbreng van belanghebbenden, zoals omwonenden.

 

Reageren op de visie

De concept visie ‘Hoornse Hoogte’ staat op www.hoorn.nl/hoornsehoogte. Inwoners kunnen van maandag 30 augustus tot zondag 10 oktober reageren op de concept visie. De gemeente laat in een nota van zienswijzen weten of en welke reacties in de definitieve visie worden meegenomen en waarom wel of niet. De gemeenteraad neemt naar verwachting in december een besluit over de visie.


Mobiliteitsvisie met nieuwe toegangsweg richting binnenstad, Grote Waal en stadsstrand

7 juli 2021

De Mobiliteitsvisie 2030 met doorkijk naar 2040 is vastgesteld. Onder meer de aanleg van een nieuwe toegangsweg richting de binnenstad, Grote Waal en het nieuwe stadsstrand maakt onderdeel uit van deze visie.

Verkeerslichten Provincialeweg

In de visie gaat veel aandacht uit naar het meegroeien van de mobiliteit met de groeiambities van de stad en de kwaliteitsverbetering voor lopen, de fiets en het openbaar vervoer.

Ontwikkelingen

In de visie, doe op 6 juli is vastgesteld door de gemeenteraad, wordt een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen. Zo neemt de verkeersveiligheid de afgelopen jaren af, wordt er vaker gefietst, neemt het autogebruik voor korte afstanden af is verduurzaming van mobiliteit een trend. Daarnaast heeft Hoorn de ambitie om te groeien, waardoor het bestaande wegennet zwaarder wordt belast. Om op deze en andere ontwikkelingen in te spelen, wil Hoorn meer kwaliteit en comfort toevoegen voor lopen, fiets en openbaar vervoer.

Onderzoek naar afsluiting Roode Steen

De voetganger moet in de binnenstad, in woonbuurten, rond treinstations en wijkcentra centraal gesteld worden. Zo wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheid van ongelijkvloerse kruisingen voor langzaam verkeer bij de Provincialeweg en komt er een onderzoek naar de afsluiting van de Roode Steen en de mogelijke ‘knip’ tegen doorgaand verkeer in het Havenkwartier.

Nieuwe toegangsweg binnenstad, Grote Waal en stadsstrand

In de Mobiliteitsvisie staat ook de wens om het langzaam en snel verkeer op het Keern te scheiden en voor gemotoriseerd verkeer een nieuwe toegangsweg naar de binnenstad, Grote Waal en het nieuwe stadsstrand uit te leggen. De inpassing en het ontwerp van deze toegangsweg, plus de mogelijke ongelijkvloerse kruising bij Keern/Provincialeweg, worden onderzocht en verder uitgewerkt. In de visie staat dat de nieuwe toegangsweg tussen 2030 en 2040 aangelegd zou worden, maar wethouder Samir Bashara liet weten dat dit waarschijnlijk al vóór 2030 wordt opgepakt.

Besluit

Er werden verschillende amendementen ingediend, waarvan er één werd aangenomen. Dit amendement van Hoorn Lokaal en ChristenUnie veranderde de term ‘beleidslijnen’ in het raadsbesluit in ‘punten’ omdat de visie richting geeft en niet al beleid moet vastleggen. Het geamendeerde voorstel werd aangenomen, met een tegenstem van De Realistische Partij.


Bekijk het gesprek over de Poort van Hoorn terug

2 juni 2021

Van links naar rechts: regiodirecteur ProRail Randstad Noord Harro Homan, wethouder Samir Bashara,
presentator Robert-Jan Knook, directeur NS Stations Anneke de Vries en gedeputeerde Cees Loggen

 

Aan de Poort van Hoorn werken vier partners al sinds 2018 intensief samen: Gemeente Hoorn, Provincie Noord-Holland, NS Stations en ProRail. Zij gingen 31 mei 2021 in gesprek over het project en de kansen.

 
Van links naar rechts: regiodirecteur ProRail Randstad Noord Harro Homan, wethouder Samir Bashara, presentator Robert-Jan Knook, directeur NS Stations Anneke de Vries en gedeputeerde Cees Loggen

Gedeputeerde Cees Loggen, wethouder Samir Bashara, directeur NS Stations Anneke de Vries en regiodirecteur ProRail Randstad Noord Harro Homan gingen tijdens een livestream op maandag 31 mei 2021 in gesprek over de Poort van Hoorn en de kansen die dit project biedt.

Het gesprek vond plaats in de Museumstoomtram en werd geleid door Robert-Jan Knook. Via www.nhnext.nl/poortvanhoorn is het gesprek terug te kijken.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Hoorn, Provincie Noord-Holland, NS Stations en ProRail ondertekenden in mei 2021 de samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de Poort van Hoorn. In deze overeenkomst maken de partners afspraken over het uitvoeren van het stedenbouwkundig plan voor het gebied rondom het station van Hoorn. De samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke mijlpaal; de kroon op ruim twee jaar intensief samenwerken.      

 


Museumstoomtram 9 juni weer open

31 mei 2021 bron: Museumstoomtram Hoorn - Medemblik

Fotot Museumstoomtram rijdend bij zonsondergang

We gaan weer rijden en varen!

Op 9 juni 2021 is het zover. De Spannendste Tijdreis met stoomtram en boot kan weer worden gemaakt! Om 10.40 uur vertrekt het MS Friesland uit Enkhuizen en de stoomtram uit Hoorn. In de vakanties en op drukkere dagen vertrekt een tweede tramrit om 11.40 uur uit Hoorn. 

Dankzij ons Coronaprotocol verwelkomen en begeleiden we onze bezoekers veilig aan boord van de stoomtrams en de boot. Bij vertrek ontvang je onze nieuwe Reisgids. Hiermee vind je de weg op Museumterrein Hoorn en ontdek je onderweg onze locomotieven, de historische stations en de stad Medemblik. 

Breng voor of na de tramrit een bezoek aan museumterrein Hoorn. Kom op tijd, want hier ontdek je het nog werkende seinhuis en tentoonstelling De Tijdlijn. Op het stationsplein is de tentoonstelling 100 jaar loc 18 te zien en wordt uitgelegd hoe stoomkracht werkt. Onze wordt werkplaats wordt in 2021 uitgebreid, gerestaureerd en verduurzaamd en is dit jaar gesloten voor bezoekers.

In 2021 komen onze historische Nederlandse stoomtrams vaak in actie. Naast de speciale aandacht voor loc 18 van de Gooische Stoomtram zijn locomotief 26 van de Limburgsche Tram en locomotief NS 7742 Bello ingepland om te worden ingezet in de tramdienst. Ook kan er weer met de historische Nederlandse stoomtramrijtuigen worden gereisd.

Nieuw is de thematram. Stoomtram 1921 rijdt deze zomer: een historische Nederlands stoomtram langs monumentale stations, begeleid door enthousiaste verhalenvertellers. Binnenkort maken we meer themaritten bekend en vertellen we alles over een historisch evenement in de herfstvakantie van 16-24 oktober. Zet het vast in de agenda…

Ga je mee? Reserveren is noodzakelijk. Wacht niet te lang! Alle info over rijdagen, de dienstregeling, online tickets en onze Coronamaatregelen: Stoomtram.nl


Kansen in de Poort van Hoorn:

hoor er alles over tijdens de livestream op 31 mei

Foto impressie stedenbouwkundigplan

Kansen in de Poort van Hoorn:

hoor er alles over tijdens de livestream op 31 mei

 

Aan de Poort van Hoorn (de ontwikkeling van het stationsgebied) werken vier partners al sinds 2018 intensief samen: Gemeente Hoorn, Provincie Noord-Holland, NS Stations en ProRail. Maar waarom vinden al deze partijen de ontwikkeling van de Poort van Hoorn zo van belang? En waarom zouden marktpartijen alles moeten weten over de ontwikkeling? Welke kansen liggen er? Gedeputeerde Cees Loggen, wethouder Samir Bashara, directeur NS Stations Anneke de Vries en regiodirecteur ProRail Randstad Noord Harro Homan vertellen het op 31 mei a.s. in een livestream van NH NEXT.

 

Het tafelgesprek gaat over stedelijke ontwikkelingen en zoomt in op de Poort van Hoorn en het belang daarvan voor de provincie, regio en stad. Maar vooral ook over de kansen voor marktpartijen, ontwikkelaars, ondernemers, beleggers en investeerders. Het gesprek vindt plaats in de Museumstoomtram en wordt geleid door Robert-Jan Knook. 

 

Livestream

Voor wie? Met name marktpartijen, ontwikkelaars, ondernemers, beleggers en investeerders. Maar natuurlijk ook voor een ieder die geïnteresseerd is in de stedelijke ontwikkeling van de Poort van Hoorn.

Wanneer? Maandag 31 mei van 16.15 tot 17.00 uur.

Via? www.nhnext.nl/poortvanhoorn

 

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Hoorn, Provincie Noord-Holland, NS Stations en ProRail ondertekenden in mei 2021 de samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de Poort van Hoorn. In deze overeenkomst maken de partners afspraken over het uitvoeren van het stedenbouwkundig plan voor het gebied rondom het station van Hoorn. De samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke mijlpaal; de kroon op ruim twee jaar intensief samenwerken.            

 

Over de Poort van Hoorn

De Poort van Hoorn is hét mobiliteitsknooppunt van de regio Westfriesland, met ruim. 200.000 inwoners. Dagelijks maken duizenden reizigers en bezoekers gebruik van dit gebied, met directe verbindingen van en naar de Randstad. In dit gebied in en rondom het station is veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe en aantrekkelijke stedelijke woon-werkmilieus. In het stedenbouwkundig plan is in het stationsgebied een woningbouwopgave van circa 49.000 m2 opgenomen, aangevuld met 500 m2 aan stations-functies en nog eens 15.000 m2 aan maatschappelijke en/of culturele functies. Op de naastgelegen Pelmolen-Prismalocatie is ruimte voor een woningbouwopgave van ca. 53 tot 61.000 m2, plus ca. 5.000 m2 aan gemengde functies. De Poort van Hoorn wordt een aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu. Een plek waar je als bezoeker meteen het gevoel hebt dat je in Hoorn bent. Met een optimaal functionerend multimodaal knooppunt en goede overstapmogelijkheden (trein, bus, fiets), zodat bewoners snel en comfortabel van deur-tot-deur kunnen reizen.


In gesprek over hoogbouw in Hoorn

10 mei 2021

Waar kan in Hoorn hoger gebouwd worden en waar niet? Hoe hoog mag er dan gebouwd worden en onder welke voorwaarden? Op woensdag 26 mei organiseert de gemeente Hoorn een digitale bijeenkomst over stedelijk en hoger bouwen in Hoorn. Ook start binnenkort een online enquête over dit thema. Op deze manier wil de gemeente Hoorn toetsen welke ideeën inwoners hebben over hoogbouw in hun gemeente.

Meer stad worden

Om in de toekomst een aantrekkelijke stad te blijven, moet Hoorn de komende jaren ‘meer stad’ worden. Dat betekent groeien en op de juiste plekken ook stedelijker bouwen. Doordat de Hoornse bevolking vergrijst en ontgroent (jongeren die wegtrekken) komt het voortbestaan van voorzieningen, zoals horeca, scholen, sportvoorzieningen en winkels onder druk te staan. Om deze onbalans tegen te gaan en de stad levendig te houden, wil Hoorn de komende jaren groeien en ook een nieuw woonaanbod bijbouwen, om zo jongeren, starters en jonge gezinnen in Hoorn een plek te kunnen bieden.

Intensivering en hoogbouw

Om te bepalen hoe Hoorn op een goeie en passende manier kan groeien, stelt de gemeente een intensiverings- en hoogbouwvisie op. Hierin komt te staan waar in Hoorn hoger en stedelijker gebouwd kan worden en waar niet, hoe hoog er dan gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden. In april stelde de gemeenteraad de kaders voor hoogbouw vast. Vóór de zomervakantie wil de gemeente deze kaders toetsen bij de inwoners van Hoorn.

Kaders

Volgens de kaders zou er geen hoogbouw in de binnenstad en langs de historische dorpslinten mogen komen, maar zou er wel hoger en intensiever gebouwd mogen worden rond de stationsgebieden en langs de Provincialeweg. Ook langs invalswegen van wijken en rond wijkwinkelcentra zou er hoger gebouwd kunnen worden. Voor verschillende gebieden zijn verschillende basishoogtes bepaald, waar onder voorwaarden van afgeweken mag worden. Het idee is om een Hoogbouw Effect Rapportage (HER) als voorwaarde voor hoogbouw in te voeren, zodat per geval en locatie altijd zorgvuldig wordt beoordeeld wat wel en niet wenselijk is.

Digitale bijeenkomst

Op woensdag 26 mei organiseert de gemeente voor inwoners een digitale bijeenkomst over het thema hoogbouw. Tijdens dit gesprek hoort de gemeente graag hoe zij denken over intensivering en hoogbouw. De bijeenkomst vindt plaats van 19:30 tot 21:30 uur. Aanmelden kan tot en met dinsdag 25 mei via www.hoorn.nl/inschrijven.

 

Mede aan de hand van de inbreng vanuit de stad stelt de gemeente de definitieve intensiverings- en hoogbouwvisie op. Deze kan de gemeenteraad naar verwachting eind 2021 vaststellen.


Participatie Poort van Hoorn in volle gang

13 april 2021

In februari is een intensief participatieproces gestart rond de plannen voor de Poort van Hoorn. Dit proces is nu in volle gang. Naast verschillende informatiebijeenkomsten voert de gemeente in kleinere groepjes gesprekken met bewoners en andere belanghebbenden. Doel is om tot een plan te komen waarin zoveel mogelijk mensen zich kunnen vinden.

 

Foto birdseye view Poort van Hoorn

 

In december 2020 stelde de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor de Poort van Hoorn vast. Dit is een plan op hoofdlijnen, dat de sfeer, beeldkwaliteit, identiteit en samenhang tussen de verschillende gebieden in het plan en de bestaande stad verbeeldt. Het geeft ook weer waar de ambities op het gebied van wonen, werken en verblijven kunnen landen. Dit jaar wordt het stedenbouwkundig plan vertaald in twee bestemmingsplannen; één voor het stationsgebied (noord en zuid) en één voor het Pelmolenpad en de Prismalocatie. Om tot de bestemmingsplannen komen, gaat de gemeente actief met de omgeving in gesprek.

 

Ruimte voor inbreng

In februari heeft de gemeente drie digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd, zodat iedereen goed op de hoogte is van de plannen. Kort daarna is de gemeente gestart met verschillende verdiepende sessies met kleinere groepjes bewoners en belanghebbenden. Inmiddels hebben er vier van dit soort sessies plaatsgevonden en er volgen er nog meer. ‘Alleen informeren is ook een vorm van participatie, maar wij willen omwonenden en ondernemers uit de omgeving echt veel nauwer betrekken en vragen hen om mee te denken over de plannen,’ vertelt wethouder Samir Bashara.

Insteek van deze sessies om van bewoners en ondernemers uit de omgeving te horen wat zij van de plannen vinden. Tijdens deze sessies kunnen zij vragen stellen en hun zorgen uiten, maar zij kunnen ook komen met suggesties voor verbetering van het plan. ‘De raad heeft de opgave, dus wat er moet gebeuren, vastgesteld. Maar er is wel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over hoe het er precies uit moet gaan zien,’ benadrukt Bashara. ‘Het stedenbouwkundig plan is geen dichtgetimmerd blauwdrukplan, zeker niet wat betreft bouwhoogtes en volumes op specifieke locaties.’


Verfijnen en verbeteren

‘Uit de omgeving wordt in de basis positief gereageerd,’ gaat Bashara verder. ‘Maar er zijn ook zorgen, bijvoorbeeld over bouwhoogtes op bepaalde plekken, parkeren en een goede aansluiting op de bestaande bebouwing. We nemen alle inbreng heel serieus en gebruiken deze om de plannen te verfijnen en te verbeteren.’

Als alle reacties zijn verzameld onderzoeken we samen met onze adviseurs of we de zorgpunten weg kunnen nemen en ideeën kunnen overnemen,’ legt wethouder Bashara uit. ‘Het kan zijn dat we niet alle wensen of ideeën kunnen verwezenlijken. We zoeken als gemeente altijd naar een goed evenwicht tussen individuele en maatschappelijke belangen. Maar ons doel is om tot een plan te komen waarin zoveel mogelijk mensen en partijen zich kunnen vinden.’

 

Planning

Wethouder Samir Bashara verwacht uiterlijk in juni een meer concrete uitwerking van het stedenbouwkundig plan te hebben. Dan gaat de gemeente ook weer in gesprek met de omgeving. De verwachting is dat de raad zich in oktober kan buigen over het ontwerpbestemmingsplan en dat de raad in februari 2022 het bestemmingsplan kan vaststellen. Alle informatie over het participatieproces staat op www.poortvanhoorn.nl/participatie


Efficiënt bouwen met de Woningmakers

2 maart 2021 bron: www.aedes.nl

Bij grote bouwopgaven kan het gebeuren dat ontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties hun plannen niet goed op elkaar afstemmen. Wat de woningbouw niet ten goede komt. In de gemeente Hoorn vormde een grote woningbouwambitie de aanleiding om te starten met de Woningmakers, een samenwerkingsverband tussen meerdere gemeenten, projectontwikkelaars en corporaties. Het doel: grip krijgen op de opgave en efficiënt werken.

 

‘Als je 6.000 woningen gaat bouwen, zoals in Hoorn, moet je opletten dat partijen elkaar niet voor de voeten lopen. En de gemeente kan de aandacht niet versnipperen over alle initiatieven. Dus moet je alles goed in één lijn brengen’, vertelt Cees Tip, directeur-bestuurder van Intermaris. ‘In de regio West-Friesland zijn we zo gekomen tot de Woningmakers. We werken inmiddels samen met zo’n tien ontwikkelaars en vijf corporaties. En natuurlijk de betrokken gemeenten.’

Dubbel werk voorkomen

Wat de Woningmakers vooral willen bereiken, is voorkomen van dubbel of onnodig werk en versnippering van taken. Een zogenoemde kopgroep, die bestaat uit een corporatie, een ontwikkelaar, een lokale makelaar en de betrokken gemeente, kijkt naar de plannen en wat daarvoor nodig is. Op basis daarvan maakt de kopgroep een agenda, om vervolgens taken te verdelen en uit te zetten.

‘Wil je effectief werken, dan moet je open zijn naar elkaar. Door onze aanpak zien we dat het gesprek verandert. Vaak hebben gemeente en ontwikkelaar een één op één een gesprek, wat kan leiden tot een botsing tussen private en publieke belangen. Door met elkaar op reguliere basis om tafel te zitten, kom je daar boven te staan. Je kunt afstand nemen en opnieuw inzoomen. Op die manier leren we oude patronen te doorbreken en op een nieuwe manier met elkaar te praten. We kijken naar hoe wij met elkaar samenwerken in plaats van mopperen over details.’

Afstemming en uitruil

Wat Tip veel ziet gebeuren is dat partijen hetzelfde hebben bedacht. Of mogelijke uitruil over het hoofd zien. ‘Dan willen we bijvoorbeeld allemaal dezelfde soort appartementen bouwen, terwijl er ook grote vraag is naar eengezinswoningen. Of een corporatie wil grote betaalbare jaren 80 woningen uitponden, terwijl een ontwikkelaar juist van de gemeente de vraag kreeg om betaalbare koopwoningen te realiseren.’

Samenwerking leidt dus tot een slimmere aanpak. Tip kan zich voorstellen dat in de toekomst ook nutsbedrijven en warmteleveranciers aanschuiven. ‘Want die energietransitie moeten we met elkaar doen. Dat is de kracht van de Woningmakers: we vinden elkaar daar waar nodig. Een stad bouw je immers samen.’

Lees meer over de Woningmakers


Informatiebijeenkomst Poort van Hoorn
8 februari 2021

12 februari 2021

Maandag 8 februari vond een online informatiebijeenkomst over de Poort van Hoorn plaats. Ruim 300 inwoners hadden zich hiervoor aangemeld. Zo’n 200 inwoners van de gemeente namen ook daadwerkelijk deel aan de bijeenkomst.

 

Tijdens deze bijeenkomst vertelden wethouder Samir Bashara, Jasper Nijveldt van Karres en Brands en Peter Entius strategisch manager van Gemeente Hoorn over wat er staat te gebeuren in de Poort van Hoorn. Ze presenteerden onder andere de ambities, het stedenbouwkundig plan en de vervolgstappen. Via de chat zijn er veel vragen gesteld. De vragen en bijhorende antwoorden worden binnenkort gepubliceerd op de website.

 

Klik op de video om de presentatie terug te kijken:


Bestemmingplannen Poort van Hoorn in de maak

9 februari 2021

Voor de Poort van Hoorn worden twee bestemmingsplannen opgesteld. Eén voor het stationsgebied (noord en zuid) en één voor de Pelmolenpad-Prismalocatie. Omwonenden en belanghebbenden ontvangen per brief een uitnodiging voor een online informatiebijeenkomst.

Tijdens de online informatiebijeenkomsten vertelt Peter Entius, strategisch manager bij gemeente Hoorn over de plannen voor de Poort van Hoorn. Jasper Nijveldt van stedenbouwkundig bureau Karres en Brands vertelt over het stedenbouwkundig ontwerp per gebied. Johan Kruiger van bureau BügelHajema over de planning en het proces van de bestemmingsplannen

Online informatiebijeenkomsten

Maandag 15 februari kunnen omwonenden en belanghebbenden uit de omgeving de bijeenkomst over het Stationsgebied bijwonen. Op woensdag 17 februari vindt de bijeenkomst over de Pelmolenpad-Prismalocatie plaats.

Omwonenden en belanghebbenden uit de omgeving kunnen zich voor één of beide informatiebijeenkomsten aanmelden.

Aanmelden voor de bijeenkomst

Aanmelden kan tot zondag 14 februari via www.hoorn.nl/inschrijven. Op de dag van de bijeenkomst wordt de link naar de bijeenkomst uiterlijk om 17.00 uur gedeeld.

Online informatiebijeenkomst 8 februari

Op maandag 8 februari vond een algemene informatiebijeenkomst over de Poort van Hoorn plaats. De online bijeenkomst is opgenomen. Op de website poortvanhoorn.nl wordt binnenkort de video hiervan geplaatst. Ook komen daar de vragen en antwoorden te staan die tijdens de bijeenkomst via de chat zijn gesteld.


Meer weten over de Poort van Hoorn? Neem deel aan de informatieavond!

1 februari 2021

Meer weten over de Poort van Hoorn? Neem dan deel aan de online informatieavond op maandag 8 februari 2021. Tijdens deze avond vertellen wethouder Samir Bashara, Jasper Nijveldt van Karres en Brands en Peter Entius strategisch manager van Gemeente Hoorn over wat er staat te gebeuren in de Poort van Hoorn.

Foto birdseye view Poort van Hoorn

Ze vertellen over onder andere de ambities, het stedenbouwkundig plan en de vervolgstappen. Er is ook gelegenheid om vragen via de chat te stellen. Aanmelden kan tot 7 februari 2021. Aangemeld? Op 8 februari e-mailen we de link van de bijeenkomst.

Datum: maandag 8 februari 2021
Tijdstip: 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: digitaal

Altijd op de hoogte blijven over de Poort van Hoorn?

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de pagina Poort van Hoorn.

Impressie van de Poort van Hoorn

Bekijk een impressie van de Poort van Hoorn in onderstaande video.

 


Hoorns 'grootste project ooit'
nu echt van start

9 december 2020 bron: Noordhollands Dagblad

De gemeenteraad van Hoorn legde in 2013 de grote lijnen vast voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn, het gebied rond het NS-station en omgeving. Nu gisteren het stedenbouwkundig plan is vastgestelde, worden concrete stappen gezet. „Het definitieve besluit. We gaan het doen!", glundert wethouder Samir Bashara. „Hoorn heeft als stad nog nooit zo'n groot project omarmd”.


Unanieme steun raad stedenbouwkundig plan de Poort van Hoorn

8 december 2020

De gemeenteraad van Hoorn stemde op dinsdag 8 december unaniem in met het stedenbouwkundig plan voor de Poort van Hoorn. Het stedenbouwkundig plan werd gemaakt door Karres en Brands en is een belangrijke stap voor de ontwikkeling en invulling van het stationsgebied en omgeving. Het geeft een globaal beeld van wat welke functies er in het gebied komen en hoe het eruit gaat zien. Naast het stedenbouwkundig plan ging de gemeenteraad ook akkoord met de business case en de samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelpartners NS Stations, ProRail en Provincie Noord-Holland.

 

Nieuwe ontwikkelingen

Sinds 2018 werken de gemeente Hoorn, NS Stations, ProRail en de provincie Noord-Holland samen aan plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied en omgeving, de Poort van Hoorn. Wethouder Samir Bashara: ‘Juist in dit gebied is er veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe en aantrekkelijke stedelijke woon-werkmilieus, op steenworp afstand van een multimodaal mobiliteitsknooppunt, de prachtige historische binnenstad én het grootste stadsstrand van Nederland dat voor onze kust wordt aangelegd.’

 

Ambities

In september 2019 stelde de gemeenteraad de ambities en uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied vast. De Poort van Hoorn moet een aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu worden. Een plek waar je graag wilt zijn, waar op alle momenten van de dag reuring is. Daarnaast moeten bezoekers meteen het gevoel krijgen dat zij hier in Hoorn zijn. De Poort van Hoorn moet het visitekaartje van de stad zijn, dat bezoekers uitnodigt om de stad verder te ontdekken. Tot slot moeten rondom het station alle verkeersstromen (trein, bus, auto, fiets, voetgangers) op een goede en comfortabele manier bij elkaar komen en op elkaar aansluiten.

 

Stedenbouwkundig plan

In opdracht van de gemeente Hoorn werkte stedenbouwkundig bureau Karres en Brands het stedenbouwkundig plan voor de Poort van Hoorn uit. In het plan staat globaal omschreven hoe het gebied eruit gaat zien en welke uitstraling het gebied krijgt. Het geeft een beeld van waar de verschillende functies komen, zoals gebouwen, parkeerplaatsen, openbaar groen, water en wegen. Op basis van dit plan kan de gemeente bestemmingsplannen maken, waarna er gebouwd kan worden in het gebied.

 

Wonen, werken en beleven

Het stedenbouwkundig plan bevat ruim 1.000 woningen, verdeeld over de omgeving van het station en het Pelmolenpad en de Prismalocatie. In september werd bekend dat Hoorn vanuit de Woningbouwimpuls van het Rijk bijna 7,5 miljoen euro krijgt voor de versnelling van de bouw van deze woningen. Daarnaast is er ruimte vrijgemaakt voor 15.000 m2 aan maatschappelijke, culturele of andere functies, om een aantrekkelijk en gemengd verblijfsgebied te maken. Het busstation verhuist naar het transferium, waar ook een parkeergarage voor 1.050 auto’s is ingetekend (deels ondergronds). Rondom het station komen er ook fietsenstallingen voor ongeveer 3.700 fietsen. Veel aandacht gaat uit naar een hoge kwaliteit van de openbare ruimte en de gebouwen. Zo gaat het plan er vanuit dat de loopbrug over het spoor een mooi en breed podium met verblijfskwaliteit wordt, die de noord- en zuidkant van het station verbindt en toegang geeft tot de perrons. In de plannen krijgt de Museumstoomtram een centrale plek, met een etalage voor de historische locs en rijtuigen en een mooi plein voor de deur. En door de verplaatsing van het busstation ontstaat er aan de kant van de binnenstad ruimte om het openbare gebied aantrekkelijk in te richten, mogelijk met een groene singel voor het station langs.

 

‘Ik denk dat we allemaal heel trots kunnen zijn op dit resultaat,’ zegt Bashara tevreden. ‘Het is een prachtig plan geworden, met bijzonder veel aandacht voor kwaliteit. De unanieme steun van de raad en onze ontwikkelpartners is ontzettend belangrijk om visies en woorden om te zetten in daden. Ik kijk ernaar uit om over enkele jaren in dit nieuwe stukje Hoorn rond te kunnen wandelen.’

 

Kijk voor meer informatie en beelden op www.poortvanhoorn.nl


Provincie reserveert 5,5 miljoen voor ontwikkeling stationsgebied Hoorn

3 december 2020  Bron: provincie Noord-Holland

 

Gedeputeerde Staten stellen 5,5 miljoen euro beschikbaar voor het ontwikkelen van de Poort van Hoorn, het stationsgebied van Hoorn.

Gemeente Hoorn vroeg om geld uit het OV-fonds van de provincie Noord-Holland om de plannen voor het gebied rond te krijgen. Het gaat om een reservering. De definitieve aanvraag door de gemeente Hoorn voor de subsidie van de provincie vindt naar verwachting plaats in 2021.

Optimale reis van deur tot deur

Het geld is bedoeld om de reis van deur tot deur te verbeteren zodat reizigers snel kunnen overstappen op het vervoersmiddel naar keuze. Ook wordt het bus- en stationsplein aantrekkelijk ingericht waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering. Met gemeenten en vervoerders op de Hoornse lijn (stations gelegen tussen Hoorn en Zaandam) en in de MRA wordt daarnaast bekeken hoe Hoorn als knooppunt optimaal kan functioneren voor woon-werkverkeer in de regio en voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Foto Busstation Hoorn

Om reizigers makkelijk te laten overstappen op bus, trein, fiets of auto worden verschillende vervoersmiddelen bij elkaar gebracht aan de noordkant van het station. Het busstation wordt ook hiernaartoe verplaatst. Daarnaast zijn er straks voldoende parkeerplekken voor fiets en auto en goede verbindingen naar het bus- en treinstation. In het stationsgebied worden veilige wandel- en fietsroutes aangelegd en op een logische manier aangesloten op de bestaande routes.

Regionale rol

Cees Loggen, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening: “We zien dat Hoorn een steeds grotere rol speelt voor de MRA. Met plannen voor minimaal 1.000 nieuwe woningen levert Hoorn een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave voor Noord-Holland Noord. Een goed bereikbaar knooppunt en een aantrekkelijk stationsgebied met bedrijvigheid draagt bij aan prettig wonen en verblijven in de provincie Noord-Holland.” 

Poort van Hoorn

Gemeente Hoorn, ProRail, NS en provincie Noord-Holland werkten de afgelopen 2 jaar aan plannen voor het stationsgebied; de Poort van Hoorn. Hierbij wordt zowel de zuidelijke alsook de noordelijke zijde van het station herzien. Het stedenbouwkundig plan wordt afgerond en momenteel wordt gewerkt aan een businesscase om de plannen financieel rond te krijgen. 

OV-knooppunten

Stations zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, naar voorzieningen of recreatieve bestemmingen. Door OV-knooppunten optimaal in te richten, wordt de reistijd korter, zijn voorzieningen dichterbij en verminderen we files en CO2-uitstoot. Lees meer over het programma OV-knooppunten op:

OV-Knooppunten - Provincie Noord-Holland (noord-holland.nl)


Raad buigt zich over stedenbouwkundig plan Poort van Hoorn

13 november 2020

De raad gaat zich de komende weken buigen over het stedenbouwkundig plan voor de Poort van Hoorn. Dit plan is een belangrijke stap voor de ontwikkeling en invulling van het stationsgebied en omgeving.

Foto impressie stedenbouwkundigplan

Het stedenbouwkundig plan (pdf 36 MB) geeft een globaal beeld van wat welke functies er in het gebied komen en hoe het eruit gaat zien. Op donderdag 26 november 2020 bespreekt de raadscommissie het plan en op dinsdag 8 december 2020 neemt de gemeenteraad een besluit.

Ambities

Sinds 2018 werken de gemeente Hoorn, NS Stations, ProRail en de provincie Noord-Holland samen aan plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied en omgeving, de Poort van Hoorn. In september 2019 stelde de gemeenteraad de ambities en uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied vast. De Poort van Hoorn moet een aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu worden. Een plek waar je graag wilt zijn, waar op alle momenten van de dag reuring is. Daarnaast moeten bezoekers meteen het gevoel krijgen dat zij hier in Hoorn zijn. De Poort van Hoorn moet het visitekaartje van de stad zijn, dat bezoekers uitnodigt om de stad verder te ontdekken. Tot slot moeten rondom het station alle verkeersstromen (trein, bus, auto, fiets, voetgangers) op een goede en comfortabele manier bij elkaar komen en op elkaar aansluiten.

Stedenbouwkundig plan

In opdracht van de gemeente Hoorn werkte stedenbouwkundig bureau Karres en Brands het stedenbouwkundig plan (pdf, 36 MB) voor de Poort van Hoorn uit. In het plan staat globaal omschreven hoe het gebied eruit gaat zien en welke uitstraling het gebied krijgt. Het geeft een beeld van waar de verschillende functies komen, zoals gebouwen, parkeerplaatsen, openbaar groen, water en wegen. Op basis van dit plan kan de gemeente bestemmingsplannen maken, waarna er gebouwd kan worden in het gebied.

Plannen

Het stedenbouwkundig plan bevat ruim 1.000 woningen, verdeeld over de omgeving van het station en het Pelmolenpad en de Prismalocatie. Ook is er ruimte vrijgemaakt voor 15.000 m2 aan maatschappelijke, culturele of andere functies, om een aantrekkelijk en gemengd verblijfsgebied te maken. Het busstation verhuist naar het transferium, waar ook een parkeergarage voor 1.050 auto’s is ingetekend (deels ondergronds). Rondom het station komen er ook fietsenstallingen voor ongeveer 3.700 fietsen. Veel aandacht gaat uit naar een hoge kwaliteit van de openbare ruimte en de gebouwen. Zo gaat het plan er vanuit dat de loopbrug over het spoor een mooie en brede traverse met verblijfskwaliteit wordt, die de noord- en zuidkant van het station verbindt en toegang geeft tot de perrons. En door de verplaatsing van het busstation ontstaat er aan de kant van de binnenstad ruimte om het openbare gebied aantrekkelijk in te richten, mogelijk met een groene singel voor het station langs.

Besluit

Op donderdag 26 november bespreekt de raadscommissie het stedenbouwkundig plan en de financiën. Op dinsdag 8 december neemt de gemeenteraad een besluit. Het stedenbouwkundig plan en het raadsvoorstel staan op de pagina Gemeenteraad


Knooppuntontwikkeling in Hoorn

20 oktober 2020 - artikel in magazine Stationslocaties 2020 - 2021

‘Unieke kansen voor ontwikkelaars en beleggers’

De Stad van de Gouden Eeuw gaat een nieuwe fase in. Hoorn gaat de komende jaren ‘meer stad’ worden. Dat betekent groeien en op de juiste plekken ook stedelijker worden. Met een nieuwe stadswijken, het grootste stadsstrand van Nederland en een 21e eeuws mobiliteitsknooppunt voor Hoorn en de regio Westfriesland.
De Poort van Hoorn, met op de achtergrond de historische binnenstad, de  ontwikkellocatie Pelmolenpad en het stadsstrand.

Meer stad worden

De ambitie om meer stad te worden gaat vooral landen in het gebied van 1.200 meter rond het OV-knooppunt van Hoorn, de Poort van Hoorn. Dit is het mobiliteitsknooppunt van de regio Kop van Noord-Holland, met ca. 300.000 inwoners. Dagelijks maken duizenden reizigers en bezoekers gebruik van dit gebied,
met directe verbindingen van en naar de Randstad. Bashara: ‘Juist in dit gebied is er veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe en aantrekkelijke stedelijke woon-werkmilieus, op steenworp afstand van een multimodaal mobiliteitsknooppunt,
de prachtige historische binnenstad én het grootste stadsstrand van Nederland dat voor onze kust wordt aangelegd.’

Samenwerking met NS en Provincie Noord-Holland

Hoorn werkte de afgelopen periode de ambities voor de gebiedsontwikkeling in de Poort van Hoorn uit, samen met de Provincie Noord-Holland, NS Stations en ProRail. Bureau SITE Urban Development begeleide dit proces. Geurt van Randeraat,
directeur van SITE: ‘De hoofdambitie van de ontwikkelpartners is om van de Poort van Hoorn een aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu te maken. Daarnaast moet je als bezoeker meteen het gevoel krijgen dat je in Hoorn bent. En tot slot
maken we een optimaal functionerend multimodaal knooppunt.’

 

Foto artikel Poort van Hoorn in magazine stationsontwikkelingen

Meer stad worden

De ambitie om meer stad te worden gaat vooral landen in het gebied van 1.200 meter rond het OV-knooppunt van Hoorn, de Poort van Hoorn. Dit is het mobiliteitsknooppunt van de regio Kop van Noord-Holland, met ca. 300.000 inwoners. Dagelijks maken duizenden reizigers en bezoekers gebruik van dit gebied,
met directe verbindingen van en naar de Randstad. Bashara: ‘Juist in dit gebied is er veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe en aantrekkelijke stedelijke woon-werkmilieus, op steenworp afstand van een multimodaal mobiliteitsknooppunt,
de prachtige historische binnenstad én het grootste stadsstrand van Nederland dat voor onze kust wordt aangelegd.’

Samenwerking met NS en Provincie Noord-Holland

Hoorn werkte de afgelopen periode de ambities voor de gebiedsontwikkeling in de Poort van Hoorn uit, samen met de Provincie Noord-Holland, NS Stations en ProRail. Bureau SITE Urban Development begeleide dit proces. Geurt van Randeraat,
directeur van SITE: ‘De hoofdambitie van de ontwikkelpartners is om van de Poort van Hoorn een aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu te maken. Daarnaast moet je als bezoeker meteen het gevoel krijgen dat je in Hoorn bent. En tot slot
maken we een optimaal functionerend multimodaal knooppunt.’

 

Poort Van Hoorn Magazine Stationslocaties 2020 2021
PDF – 1,6 MB 1860 downloads

7,5 miljoen euro voor woningbouwimpuls Hoorn

10 september 2020

 

De gemeente Hoorn krijgt bijna € 7,5 miljoen vanuit de Woningbouwimpuls van het Rijk. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag bekend. De bijdrage is bedoeld voor versnelling van de bouw van minimaal 1.000 woningen in de Poort van Hoorn; het stationsgebied en omgeving.

 

Foto birdseye view Poort van Hoorn

Woningbouwimpuls

In 2019 heeft het Kabinet € 1 miljard beschikbaar gesteld voor de woningbouwimpuls. Het doel is om bij te dragen aan de bouw van minstens 65.000 woningen. De woningbouwimpuls is daarmee een van de middelen om de bouw van woningen aan te jagen en zo het tekort aan woningen terug te dringen. De woningen waarvoor het Kabinet een bijdragen geeft moeten er sneller komen, betaalbaarder zijn, of er moeten meer woningen gebouwd worden dan zonder bijdrage het geval zou zijn geweest.

Poort van Hoorn

Hoorn heeft de bijdrage aangevraagd voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn (stationsgebied en omgeving). Hier wil de gemeente de komende jaren minimaal 1.000 woningen bouwen op het Pelmolenpad, de Prisma-locatie en in het stationsgebied. De gemeente wil hiermee het woningtekort terugdringen en jongeren en jonge gezinnen aantrekken en behouden. Dit om de vergrijzing tegen te gaan en te zorgen voor een evenwichtige bevolkingsopbouw. De bijdrage vanuit de woningbouwimpuls zorgt voor versnelling en draagt bij aan de bouw van betaalbare woningen in de gebied.

Impuls voor Hoorn

Wethouder Samir Bashara is verheugd: ‘Deze bijdrage van bijna € 7,5 miljoen is een belangrijke bevestiging en stimulans voor de huidige koers voor de ontwikkeling de Poort van Hoorn en de ambitiesprong die Hoorn als stad wil maken. We willen meer stad worden, dus groeien en op de juiste plekken meer stedelijk worden. Juist rondom het OV-knooppunt is er ruimte om aantrekkelijke en vernieuwende stadse woon-werk milieus te realiseren. Met deze bijdrage kunnen we de bouw van minimaal 1.000 woningen versnellen.’


Fietsers en auto’s over vernieuwde Berkhouterweg

4 september 2020

 

Sinds enkele weken is de vernieuwde Berkhouterweg in gebruik genomen. Automobilisten en fietsers kunnen nu over een veiligere weg van en naar Hoorn.

Foto fietspad Berkhouterweg

De werkzaamheden zijn gestart na de zomer in 2019. Na vervanging van de riolering is de rijweg voor de auto’s verlegd. Het nieuwe fietspad is vrijliggend en breder. Ook is een voetpad aangelegd en zijn het parkeerterrein van de begraafplaats en de inritten van de bedrijven verbeterd. De aansluiting van het Dampten op de Berkhouterweg is alleen nog toegankelijk voor stads- en regiobussen, hulpdiensten en fietsers. In het najaar worden nog de bomen in de strook tussen het fietspad en de rijweg gepland.


Onderdeel aanpak turborotonde

De Provincie Noord-Holland verleende een subsidie voor het verbeteren van de fietsveiligheid in dit project. De herinrichting van de Berkhouterweg maakt deel uit van de aanpak van het knelpunt turborotonde. De raad neemt later dit jaar een besluit over de omvorming van de turborotonde tot een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten


Hoornse raad neemt op 15 september besluit over toekomst stadhuis

12 augustus 2020

 

Op dinsdag 15 september 2020 beslist de Hoornse raad of het stadhuis gerenoveerd wordt, of dat er een nieuw stadhuis komt in het stationsgebied. Het stadhuis is verouderd en voldoet niet aan de nieuwe duurzaamheidseisen voor kantoorpanden.

Foto stadhuis gemeente Hoorn

Het college van B en W adviseert de gemeenteraad om te kiezen voor een nieuw stadhuis in het stationsgebied, met name omdat dit meer kansen biedt voor de ontwikkeling van de stad.

Niets doen is geen optie

In 2023 moeten alle kantoorpanden in Nederland minimaal energielabel C en in 2030 naar verwachting label A hebben. Het huidige stadhuis, dat in de jaren ’70 werd gebouwd, is verouderd en moet ingrijpend gerenoveerd worden om aan deze duurzaamheidseisen te voldoen. Daarnaast is het stadhuis te groot, doordat medewerkers vaker thuis of buiten de deur werken. Ook is de inrichting niet geschikt voor huidige en nieuwe manieren van werken. Omdat niets doen geen optie is, gaf de Hoornse raad in juli 2019 de opdracht om de scenario’s renovatie en nieuwbouw in de Poort van Hoorn (stationsgebied) uit te werken in twee programma’s van eisen en visies op stadsontwikkeling.

Afweging renovatie en nieuwbouw

De uitkomst is dat de kosten voor renovatie en nieuwbouw nagenoeg gelijk zijn. Nieuwbouw is jaarlijks slechts € 20.000 duurder. Een nieuw gebouw heeft wel meer mogelijkheden als het gaat om duurzaamheid; een energie- en klimaatneutraal gebouw is in het geval van renovatie niet haalbaar. Daarbij kan het bestaande pand een andere bestemming krijgen, zoals (zorg)woningen. Een ‘huis van de stad’, waarin meerdere maatschappelijke instellingen samen met de gemeente ondergebracht worden en samenwerken, is op de huidige locatie niet haalbaar. Verder is gebleken dat nieuwbouw meer kansen biedt voor de ontwikkeling van de stad.

Ontwikkeling 

'Een nieuw stadhuis geeft een enorme beweging aan de ontwikkeling van dit gebied. Door hier te investeren laat je als gemeente zien dat je gelooft in die ontwikkeling. Daarbij kunnen het stationsgebied en de binnenstad een stadhuis ook goed gebruiken, omdat het zorgt voor de nodige dynamiek en afwisseling ten opzichte van het grote aantal woningen. Op de Nieuwe Steen ontstaat vervolgens ook de ruimte voor (sociale) woningbouw. Het mes snijdt met nieuwbouw dus aan twee kanten. Het brengt de ontwikkeling van de Poort van Hoorn op gang én draagt bij aan een oplossing voor het woningtekort in de stad. Alles overwegende hebben wij daarom besloten om nieuwbouw in het stationsgebied te adviseren.’

Raadsbesluit

Op dinsdag 27 augustus bespreekt de algemene raadscommissie het voorstel. Op dinsdag 15 september neemt de raad een definitief besluit over de toekomst van het stadhuis.


Kermis Hoorn gaat door met verplaatsing naar Pelmolenpad

7 juli 2020

Foto kermis Hoorn

Ook andere nevenactiviteiten gaan dit jaar niet door. Wel is er een prikkelarme kermismiddag op dinsdag 11 augustus van 12.00 tot 14.00 uur.

Anders door corona

De kermis wordt door corona duidelijk anders. Zo is de kermis kleiner, alcoholvrij en wordt ingericht op het parkeerterrein van het Pelmolenpad. Er komt een verplichte looproute langs de attracties en het kermisteam houdt in de gaten of het niet te druk wordt. Die informatie wordt aan bezoekers via onder meer een app en matrixborden gedeeld. De kermis vindt plaats van zaterdag 8 tot en met zondag 16 augustus 2020. Het doorgaan van de kermis is goed nieuws voor de Hoornse kermisliefhebbers én de kermisexploitanten die het zwaar hebben gehad de afgelopen maanden.


Volg de regels, dan kan iedereen genieten

Het college heeft na onderzoek met de kermisexploitanten, de hulpdiensten en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ingestemd met een voorstel voor een aangepaste kermis dit jaar. Burgemeester Jan Nieuwenburg: ‘Ik heb het kermisteam gevraagd de mogelijkheden voor een aangepaste kermis te onderzoeken, nadat een nieuwe noodverordening op 1 juli inging. Hieruit kwam naar voren dat we onze inwoners en kermisexploitanten tegemoet kunnen komen, maar dat we daarvoor wel grote aanpassingen moeten doen. We vragen aan onze bezoekers de huisregels te volgen en hun verantwoordelijkheid te pakken om afstand te houden. Alleen dan kan iedereen genieten van deze toch wel bijzondere kermis dit jaar.’


Extra maatregelen

Het kermisteam zet op en rondom het kermisterrein handhavers en extra begeleiders in die de looproute, de 1,5 meter afstand en de drukte continu in de gaten houden. Op basis daarvan wordt via een stoplichtensysteem gemeld wat de actuele drukte is en kunnen bezoekers vooraf of onderweg zien of het rustig is of te druk om nog te komen. Het terrein wordt omhekt. Jongeren tot en met 18 jaar krijgen bij de ingang een bandje, omdat zij geen 1,5 meter afstand tot elkaar hoeven te houden buiten. Het gehele terrein is alcoholvrij. Als mensen zich niet aan de regels houden is de burgemeester helder: dan gaat het terrein (deels) dicht. De kermis sluit door de week en zondag om 23.00 uur en op vrijdag en zaterdag om 00.00 uur.


Welke attracties komen er?

Dat zal het kermisteam later bekend maken. Fatina van het Kaar van het Kermisteam: ‘We gaan, nu de maatregelen vastgesteld zijn, aan de slag met de invulling. Er zal maximaal plek zijn voor 50 attracties. Wel is duidelijk dat er geen botsauto’s komen. Blijf ons volgen via www.kermis-hoorn.nl en daar vind je voor aanvang van de kermis informatie over de app. Zo blijf je goed op de hoogte van wanneer het een goed moment is voor een ritje in een van de attracties. We zien jullie graag in augustus.’


Samenwerking om scheve balans woon-werkverkeer op Hoornse lijn tegen te gaan

15 mei 2020 - bron: Provincie Noord-Holland 

 

Overheden gaan samen aan de slag om de OV-knooppunten langs de Hoornse Lijn (stations gelegen tussen Hoorn en Zaandam) te verbeteren.

De werkgroep Hoornse Lijn wil iets doen aan de scheve woon-werkverkeerbalans in het openbaar vervoer. De gemeenten Hoorn, Zaanstad, Edam-Volendam en Purmerend, de provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Binnenlandse Zaken, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Amsterdam en NS stellen een gezamenlijke ontwikkelagenda op waarin ze alle korte- en langetermijnontwikkelingen benoemen. Op 14 mei sprak de werkgroep tijdens een bestuurlijk overleg de ambitie uit om intensiever samen te werken om stationsgebieden en de deur-tot-deurreis te verbeteren.

Cees Loggen, gedeputeerde ruimtelijke ordening: “We zien dat steden buiten Amsterdam een steeds grotere regionale rol vervullen. Mijn missie is dat de knooppunten op de Hoornse lijn niet alleen een rol spelen voor de eigen regio, maar ook een rol gaan spelen voor de Metropoolregio Amsterdam. Hiervoor moeten we goed kijken naar wonen, werkgelegenheid en recreatie. De ontwikkelagenda is een mooie stap om ruimtelijke plannen beter met elkaar af te stemmen, waardoor ze elkaar aanvullen.”

 

Foto stationsgebouw Hoorn

Tegenspits

De scheve woon-werkverkeerbalans in het openbaar vervoer ontstaat doordat een steeds groter deel van de beroepsbevolking van steden en dorpen buiten Amsterdam, werkzaam is in Amsterdam (onderzoek Samen bouwen aan bereikbaarheid). 16% van de beroepsbevolking van de gemeente Hoorn en 22% van de beroepsbevolking van de gemeente Edam-Volendam is werkzaam in Amsterdam. Hierdoor reizen er weinig Noord-Hollanders in de ochtendspits richting Noord-Holland Noord (en in avondspits andersom). Dit wordt ook wel de ‘tegenspits’ genoemd.

Om meer reizigers richting het noorden te laten reizen moet niet alleen gekeken worden naar de plannen voor woningbouw rondom OV-knooppunten, maar ook naar de werklocaties bij stations. Ook biedt het spreiden van toeristen uit Amsterdam kansen om meer treingebruik richting Hoorn te stimuleren. Gekeken wordt welke OV-knooppunten hier een rol in kunnen spelen. 

Belangrijke voorwaarde voor meer tegenspits is een goede dienstregeling en een comfortabele deur-tot-deurreis. Zo wordt er gekeken naar goede bus- en treinaansluitingen, veilige en snelle fiets- en voetgangersroutes van en naar de stations en voldoende parkeerplekken voor auto’s en fietsen. 

Programma OV-knooppunten

De Hoornse lijn is het spoortraject tussen Zaandam en Hoorn en maakt onderdeel uit van de Zaancorridor. Stations zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, naar voorzieningen of recreatieve bestemmingen. Door OV-knooppunten optimaal in te richten, wordt de reistijd korter, zijn voorzieningen dichterbij en verminderen we files en CO2-uitstoot. Lees meer over het Programma OV-knooppunten op de website van de provincie Noord-Holland.


Sloop van de oude Ford garage bij spoorwegovergang het Keern

6 maart 2020

 

Peter Entius is geboren en opgegroeid boven de Ford garage bij de spoorwegovergang bij het Keern. Nu is hij bij de gemeente Hoorn ambtelijk opdrachtgever van het project Poort van Hoorn, de ontwikkeling van het stationsgebied en omgeving. Vandaag was een bijzondere dag voor Peter; hij mocht aan de slag met de sloopkogel.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de Poort van Hoorn? Kijk op www.poortvanhoorn.nl of schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.poortvanhoorn.nl/nieuwsbrief.


Unanieme steun raad voor voorstel parkeren Poort van Hoorn

26 februari 2020

foto Transferium station Hoorn

Op dinsdag 25 februari stemde de Hoornse raad unaniem in met een voorstel voor het parkeren in de Poort van Hoorn. De komende maanden werkt het college uit op welke manier de parkeeropgave in en om het stationsgebied zo goed en efficiënt mogelijk ingevuld kan worden. Diverse raadsfracties benadrukten dat er voldoende parkeerplaatsen moeten komen, als er in de binnenstad parkeerplaatsen verdwijnen.

 

De gemeente Hoorn werkt met ontwikkelpartners NS Stations, ProRail, Provincie Noord-Holland en SITE Urban Development aan de ontwikkeling van het stationsgebied in Hoorn. Naast de ontwikkeling van het P&R terrein en het trein- en busstation tot een efficiënt en comfortabel vervoersknooppunt wil de gemeente in het stationsgebied, het Pelmolenpad en de Prismalocatie ook aantrekkelijke en vernieuwende woon-werkmilieus toevoegen. Dit gaat deels ten koste van parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen moeten elders gecompenseerd worden.

 

Besluit 2017

In 2017 besloot de raad om aan de noordkant van het station (Transferium) een bovengrondse parkeergarage met 1.250 parkeerplaatsen te bouwen. Ontwikkelpartners NS Stations en ProRail lieten echter weten hier niet aan mee te willen werken, vanwege de grote ruimtelijke impact van deze grote bovengrondse garage.

 

Besluit 2020

De raad besloot nu unaniem om de parkeergarage deels ondergronds te realiseren. Ook gaat het huidige plan uit van minder parkeerplaatsen (om en nabij 1.050). Dit vanwege de verplaatsing van de winkel van Albert Heijn naar een andere locatie.

 

Uitwerking na de zomer
De raad heeft het college van B en W opdracht gegeven om in kaart te brengen hoe de parkeeropgave zowel financieel als ruimtelijk zo optimaal mogelijk kan worden ingevuld. Hierbij zoekt het college onder meer naar alternatieve oplossingen voor werknemers die nu in het gebied van de Poort van Hoorn parkeren en het parkeren voor de nieuwe functies van de Poort van Hoorn. Ook kijkt het college naar de faseerbaarheid en schaalbaarheid van de parkeeroplossingen, zodat deze mee kunnen groeien of kunnen krimpen als de parkeervraag toe of afneemt.

 

Deze uitwerking legt het college na de zomer voor, samen met een raadsvoorstel over de gehele gebiedsexploitatie (business case), het stedenbouwkundig ontwerp en de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelpartners.


Karres en Brands maakt stedenbouw-kundig ontwerp Poort van Hoorn

26 februari 2020

 

Luchtfoto Stationsomgeving Hoorn

De gemeente Hoorn heeft stedenbouwkundig bureau Karres en Brands gevraagd om een stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn te maken. Het ontwerp beslaat het volledige stationsgebied, inclusief de Noorderveemarkt, het Pelmolenpad en de Prismalocatie.

 

In nauwe samenwerking met ontwikkelpartners NS Stations, ProRail, de provincie Noord-Holland en SITE Urban Development werkt de gemeente Hoorn plannen uit voor de ontwikkeling van het gebied rondom het station van Hoorn. Naast de transformatie van het station, P&R terrein en busstation tot een comfortabel vervoersknooppunt leent het gebied zich bij uitstek voor de ontwikkeling van aantrekkelijke en vernieuwende woon-werkmilieus en een warm welkom in Hoorn. ‘Met deze ontwikkeling voegen we echt iets nieuws toe aan wat onze stad al te bieden heeft,’ benadrukt wethouder Samir Bashara. ‘Het is een ambitiesprong richting ons doel om ‘meer stad’ te worden. Dat betekent groei en op de juiste plekken ook stedelijker worden, om ook in de toekomst een bruisende stad te blijven.’

 

Van ambities naar ontwerp

In september 2019 stelde de Hoornse raad unaniem de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn vast. Op basis daarvan gaat Karres en Brands (landschapsarchitectuur en stedenbouw) een stedenbouwkundig ontwerp maken, in samenwerking met experts van Witteveen+Bos (ingenieursbureau), Weboost (infratechniek) en Alcedo (geluidstechniek). Dit is een ontwerp van de inrichting van het gebied. Tijdens het ontwerptraject gaat het ontwerpteam op gezette tijden ook in gesprek en aan het werk met de inwoners, ondernemers en partners in de stad. Doel is om in september een stedenbouwkundig ontwerp aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen.

 

Inspirerende samenwerking

Wethouder Bashara: ‘Het is de hoogste tijd om onze ambities concreter te maken,’ aldus Bashara. ‘We weten wát we willen, nu wordt het tijd om ook uit te werken hoe dat eruit moet gaan zien. Karres en Bands heeft veel ervaring met soortgelijke stads- en knooppuntontwikkeling op andere plekken in Nederland. De manier waarop zij deze complexe opgave willen aanvliegen is veelbelovend. We kijken uit naar een inspirerende en succesvolle samenwerking met het ontwerpteam, onze ontwikkelpartners en natuurlijk vooral ook met de stad.’

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de Poort van Hoorn? Kijk op www.poortvanhoorn.nl of schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.poortvanhoorn.nl/nieuwsbrief.


Steun voor parkeerplan bij station

14 februari 2020 - bron: Noordhollands Dagblad

 

Wethouder Samir Bashara kan verder met de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Gisteravond was er een grote mate van steun voor de wijze waarop de parkeerproblematiek - vorig jaar een heet hangijzer voor de Hoornse raad - in het stationsgebied wordt opgelost. 


Update voortgang Poort van Hoorn

13 januari 2020

In februari staat het nieuwe voorstel over het parkeren in de Poort van Hoorn op de agenda van de commissie en gemeenteraad. Hierdoor schuift de planning van de Poort van Hoorn iets op. Dit betekent dat de gemeenteraad naar verwachting in september een besluit kan nemen de samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelpartners NS Stations, ProRail en de provincie Noord-Holland. Om geen tijd te verliezen en de plannen na deze besluiten zo snel mogelijk uit te kunnen voeren, heeft het college van B en W alvast opdracht gegeven om een stedenbouwkundig plan op te stellen.

Parkeerkader Poort van Hoorn
In oktober besloot de Hoornse raadscommissie dat het voorstel over het parkeren in de Poort van Hoorn en de binnenstad nog niet klaar was voor besluitvorming. In november dacht de gemeenteraad in twee sessies mee over de juiste vorm en inhoud van het parkeervoorstel. Op basis hiervan is een nieuw voorstel opgesteld, dat voornamelijk gaat over hoe de gemeente om kan gaan met het parkeren in de Poort van Hoorn. Het voorstel staat op 13 februari op de agenda van de raadscommissie en op 25 februari op de agenda van de gemeenteraad.

Vervolgbesluiten
Doordat het besluit over het parkeren meer tijd heeft gekost, schuift de planning van de vervolgbesluiten over de financiën, de ontwikkelstrategie en de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelpartners door naar september 2020. Hierin komt dan ook de concrete uitwerking van het parkeren (wie parkeert waar en tegen welke prijs?), de financiën (wie betaalt wat?) en de ontwikkelstrategie (hoe gaan we het gebied ontwikkelen en in welke volgorde?) aan de orde.

Stedenbouwkundig ontwerp
Zowel het college als de gemeenteraad willen het liefst deze bestuursperiode nog ‘een schop in de grond’ kunnen zetten. Om geen tijd te verliezen en na de besluiten in september 2020 zo snel mogelijk door te kunnen gaan met de uitvoering in de Poort, heeft het college opdracht gegeven om een stedenbouwkundig bureau te zoeken om een stedenbouwkundig ontwerp op te stellen. Een stedenbouwkundig ontwerp vormt de basis voor een bestemmingsplan. Na de besluiten in september, kan de gemeente dan meteen door met het opstellen van het bestemmingsplan.

Op de hoogte blijven van de Poort van Hoorn? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op www.poortvanhoorn.nl


Ot en Sien komt naar Hoorn

6 januari 2020 - bron: Noordhollands Dagblad

 

Vakmensen die met hun handen werken. Ouderwets? Zeker niet. Met het belevingsfestival Ot en Sien hoopt Paul Metselaar uit Opperdoes de jeugd te enthousiasmeren voor de pure ambacht. Eerdere edities vonden plaats in het landelijke Twisk, in 2020 komt het festival naar Hoorn.

 


Mobiliteit niet langer de belangrijkste ambitie voor toekomst van stationsgebied Hoorn

4 januari 2020 - bron: Noordhollands Dagblad

 

Aan de oevers van ’t IJ wordt hard gewerkt aan de toekomst van Hoorn. Het Amsterdamse bedrijf Site Urban Development is vanaf de zomer van 2018 bezig met een nieuw ontwerp voor de Poort van Hoorn, de omgeving van het gedateerde stationsgebied.

 


68 woningen Toren opgeleverd

10 december 2019 - bron: Noordhollands Dagblad

 

Deze week worden de eerste 68 woningen in het appartementencomplex Toren opgeleverd. Gisteren kregen de eerste bewoners van woningen in de 'laagbouw' de sleutels. 


Rijk en regio steken 539 miljoen euro in betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

 

25 november 2019

Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële dekking voor een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. In totaal wordt er 539 miljoen euro uitgetrokken voor extra rijstroken op de A7 en A8 en maatregelen voor het lokale wegennet, de fiets en het openbaar vervoer.

Rijk en regio
Met het zetten van een handtekening onder een bestuursovereenkomst hebben de minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en van Veldhoven (Milieu en Wonen) en de betrokken bestuurders uit de regio de afspraken over het mobiliteitspakket bezegeld. Het Rijk trekt 366 miljoen euro uit en de regio 173 miljoen euro.

Minister van Nieuwenhuizen: ‘Het is ontzettend druk in de regio Amsterdam-Hoorn en met de komst van extra woningen zal het in de toekomst alleen maar drukker worden. Mooi dat we samen met de regio goede afspraken hebben gemaakt om de groei van het verkeer op te vangen. In een regio waar veel mensen wonen en werken is het belangrijk dat de infrastructuur op orde is.’

 

Wethouder Samir Bashara: ‘We zijn meer dan tevreden met dit resultaat. Hoorn heeft de ambitie om meer stad te worden, dus te groeien. En in de regio Westfriesland werken we samen om bij de top regio’s te behoren op het gebied van wonen, werken en beleven. Verbetering van de bereikbaarheid is voor de aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van Hoorn en de regio Westfriesland dan ook cruciaal.’

Maatregelen
Het multimodale mobiliteitspakket bestaat uit de volgende maatregelen:

 • Quick Wins en mobiliteitsmanagement, zoals het stimuleren van fietsgebruik, extra carpoolplaatsen en een werkgeversaanpak;
 • Infrastructurele maatregelen aan het traject A8-A7 ten behoeve van de doorstroming, zoals extra rijstroken op de A8 en A7 bij Purmerend en Hoorn, het aanpassen van knooppunt Zaandam en het openstellen van de beide reserve rijstroken in de Coentunnel;
 • Een ongelijkvloerse kruising van weg en spoor bij de Guisweg in de gemeente Zaanstad en het optimaliseren van de aansluitingen van dit gebied op de A8 door het volledig maken van aansluiting 3;
 • Verbeteren van de doorstroming N516 (Thorbeckeweg) in Zaandam Zuid en de aansluiting op de A8 Oostzaan;
 • Het verbeteren van de doorstroming op het onderliggend wegennet bij de aansluiting Hoorn van de A7 richting Hoorn;
 • Faciliteren van de gewenste bereikbaarheid voor belangrijke woningbouwopgaven bij openbaar vervoer-knooppunten in Zaanstad, Purmerend en Hoorn.

Ook wordt met het pakket woningbouwontwikkeling mogelijk gemaakt. Zo zijn er in de regio boven Amsterdam plannen voor duizenden nieuwe woningen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor leefbaarheid, natuur, klimaat en duurzaamheid.

Vervolg
Alle maatregelen zijn opgenomen in een ontwerp structuurvisie, die al ter inzage heeft gelegen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nota van antwoord en het definitief maken van de structuurvisie. Na vaststelling van de structuurvisie, naar verwachting eind dit jaar, worden de maatregelen verder uitgewerkt in de volgende fase van het project, zijnde de planuitwerking ‘A7-A8 Amsterdam-Hoorn’. Te zijner tijd wordt hiervoor o.a. een ontwerp-Tracébesluit en een Tracébesluit genomen. Naar aanleiding hiervan zal duidelijk worden wanneer welke maatregelen genomen kunnen worden. Maatregelen voor het lokale wegennet, zoals Guisweg, AVANT en snelfietspaden vallen onder de verantwoordelijkheid van de regio en worden door hen verder uitgewerkt.

Betrokken partijen
In de Corridorstudie Amsterdam – Hoorn werken het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ProRail, NS en de gemeenten Amsterdam, Hoorn, Purmerend, Zaanstad, Beemster, Oostzaan, Wormerland, Koggenland en Edam-Volendam samen aan de bereikbaarheid van de regio Amsterdam – Hoorn. De betrokken partijen hebben gezamenlijk een film gemaakt.


Onderzoek ondergrondse parkeergarage Poort van Hoorn

 

13 november 2019

De gemeente Hoorn gaat onderzoeken of het mogelijk is om een ondergrondse parkeergarage onder het Noorderveemarkt aan te leggen, met ondergrondse doorsteek onder het spoor door vanaf de noordzijde van het station. Dit naar aanleiding van een verzoek van de raad.

 

De fracties van VVD, Sociaal Hoorn, Fractie Tonnaer, CDA, DRP, PvdA en ChristenUnie dienden een motie in om ‘met voorrang een variant te onderzoeken van een ondergrondse doorsteek onder het station door, vanaf de Maelsonstraat, leidend tot een ondergrondse parkeergarage bij de Noorderveemarkt, met als optie een directe verbinding naar de binnenstad. Dit zou onder meer kunnen leiden tot minder verkeer, minder auto’s op straat en een veilige route voor fietsers en voetgangers.

 

Wethouder Bashara herinnerde de raad aan het unanieme raadsbesluit over de uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Hier besloot de raad om uit te gaan van een parkeergarage aan de noordzijde van het station, deels ondergronds en deels bovengronds. Bashara herhaalde een eerdere toezegging dat hij het idee van de raadsfracties indicatief laat berekenen. Een uitvoerig onderzoek naar parkeren aan de zuidzijde zou een fundamentele wijziging van het eerdere raadsbesluit zijn en leidt ook tot vertraging in de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. De ambitie van de raad om deze bestuursperiode de eerste schop in de grond te zetten in de Poort van Hoorn zou dan ook niet haalbaar zijn.

 

De indieners van de motie stemden in met de uitleg van de wethouder dat het alternatief indicatief kan worden onderzocht, om zo de voortgang van het project Poort van Hoorn niet in de weg te staan. Met die uitleg werd de motie aangenomen, met tegenstemmen van GroenLinks, D66, HOP, Fractie Verdonk en Fractie Koekkoek.

 


Nieuwe Gouden Eeuw in Hoorn

29 oktober 2019 - Artikel in magazine stationslocaties 2019-2020

 

De Stad van de Gouden Eeuw gaat een nieuwe fase in. Hoorn gaat de komende jaren ‘meer stad’ worden. Dat betekent groeien en op de juiste plekken ook stedelijker worden. Met aantrekkelijke en gevarieerde woon-werkbuurten, het grootste stadsstrand van Nederland en een 21e eeuws mobiliteitsknooppunt voor Hoorn en de regio Westfriesland.

 

Artikel Stationslocaties Nieuwe Gouden Eeuw In Hoorn
PDF – 2,0 MB 2087 downloads

Nieuwe ambities voor de Poort van Hoorn: bekijk de video

 

16 oktober 2019

Samen met ontwikkelpartners de provincie Noord-Holland, ProRail en NS Stations stelde de gemeente Hoorn nieuwe ambities op voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. De ambities en uitgangspunten werden eind september unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Wat is de Poort van Hoorn en wat zijn onze ambities? Vincent de Heer (NS stations), Geurt van Randeraat (SITE Urban Development), Samir Bashara (wethouder Gemeente Hoorn) en Peter Entius (strategisch manager Gemeente Hoorn) vertellen u er in deze video over.

 


Raad kiest unaniem voor ‘ambitiesprong’ Poort van Hoorn


25 september 2019

De Hoornse raad kiest unaniem voor een ambitiesprong in de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Dat besloot de raad op dinsdag 24 september.

Samen met NS Stations, Provincie Noord-Holland en ProRail werkte de gemeente Hoorn de afgelopen periode aan een raamwerk voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.

Foto oud stationsgebouw in de schemering

Aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu
Belangrijkste ambitie is om een aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu te maken. Kwaliteit is daarin het sleutelwoord; van de bebouwing, maar ook van de inrichting van de openbare ruimte. Het betekent dat er een mix van functies (wonen, werken, recreëren) moet ontstaan, die zorgt voor een levendig gebied.
In het gebied kunnen minimaal 1.000 woningen worden toegevoegd. Het gaat dan om vernieuwende stadse woonmilieus die iets toevoegen aan het woningaanbod in Hoorn. Mogelijkheden om de ruimtelijke impact van het parkeren in het gebied te beperken worden zoveel mogelijk benut, bijvoorbeeld door dit deels ondergronds op te lossen, dubbelgebruik en/of een schaalbare parkeeroplossing, die kan meebewegen met de behoefte.

 

Welkom in Hoorn
Ook moet het gebied bezoekers en gebruikers verwelkomen in de stad. Je moet dus het gevoel hebben dat je in Hoorn bent, niet dat je van hieruit naar de stad loopt. Belangrijk daarbij is om over het spoor in plaats van een loopbrug een ‘podium’ te bouwen, met verblijfskwaliteit. Hierdoor worden de noord- en de zuidkant beter aan elkaar verbonden en werkt het als een rode loper richting de binnenstad.

 

Multimodaal knooppunt voor Westfriesland
En tot slot willen de partijen een goed functionerend multimodaal knooppunt voor de regio Westfriesland ontwikkelen, waar vervoersstromen (van trein tot voetganger) logisch op elkaar aansluiten. Alles gericht op een snelle en comfortabele overstap van het ene naar het andere vervoersmiddel. Omdat het gros van de reizigers en gebruikers niet uit de binnenstad komt, is het ook logisch om dit knooppunt meer aan de kant van het transferium te organiseren.
Doordat het busstation naar het transferium te verhuizen, ontstaat er aan de noordkant een nieuwe hoofdentree van het station. Ook komt hier er een fietsenstalling voor minimaal 3.000 fietsen.

 

Unaniem
De raad toonde zich unaniem enthousiast over de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling en de ambitiesprong die deze betekenen. Vooral doorpakken en snel de schop in de grond, gaf de raad mee. Een amendement om de raad goed te betrekken bij de ontwikkelingen en om alle (deel)plannen voor besluitvorming voor te leggen aan de raad werd unaniem aangenomen.

 


Aansluiting Dampten op Berkhouterweg vanaf maandag 16 september definitief opgeheven

6 september 2019

Vanaf maandag 16 september 7.00 uur gaat de herinrichting van de Berkhouterweg een nieuwe fase in. Dan is namelijk de nieuwe rijweg van de Berkhouterweg gereed. Aannemer BAM Infra gaat vanaf 16 september aan de slag met de aanleg van een nieuw fietspad en groenstrook.

De werkzaamheden duren tot en met januari 2020. Auto’s en fietsers kunnen gebruik blijven maken van de Berkhouterweg. Wel worden de aansluitingen van het Dampten op de Berkhouterweg definitief opgeheven.

 

Afsluiting Dampten op de Berkhouterweg

De afsluiting van het Dampten op de Berkhouterweg maakt onderdeel uit van de aanstaande omvorming van de turborotonde tot een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten. De omvorming moet de doorstroming op de Provincialeweg bevorderen. De ‘knip’ tussen het Dampten en de Berkhouterweg is noodzakelijk om te voorkomen dat in de toekomst alsnog files ontstaan vanwege de beperkte opstelruimte voor het autoverkeer. Nood- en hulpdiensten, stadsbussen en (brom)fietsen kunnen in de toekomst met een bussluis gebruik  blijven maken van de aansluiting Dampten.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden en in de definitieve situatie blijven alle bedrijven en instellingen in Dampten en langs de Berkhouterweg bereikbaar. De route vanaf de Provincialeweg naar de Berkhouterweg blijft ongewijzigd.

 • Gemotoriseerd verkeer naar en vanuit Dampten rijdt vanaf 16 september via het Keern.
 • Fietsverkeer tussen de Berkhouterweg en het Keern rijdt tijdens de werkzaamheden om via het Dampten. In de definitieve situatie komt een betonnen fietspad langs de Berkhouterweg vanaf de spoorwegovergang tot aan het Keern.

 

In bijgaande afbeelding staan de omleidingen:


Herinrichting Berkhouterweg begonnen

30 augustus 2019

Maandag 26 augustus 2019 is aannemer BAM Infra begonnen met de herinrichting van de Berkhouterweg. Bij de herinrichting van de Berkhouterweg is het doel de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren en een groenere aanblik te geven.

Foto herinrichting Berkhouterwerg

Berhouterweg blijft bereikbaar

In de eerste weken wordt de nieuwe rijweg aangelegd. Vanaf 15 september 2019 starten vervolgens de werkzaamheden aan de kabels en leidingen, de riolering en de aanleg van een nieuw voet- en fietspad langs de Berkhouterweg. De Berkhouterweg blijft tijdens deze werkzaamheden beschikbaar voor auto’s en fietsers. Tevens vinden werkzaamheden plaats op het parkeerterrein van de begraafplaats en het crematorium.

Uitvoering werkzaamheden Provincialeweg

Nadat de werkzaamheden aan de Berkhouterweg klaar zijn, starten begin 2020 de werkzaamheden aan de Provincialeweg en het omvormen van de turborotonde naar een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Provincialeweg in het voorjaar 2020 voltooid.

Eind augustus start herinrichting Berkhouterweg

26 juli 2019

Vanaf maandag 26 augustus vinden er werkzaamheden plaats aan de Berkhouterweg. De weg blijft tijdens deze werkzaamheden wel beschikbaar voor auto’s en fietsers.

Foto Berkhouterweg

Uitvoering herinrichting Berkhouterweg

Bij de herinrichting van de Berkhouterweg is het doel om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren. In de eerste weken worden de Berkhouterweg, ten westen van de turborotonde, en het parkeerterrein van de begraafplaats en het crematorium opnieuw ingericht. Vanaf 15 september starten vervolgens de werkzaamheden aan de kabels en leidingen, de riolering en de aanleg van een nieuw voet- en fietspad langs de Berkhouterweg.

Auto’s en fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de Berkhouterweg. BAM en de gemeente Hoorn onderhouden contact met scholen, bedrijven en bewoners in de directe omgeving. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Berkhouterweg begin 2020 voltooid.

Uitvoering werkzaamheden Provincialeweg

Nadat de werkzaamheden aan de Berkhouterweg klaar zijn, starten de werkzaamheden aan de Provincialeweg en het omvormen van de turborotonde naar een kruising. Ondanks dat de Provincialeweg bereikbaar blijft, heeft het werk aan de Provincialeweg gevolgen voor het autoverkeer van en naar de stad. In het najaar van 2019 volgt meer informatie over de werkzaamheden aan de Provincialeweg en de gevolgen voor het autoverkeer. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Provincialeweg in het voorjaar 2020 voltooid.

Achtergrond van de werkzaamheden

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid van de Provincialeweg tussen de A7 en het Keern te verbeteren worden de turborotonde, en de rotonde ten oosten van de A7, vervangen door kruisingen met verkeerslichten. Het verkeer op de Provincialeweg loopt met name tijdens de ochtend- en avondspits vast, omdat de turborotonde niet meer verkeer kan verwerken. Om de doorstroming en de verkeersveiligheid zo optimaal mogelijk te maken wordt de aansluiting van het Dampten op de Berkhouterweg afgesloten voor het doorgaande autoverkeer, met uitzondering voor stadsbussen en nood- en hulpdiensten. De gemeenteraad heeft in februari 2018 gekozen voor deze oplossing.

Betere bereikbaarheid Hoorn - Amsterdam

21 juni 2019

Het Rijk en de regio zijn het eens geworden over de maatregelen die de bereikbaarheid tussen Hoorn en Amsterdam te verbeteren.

Foto snelweg A&

Belangrijkste nieuws voor Hoorn is het plan om op de A7 tussen Hoorn-Noord (N23) en de afslag Avenhorn in beide richtingen een extra spitsstrook aan te leggen.

Ook wordt in de plannen de A7 bij Purmerend uitgebreid naar 3 rijstroken. Knooppunt Zaandam wordt omgebouwd en de A8 tussen Zaandam en Coenplein wordt in beide richtingen uitgebreid naar 5 rijstroken.

De maatregelen gaan om verbeteringen op het wegennet, maar ook voor het fietsnetwerk en het openbaar vervoer. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met grote opgave in de regio voor woningbouw bij OV-knooppunten, waaronder in de Poort van Hoorn.

Informatiebijeenkomsten

In de eerste week van juli organiseert de projectgroep van Corridorstudie Amsterdam - Hoorn verschillende informatiebijeenkomsten. Hier geven zij informatie over het proces (besluitvorming en procedure), over de inhoud van de maatregelen en de effecten die deze maatregelen op verschillende thema’s, zoals natuur en milieu hebben. In Hoorn is een informatiebijeenkomst gepland op 4 juli, van 19.00 tot 21.00 uur in schouwburg Het Park.

Betrokken partijen

In de Corridorstudie Amsterdam – Hoorn werken het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Holland, de vervoerregio Amsterdam, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ProRail, NS en de gemeenten Amsterdam, Hoorn, Purmerend, Zaanstad, Beemster, Oostzaan, Wormerland en Edam-Volendam samen aan de bereikbaarheid van de regio Amsterdam – Hoorn.

Meer informatie is te vinden op www.corridoramsterdamhoorn.nl.

Woningbouw rondom stations

De druk op de woningmarkt is in onze provincie nog steeds enorm. Alleen al in de Metropoolregio Amsterdam is tot 2040 behoefte aan 230.000 nieuwe woningen. Ook de filedruk is in delen van onze provincie groot.

Daarom stimuleert de Provincie Noord-Holland de woningbouw rondom stations en andere belangrijke OV-knooppunten.

Zo zijn mensen eerder uit en thuis, wordt de ruimte in de stad optimaal benut en wordt bouwen in het groen zoveel mogelijk voorkomen.

Lees het in het digitale magazine van de Provincie Noord-Holland: &Holland

Foto OV knooppunt Zaandam

Veel belangstelling voor nieuwste schetsen stadsstrand

9 mei 2019

Op 8 mei 2019 kwamen bijna 300 omwonenden en ander belangstellenden naar schouwburg Het Park om de nieuwste schetsen voor het stadsstrand te bekijken en te bespreken met de gemeente.

Foto impressie stadsstrand gemeente Hoorn

Deze schetsen zijn een vervolgstap op het basisontwerp uit 2016. De schetsen tonen oplossingen voor verbeterpunten op het basisontwerp en geven invulling aan de beleving en uitstraling van het stadsstrand.

De nieuwe schetsen zijn te zien op de pagina Stadsstrand. Wethouder Ben Tap: ‘We zijn blij dat bijna 300 mensen de moeite hebben genomen om de schetsen te komen bekijken. We hebben de bezoekers gevraagd waar ze enthousiast van worden en wat hun betreft nog beter kan. Dat heeft veel waardevolle inbreng opgeleverd. Deze nemen we waar mogelijk mee in de verdere uitwerking van de schetsen.’

Vervolgstap basisontwerp stadsstrand

Vanuit het basisontwerp dat in 2016 is gemaakt, heeft de gemeente samen met bureau Sant en Co een vervolgstap in het ontwerpproces gemaakt.  Belangrijke vragen bij het maken van de nieuwe schetsen waren: hoe moet het gebied eruit komen te zien en hoe willen we het strand beleven. Welke uitstraling willen we dit nieuwe recreatiegebied geven? Daarnaast is in eerdere gesprekken met inwoners, organisaties en adviescommissies over het basisontwerp een aantal verbeterpunten genoemd. Zo is er aandacht gevraagd voor het zicht op geparkeerde auto’s vanaf de Sterflats en het Visserseiland en de ligging van het stadsstrand ten opzichte van de monumentale huidige dijk. Ook deze punten zijn meegenomen in de nieuwe schetsen voor het stadsstrand.

Beleving stadsstrand

In de schetsen voor het stadsstrand zijn de verschillende functies op natuurlijke wijze ingebed op de oeverdijk. Er is invulling gegeven aan de beleving, zichtlijnen en vegetatie van het stadsstrand. Door het gebruik van zachte glooiingen ontstaat een interessant gebied waar recreanten het jaar rond kunnen wandelen en fietsen. De glooiingen zorgen voor een afwisselend zicht op de glooiingen zelf, het Markermeer en de Westfriese Omringdijk. De lage bloemrijke vegetatie zorgt voor een groene uitstraling en houdt het zand op zijn plek. De hogere struikgewassen zorgen voor beschutting tijdens warme dagen.

Verkeer en parkeren

Wandelaars en fietsers hebben een eigen pad dat tussen of over de glooiingen loopt, los van de rijbaan voor auto’s. Via een rijbaan kunnen auto’s van en naar de parkeerplaatsen op de oeverdijk rijden. De auto’s zijn niet dwars op de rijbaan geparkeerd, maar gegroepeerd in ‘parkeerkoffers’. Door deze indeling en de glooiingen nabij de parkeerkoffers gaan de auto’s meer op in de omgeving en zijn ze minder zichtbaar.

Verhouding dijk en stadsstrand

De oeverdijk met het stadsstrand wordt vóór de Westfriese Omringdijk aangelegd (aan de waterzijde). Tussen de deze huidige dijk en de oeverdijk met stadsstrand loopt meanderend water dat in breedte varieert, zodat de dijk en het strand meer los van elkaar komen te liggen. De karakteristieke vorm van de Omringdijk blijft daarbij goed tot zijn recht komen.
Door van de zandige oeverdijk, die nodig is voor de dijkversterking, een glooiend stadsstrand te maken, wordt het contrast tussen beide dijken groter. De unieke identiteit en de cultuurhistorische waarde van de Omringdijk komt daardoor beter tot zijn recht. Ook het stadsstrand in zijn vorm is uniek voor Hoorn, een nieuw recreatiegebied waar inwoners en bezoekers het hele jaar van kunnen genieten.

Wat zijn de volgende stappen?

Wethouder Ben Tap: ‘De inbreng die we op de bijeenkomst hebben opgehaald, nemen we mee in de verdere uitwerkingen van de schetsen. In de tweede helft van 2019 willen we samen met omwonenden en andere belangstellenden komen tot een ontwerp waarin we definitieve keuzes hebben gemaakt over glooiingen, de ligging van voorzieningen op het stadsstrand en de inrichting van het gebied. De Alliantie Markermeerdijken start na de zomer met het opspuiten van de oeverdijk en hoopt de dijkversterking eind 2021 afgerond te hebben. Daarna start op de oeverdijk de aanleg van het stadsstrand en de voorzieningen. In de zomer van 2022 is dit nog niet klaar, maar naar verwachting kunnen we dan wel al genieten van het stadsstrand.’

Achtergrondinformatie dijkversterking en stadsstrand

De Alliantie gaat de komende jaren de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam versterken. Dat gebeurt op verschillende manieren. De dijk vanaf schouwburg Het Park tot aan de Hulk (en verder) krijgt als versterking een oeverdijk. Dit is een nieuwe dijk die voor de bestaande dijk aan de waterzijde wordt aangelegd. Op de zandige oeverdijk creëert de gemeente een groot stadsstrand waar men kan spelen, wandelen, zonnen, sporten, een kop koffie kan drinken bij het strandpaviljoen, of gewoon lekker kan gaan liggen na een duik in het Markermeer. Het deel van de oeverdijk waar het stadsstrand komt te liggen, wordt ongeveer 130 meter breed en een kilometer lang. Het bevindt zich tussen schouwburg Het

Park en de Galgenbocht bij de Grote Waal.

Vanaf de bestaande dijk komen er twee bruggen naar het stadsstrand: een brug voor voetgangers, fietsers en auto’s ter hoogte van de Galgenbocht. En een voetgangersbrug ter hoogte van Sterflat 1. Vanaf de binnenstad kan men direct ten westen van de schouwburg naar het strand toe. Daar komt een verbinding voor auto’s, fietsers en voetgangers Er is voldoende parkeergelegenheid voor de bezoekers van het stadsstrand. De permanente parkeerplaatsen komen nabij de schouwburg (250 plekken) en nabij de Galgenbocht (120 plekken). Alleen op piekdagen kunnen in het tussengebied ook auto’s parkeren (130 plekken).

Ambachten maken onze gouden eeuw, Ot&Sien Festival 2020 in Hoorn

22 januari

Ot&Sien Festival, 5, 6 en 7 juni 2020, verhuist naar de gemeente Hoorn

Het Ot&Sien Festival slaat haar vleugels uit. Het verhuist in 2020 van Twisk naar Hoorn en strijkt neer op het terrein van de Museumstoomtram. Op 5, 6 en 7 juni 2020, de vierde editie van het Ot&Sien Festival, waar jeugd, scholen, ambachten, muziek, theater en industrieel erfgoed de basis vormen van een uniek evenement. Tijdens dit culturele festival staat beleving en elkaar inspireren centraal met als thema ‘Ambachten maken onze gouden eeuw’. Met dit festival borduren wij voort op het thema van het jaar 2019, de Gouden Eeuw, van de gemeente Hoorn. Want Hoorn is en blijft ook in toekomst de VOC-stad van Nederland.

Het terrein van de Museumstoomtram biedt veel mogelijkheden aan standhouders, bedrijven, sponsoren en theatertalenten om zich te presenteren.

Ambachten en creativiteit is het kapitaal van de toekomst
De stichting Ot&Sien Festival geeft aandacht aan het industrieel erfgoed, het ambacht van toen en nu, onze focus ligt op de jongeren van nu. Zij zijn de toekomst en als wij hen niet kennis laten maken met de ambachtelijke en creatieve beroepen in onze huidige gouden eeuw dan verliezen we mogelijk veel onontdekte talenten en kapitaal.

Karin’s Talent Train
Karin Bloemen neemt zitting in de organisatie van deze Gouden Eeuw editie van het Ot&Sien Festival. Met de ‘Karins Talent Train’ wordt in dit festivalweekeind de aftrap gegeven om aanstormend theatertalent een stap verder te helpen. De talenten begeleidt door Karin Bloemen en gejureerd door een gerenommeerd Nederlands theater jury, gaan tegen elkaar strijden om de nieuwe aanmoedigingsprijs, de ‘Hoornse Theater Prijs’, in de wacht te slepen.

Geen Ot&Sien Festival zonder jongeren
De organisatie zoekt talent! Ben je op zoek naar een gave stageplaats en wil je mee te helpen bij de organisatie van dit unieke festival? Dat kan, want wij zijn op zoek naar jou! Wil jij jouw ambacht of bedrijf presenteren aan een groot publiek of wil je als theatertalent laten zien wat je in huis hebt, aarzel dan niet en meld je aan als stagiair, deelnemer of sponsor van dit festival!

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie over dit festival, neem dan contact op met
Paul Metselaar (06-51261541) of Brigitte Glas, (brigitte.glas@otensienfestival.nl  of 06-48780689).

NS-app vindt zitplaats in trein voor reiziger

15 januari 2019 Bron: NHD

Reizigers in de intercity's op de trajecten Hoorn-Amsterdam Sloterdijk en Alkmaar-Amsterdam Sloterdijk kunnen sinds kort gebruik maken van Zitplaatszoeker. Daarmee kunnen ze kijken in welke coupé van de trein nog zitplaatsen beschikbaar zijn.                                                                                                                                             De zitplaatszoeker is onderdeel van de app "NS Reisplanner Xtra" op de mobiele telefoon. Daarmee kunnen reizigers via groene (veel zitplaatsen), gele of oranje icoontjes (geen zitplaatsen) zien in welke rijtuigen ze kunnen zitten en waar ze dus alvast het best kunnen gaan staan op het perron. NS experimenteerde hiermee vanaf aprill vorig jaar op het traject tussen Arnhem en Den Bosch en breidt de service nu stapsgewijs uit over het land.

Scheve verdeling

Volgens NS komt het in 30 procent van de treinen voor dat reizigers staan terwijl er nog zitplaatsen verderop in de trein is. "Die scheve verdeling is soms een bewuste keuze van de reiziger omdat ze het niet de moeite waard vinden om heen en weer te lopen", aldus woordvoerder Erik Kroeze van NS. Vaak kiezen mensen ervoor om bijvoorbeeld in het midden van de trein te reizen, omdat ze dan op een volgend station nog net een overstap kunnen halen. Of ze stappen voorin in, omdat de uitgang van het station waar ze heen moeten vlak bij de voorkant van de trein is.

Druk

Maar veel reizigers weten ook gewoon niet dat elders in de trein nog zitplaatsen zijn. "Ze sluiten dan maar gewoon aan omdat ze denken: als het hier druk is, zal het in de rest van de trein ook wel druk zijn.                                                                                        Een betere spreiding van de reizigers over de coupés heeft nog een ander voordeel. "Het in- en uitstappen verloopt dan sneller, waardoor het risico van vertraging kleiner wordt", aldus Kroeze.                                                                                                  De Zitplaatszoeker werkt ook al op bepaalde treinen tussen Den Haag en Schiphol en Den Haag en Heemstede-Aerdenhout. Het eerstvolgende traject waar NS de Zitplaatszoeker wil introduceren is de Intercity Direct van Amsterdam naar Rotterdam en Breda.

Beschikbaarheid Zitplaatszoeker hangt af van spoor en type trein

NS breidt het aantal treinen en trajecten met de Zitplaatszoeker stapsgewijs verder uit De beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de techniek op het traject en van het type trein, zegt NS-woordvoerder Erik Kroeze.                                                             Het systeem werkt namelijk met slimme sensoren in de spoorstaven, die eigenlijk bedoeld zijn om het gewicht van goederentreinen te meten. Op die manier kan NS goederenvervoerders laten betalen aan de hand van het gewicht van een wagon. Slimme wetenschappers bij NS kwamen op het idee om deze sensoren ook te gebruiken voor het wegen van passagierstreinen. Op een traject moeten voldoende sensoren aanwezig zijn om dat te kunnen. Verder is ook niet elke trein geschikt voor het systeem Nu werkt de Zitplaatszoeker alleen in bepaalde types intercity en sprinters.                                                                                                                                     NS wil op de duur echter de Zitplaatszoeker in alle treinen kunnen aanbieden. "We zijn aan het kijken of dat kan via het klimaatsysteem in de trein", aldus Kroeze. "Daarmee kunnen we de temperatuur in de trein regelen, maar het meet ook het CO2-gehalte en aan de hand daarvan kunnen we meten hoeveel mensen er in de coupé zitten."                                                          

Foto app zitplaatszoeker NS

NS weet overigens niet hoeveel reizigers precies gebruik maken van de Zitplaatszoeker op de app. Ook is niet bekend hoeveel mensen een zitplaats gevonden hebben dankzij de app of hoeveel vertragingen er zijn voorkomen omdat de reizigers beter verspreid zitten over de treinen, aldus Kroeze.                                                                                                                                      Het is overigens ook al vaak in de Reisplanner-app mogelijk om globaal te zien welke treinen druk en welke rustig zijn. Ook biedt de app info over de lengte of samenstelling van een trein en heeft hij een bus-en treinradar , met daarop de actuele locatie van bussen en treinen in heel Nederland.

Maatregelen bereikbaarheid regio Amsterdam-Hoorn

Rijk en regio zijn het eens geworden over een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. Deze regio kenmerkt zich door de grote stroom forenzen van en naar Amsterdam. Het pakket bestaat uit verbeteringen op het wegennet, fiets- en openbaar vervoer-netwerk. Ook is er rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor woningbouw, leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid. In het eerste kwartaal van 2019 moet definitief duidelijk zijn of het pakket aan maatregelen uitvoerbaar en financierbaar is.

infographic Corridorstudie Amsterdam Hoorn

Film plannen voor het stationsgebied

21 november 2018

In het programma "Sterke kernen, sterke regio's" van NH Nieuws legt wethouder Samir Bashara uit wat de plannen voor het stationsgebied zijn. Dit gebied, de Poort van Hoorn, is het mobiliteitsknooppunt voor de regio. Bashara: 'De ontwikkeling van het stationsgebied moet ervoor zorgen dat Hoorn het kloppende hart in West-Friesland wordt.'

Maak plaats in de Poort van Hoorn

Binnenstad XL én regionaal mobiliteitspunt

Begin 2018 gaven NS Stations, ProRail, de provincie Noord-Holland en de gemeente Hoorn het startschot voor de gezamelijke ontwikkeling van het stationsgebied in Hoorn; de Poort van Hoorn. De kern: het ontwikkelen van een regionaal mobiliteitsknooppunt én het toevoegen van aantrekkelijke en gevarieerde stedelijke woon- en werkmilieus in een straal van 1.200 meter rondom het knooppunt.

Foto pakhuizen binnenstad Hoorn

Poort van Hoorn

Hoorn ligt 30 minuten ten noorden van Amsterdam. In de Gouden Eeuw groeide de stad uit tot een van de belangrijkste internationale handelssteden, met vestigingen van de VOC, WIC, Moedergenotie en Noordse Compagnie. Deze rijke historie is ook vandaag de dag nog volop terug te vinden in de sfeervolle binnenstad, met zijn oude straten, historische VOC-haven en vele monumentale gebouwen.                                    De afgelopen decennia groeide Hoorn als overloopstad van Amsterdam uit tot bijna 75.000 inwoners. Met zijn vele voorzieningen bedient Hoorn als centrumstad van de regio Westfriesland meer dan 200.000 inwoners. Het stationsgebied, dat aan de rand van de historische binnenstad ligt, is hét mobiliteitsknooppunt voor Westfriesland. Dagelijks maken duizenden reizigers en bezoekers gebruik van dit gebied, dat bekend staat als de 'Poort van Hoorn', met directe verbindingen van en naar de Randstad.

Wilt u meer lezen over dit artikel in het digitale magazine Stationslocaties Nederland 2018/2019. Ga naar pagina 46 en 47 via onderstaande link:

http://onlinetouch.nl/jagermedia/stationslocatie-2018-2019

 

Start voorbereidingen aanpassing turborotonde

28 september 2018

De voorbereidingen voor de aanpassing van de turborotonde en de Berkhouterweg gaan begin oktober 2018 van start.

De aannemer brengt alvast zand aan voor de toekomstige wegverbredingen.

Luchtfoto turborotonde

Deze werkzaamheden zijn nodig zodat in 2019 gestart kan worden met het vervangen van beide rotonde door kruisingen.

Voor de aanleg van de kruisingen is het noodzakelijk dat er ruim 11.000 kuub zand wordt aangebracht op de nieuw aan te leggen weggedeeltes.

Zodoende wordt onder meer de sloot langs de Berkhouterweg gebaggerd en gedempt.

Tijdens deze werkzaamheden ondervindt het verkeer nagenoeg geen hinder.

Knelpunt

De turborotonde op de kruising Provincialeweg - Westfriese Parkweg - Berkhouterweg is een knelpunt in de doorstroming

van het verkeer op de Provincialeweg. De gemeenteraad besloot begin 2018 de turborotonde en de rotonde bij de oostelijke

op- en afrit van de A7 te vervangen door gelijkvloerse kruisingen met verkeerslichten.
 
De keuze volgde uit een onderzoek naar verschillende varianten en overleg met betrokkenen. 

Dit was de enige haalbare oplossing om de doorstroming op de Provincialeweg en de bereikbaarheid van Hoorn te verbeteren.
 

Vervolg

De voorbereidende werkzaamheden zijn eind 2018 klaar. Voor het inklinken van de grond is ongeveer een half jaar nodig.

De daadwerkelijke werkzaamheden voor de aanpassing van de rotondes starten in de loop van 2019.
 
Meer informatie over het project en de uitvoering, en de gevolgen voor het verkeer, volgen begin 2019.

De gemeente werkt met betrokkenen aan een verkeersplan.

De herinrichting van de Berkhouterweg wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Holland.

Hoorn energieneutraal in 2040

17 september 2018

Hoorn wil in 2040 evenveel duurzame energie opwekken als de stad gebruikt: een energieneutrale stad. Om daar te komen moet het energieverbruik bij woningen en bedrijven omlaag en moeten alternatieve energiebronnen worden benut. Door de ligging van Hoorn, lijkt aardwarmte een goede mogelijkheid voor de verwarming van huizen, in plaats van aardgas. Deze en andere mogelijkheden staan in de routekaart die het college van B en W heeft laten opstellen. Daaruit blijkt wat er deze bestuursperiode moet gebeuren om ongeveer 4400 woningen te verduurzamen. Dit is de start om in 2040 energieneutraal te kunnen zijn.

 

Wethouder Samir Bashara: ‘We staan met z’n allen voor de enorme opgave om zonder aardgas verder te kunnen. Iedereen krijgt hiermee te maken. We moeten minder energie gebruiken en de energie die we gebruiken moet duurzaam zijn. We willen samen met bedrijven, organisaties en inwoners ervoor zorgen dat Hoorn evenveel energie levert als het gebruikt. Deze routekaart is een eerste belangrijke stap’.

 

Minder energie verbruiken

De meest duurzame energie is de energie die we niet verbruiken. Daarom is het belangrijk dat woningen en bedrijfspanden goed geïsoleerd zijn. Alternatieve warmtebronnen, zoals aardwarmte, geven minder hoge temperatuurwarmte dan aardgas. Ook daarom is isolatie belangrijk. . Acties die tot en met 2022 in de planning staan, zijn: 6.000 woningen isoleren, isolatiemaatregelen bij 20% van de bedrijven, en het energiezuiniger maken van gemeentelijke panden. Nog voor het einde van 2018 wordt duidelijk of de gemeente in 2019 weer een subsidie voor energiebesparende maatregelen en een duurzaamheidslening aanbiedt. Bovendien is het rijk bezig met financieringsmogelijkheden voor aanpassingen van de woning.

 

Duurzame energie opwekken

De verwachting is dat 80% van de energie die nodig is, binnen Hoorn opgewekt kan worden. Dit kan met zonne-energie, aardwarmte, warmte uit water en wind. De overige 20% moet buiten Hoorn gevonden worden. In 2040 zijn 500.000 zonnepanelen op daken nodig. Dit levert dan 15% van de energievraag in Hoorn. Er is daarnaast ruimte voor 10 hectare aan zonnevelden in Hoorn. Het college wil in 2022 al 5 hectare aan zonnevelden hebben..

 

Aardwarmte, oftewel geothermie, lijkt veel mogelijkheden te bieden in Hoorn. Bij aardwarmte wordt relatief warm water opgepompt en gebruikt om woningen of bedrijven te verwarmen. Eenmaal afgekoeld wordt het water weer teruggepompt. Om deze warmtebron te benutten, moet er een warmtenet worden aangelegd in Hoorn, zodat woningen daarop aangesloten kunnen worden.

 

Plannen per wijk

Per wijk komen er plannen voor hoe de wijk van het aardgas af kan. Dit gebeurt samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk. In die plannen wordt duidelijk welke alternatieven er voor aardgas zijn voor die wijk. En of dit voor een hele wijk geldt, met bijvoorbeeld een warmtenet, of dat er individuele oplossingen nodig zijn. De wijken waar de gemeente mee wil beginnen zijn: Grote Waal, Hoorn-Noord Venenlaankwartier, Kersenboogerd, Risdam, Hoorn-80 en Westfrisia. Voor de eerste drie genoemde wijken zijn er op dit moment programma’s om de wijk te verbeteren. Daar wordt de energieverandering in meegenomen. Op bedrijventerrein Hoorn-80 zijn de ondernemers zelf al heel actief. Zij hebben de ambitie in 2025 meer energie te leveren, dan te verbruiken.

 

Nu al aan de slag?

Een belangrijke boodschap die de routekaart meegeeft is: ‘begin nu’. Wie nu al aan de slag wil met een woning zonder aardgas, kan daarvoor onafhankelijk advies krijgen bij het Duurzaam Bouwloket. Op www.duurzaambouwloket.nl/stappenplan geven zij bovendien een handig stappenplan. Bedrijven kunnen contact opnemen met de Energie coöperatie Westfriesland, via www.ecwf.nl

 

Vervolg routekaart

Op dinsdag 18 september staat de routekaart op de agenda van de raadscommissie. Op dinsdag 25 september behandelt de gemeenteraad het onderwerp. Om vervolgens de routekaart uit te voeren wil de gemeente samen met ondernemers en lokale organisaties een samenwerkingsvorm starten. De routekaart is online te vinden bij de vergaderstukken van de raadscommissie.

 

De impact van gasloos

Hoorn neemt afscheid van aardgas. In 2040 stoken en koken we in Hoorn niet meer op deze fossiele energiebron, maar gebruiken we duurzame alternatieven. Maar wat betekent het precies om geen aardgasaansluiting meer te hebben? Het is dan niet meer mogelijk om te koken op gas en water te verwarmen met een cv-ketel. Water wordt dan verwarmd vanuit een centraal punt in Hoorn, of via een waterpomp in de woning. Onze woningen zullen flink geïsoleerd moeten worden en radiatoren worden vervangen door vloerverwarming. We koken elektrisch op een inductieplaat. De kosten voor gebruik van aardgas verdwijnen, maar daar komen kosten voor het warmtenet of extra elektriciteit voor terug.

 

Collectieve warmtenetten zorgen ervoor dat er ergens centraal warm water wordt geproduceerd, wat vervolgens door buizen in de grond wordt getransporteerd naar de gebouwen. Bijna alle straten gaan dus open om deze transitie te kunnen maken. De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn worden zoveel mogelijk gebiedsgericht opgepakt waarbij zoveel mogelijk werkzaamheden in de ondergrond gecombineerd worden om de maatschappelijke kosten en overlast zoveel mogelijk te beperken.

 

Individueel per gebouw verwarmen is ook mogelijk met bijvoorbeeld een warmtepomp. Dit zorgt ervoor dat, in plaats van gas, flink meer elektriciteit nodig is. Hierdoor zullen er meer of dikkere kabels in de grond komen te liggen. Voor Hoorn zal er niet één alternatief zijn voor aardgas maar een mix van collectieve en individuele oplossingen.

 

Gratis parkeren aan de rand binnenstad Hoorn op koopzondagen

foto Pelmolenpad

25 oktober 2018

Vanaf 1 oktober kunnen bezoekers van Hoorn op (super)koopzondagen gratis parkeren aan de rand van de Hoornse binnenstad.

Dat besloot de gemeenteraad op dinsdag 25 september.

 

Ondernemers vragen al langere tijd om gratis parkeren op koopzondagen. Het nieuwe college van B en W in Hoorn heeft dit voornemen ook uitgesproken.

Het gratis parkeren op koopzondagen aan de rand van de binnenstad moet meer bezoekers naar de binnenstad trekken, het ondernemersklimaat

verbeteren en het autoverkeer in het centrum verminderen.

 

Bezoekers kunnen vanaf 1 oktober op de volgende parkeerterreinen ook op koopzondagen gratis parkeren:

 

 • Lambert Meliszweg
 • Pelmolenpad
 • RAC-locatie
 • Transferium
 • Vale Hen
 • Parkeergarage ’t Jeudje
 • Parkeergarage schouwburg Het Park

Stakeholders denken mee over toekomstbestendig stationsgebied

Samen met de provincie heeft de gemeente Hoorn twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij met stakeholders de ambities voor duurzaamheid

in het gebied zijn verkend.

Door de aanpak van de stationsomgeving verbetert de bereikbaarheid van de stad en kan de stad beter met elkaar worden verbonden.

Duurzaamheid is een onderdeel dat niet kan missen in de ontwikkeling van het stationsgebied. Vragen als ‘hoe maken we dit gebied toekomstproof’,

‘hoe houden we rekening met de klimaatveranderingen’, en ‘hoe houden we rekening met de veranderingen in de brand- en grondstoffenmarkt’ stonden

centraal tijdens de twee dagen.

In de eerste bijeenkomst heeft de groep zich gericht op het inzichtelijk maken van de ambities. De groep gaf daarbij bijvoorbeeld aan dat de onderwerpen

energie, ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid en vestigingsklimaat van belang zijn. De tweede sessie was meer gericht op benoemen van

doelstellingen en kansen in het gebied.

Het waren inspirerende bijeenkomsten waar de gemeente veel inzichten heeft opgehaald. Met deze input gaat zij nu aan de slag.

De gemeente Hoorn blijft stakeholders ook in de toekomst betrekken bij het ontwikkelen van de duurzaamheidsplannen.

De stakeholders die hebben meegedacht zijn:

NS

ProRail

Provincie Noord-Holland

Adviesbureau OverMorgen B.V.

Connexxion

HVC

Westfriesgasthuis

Horizon College

Museum Stoomtram

Omring Lindendael

E-bike Store Hoorn

Schouten Techniek

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Alliander

Fietsersbond

Spark – adviesbureau parkeren

JHK Architecten

Meer weten over de duurzaamheidsactiviteiten van de gemeente?

Kijk op www.puurhoorn.nl

 

Ontwikkeling regionaal knooppunt Hoorn

De Provincie Noord-Holland, ProRail, NS en de gemeente Hoorn gaan samen het stationsgebied van Hoorn als mobiliteitsknooppunt

voor de regio Westfriesland ontwikkelen. Dat maakten de partijen op donderdag 22 februari bekend.

De samenwerking werd beklonken met de ondertekening van een intentieovereenkomst.

 

Foto ondertekening intentieovereenkomst


Knooppunt aan noordzijde

Binnen de Poort van Hoorn komen in de toekomst de trein, bus, auto en fiets samen aan de noordzijde van het station (huidige Transferium).

Dit betekent dat de ‘achterkant’ van het treinstation de nieuwe voorkant wordt, met een aantrekkelijke entree.

Ook wordt het busstation hiernaartoe verplaatst en komt er een parkeergarage voor auto’s en fietsen.

Deze parkeergarage maakt het mogelijk om parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad te verplaatsen.

 

Resultaten

Door deze ingrepen ontstaat er een goed bereikbaar OV-knooppunt, waar reizigers snel en comfortabel kunnen overstappen van het ene

naar het andere vervoersmiddel. Dat verbetert de bereikbaarheid van en naar Hoorn en de regio Westfriesland. Aan de ‘stadse’ kant van het huidige station

komt er ruimte voor nieuwe functies, zoals een nieuwe woonbuurt op het Pelmolenpad en woningen, werkplekken, horeca en winkeltjes rond het station.

En tot slot ontstaan er kansen om in de openbare ruimte een enorme kwaliteitsslag te maken. Zo ontstaat een aantrekkelijke en levendige stationsomgeving

en een uitnodigende entree van de binnenstad.

 

Ruimte beter benutten

De Poort van Hoorn sluit aan bij het programma OV-knooppunten van de Provincie Noord-Holland. Met dit programma wil de provincie de ruimte

rondom stations beter benutten. Joke Geldhof, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Wonen: ‘Als we ervoor zorgen dat nieuwe woningen,

voorzieningen en bedrijven vooral terechtkomen in aantrekkelijke en goed bereikbare stationsomgevingen, dan gebruiken we de ruimte,

het spoor en de infrastructuur die er al ligt zo goed mogelijk. Daar komt bij dat we ook ons waardevolle landschap sparen.’

 

Intentieovereenkomst

Op donderdag 22 februari presenteerden de samenwerkingspartners de kansen en plannen voor Hoorn tijdens een symposium.

Hier ondertekenden de partijen een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.

De komende maanden werken zij samen aan de uitwerking van de plannen in het Hoornse stationsgebied. Wethouder Samir Bashara:

‘Met deze ondertekening onderstrepen alle partijen het belang én vooral ook de kansen van de ontwikkeling van het Hoornse stationsgebied.

Wij zijn ontzettend blij dat zij dit samen met ons gaan oppakken en kijken uit naar een intensieve en prettige samenwerking.’


Kruispunt met stoplichten beste oplossing verkeersdoorstroming Provincialeweg

De Poort van Hoorn kent een aantal verwante projecten. Een daarvan is de doorstroming op de Provincialeweg.

De doorstroming op deze weg is niet altijd optimaal, waardoor er vooral in de spits opstoppingen ontstaan.

Om dit te voorkomen is een kruising met stoplichten als vervanging voor de turborotonde en de rotonde ten oosten van de A7

de enige haalbare oplossing. Dat blijkt uit een onderzoek naar het knelpunt turborotonde.

 

Het college van B&W in Hoorn heeft deze oplossing aan de gemeenteraad gepresenteerd. Samir Bashara, wethouder verkeer:

‘De Provincialeweg vormt vanaf de A7 de toegang tot de stad. Met de aanpak van de turborotonde hebben we de kans de entree van de stad te verbeteren

en de bereikbaarheid te vergroten. Ik ben blij dat we in overleg met betrokkenen een goede verkeerskundige oplossing kunnen presenteren aan de raad.’

Standpunt

De raadscommissie heeft op 6 februari het collegevoorstel besproken. Tijdens de vergadering bleek dat er steun is voor het plan om de rotondes te vervangen

door kruisingen. Wel is er nog discussie over de afsluiting van het Dampten nabij Berkhouterweg voor doorgaand autoverkeer, met uitzondering voor

stadsbussen en nood- en hulpdiensten. Deze extra maatregel is noodzakelijk om te voorkomen dat in de avondspits alsnog files ontstaan vanwege de

beperkte opstelruimte voor het verkeer. Ook is het nog de vraag of garage Linden van Sprankhuizen via de Berkhouterweg een toegang krijgt.

Extra maatregel

De gemeenteraad stelt op dinsdag 20 februari een kader vast voor het aanpassen van beide rotondes. Als de gemeenteraad instemt met de voorgestelde

oplossing, kan in het tweede kwartaal van 2019 de realisatie beginnen. Dit is na ingebruikname van de N23 Westfrisiaweg.

De werkzaamheden gaan ongeveer een jaar duren.

Meer informatie

Het onderzoek en een gedetailleerde uitwerking van de varianten zijn te lezen op www.hoorn.nl/gemeenteraad


Geslaagde bewonersbijeenkomst Pelmolenpad

Eind vorig jaar heeft de tweede bewonersbijeenkomst plaatsgevonden over de ontwikkelingen van het Pelmolenpad en de Prismalocatie.

Hier wil de gemeente en mooie stadse woonbuurt ontwikkelen. Rond de thema’s ’groen en openbare ruimte’ ‘veiligheid en sociale cohesie’ ‘bebouwing

en parkeren’ en ‘voorzieningen in de wijk’ dachten zo’n 55 bewoners uit het projectgebied mee. 

sfeerimpressie pelmolenpad

Projectleider Cor Hoppe: 'Een hoge opkomst met een mooi resultaat. De bewoners hebben ons laten weten welke punten voor hen belangrijk zijn bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk in de buurt van hun huidige woning.' Het projectteam haalt bij de verschillende belanghebbenden op wat zij belangrijk vinden. Al deze inbreng wordt tegen elkaar afgewogen bij het opstellen van een stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan.

Het resultaat wordt in de loop van 2018 weer naar belanghebbende teruggekoppeld en besproken.

Verslag bewonersoverleg Pelmolenpad - 1 nov 17
PDF – 950,1 KB 2483 downloads