Nieuwe ambities voor de Poort van Hoorn: bekijk de video

 

16 oktober 2019

Samen met ontwikkelpartners de provincie Noord-Holland, ProRail en NS Stations stelde de gemeente Hoorn nieuwe ambities op voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. De ambities en uitgangspunten werden eind september unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Wat is de Poort van Hoorn en wat zijn onze ambities? Vincent de Heer (NS stations), Geurt van Randeraat (SITE Urban Development), Samir Bashara (wethouder Gemeente Hoorn) en Peter Entius (strategisch manager Gemeente Hoorn) vertellen u er in deze video over.

 


Raad kiest unaniem voor ‘ambitiesprong’ Poort van Hoorn


25 september 2019

De Hoornse raad kiest unaniem voor een ambitiesprong in de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Dat besloot de raad op dinsdag 24 september.

Samen met NS Stations, Provincie Noord-Holland en ProRail werkte de gemeente Hoorn de afgelopen periode aan een raamwerk voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.

Aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu
Belangrijkste ambitie is om een aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu te maken. Kwaliteit is daarin het sleutelwoord; van de bebouwing, maar ook van de inrichting van de openbare ruimte. Het betekent dat er een mix van functies (wonen, werken, recreëren) moet ontstaan, die zorgt voor een levendig gebied.
In het gebied kunnen minimaal 1.000 woningen worden toegevoegd. Het gaat dan om vernieuwende stadse woonmilieus die iets toevoegen aan het woningaanbod in Hoorn. Mogelijkheden om de ruimtelijke impact van het parkeren in het gebied te beperken worden zoveel mogelijk benut, bijvoorbeeld door dit deels ondergronds op te lossen, dubbelgebruik en/of een schaalbare parkeeroplossing, die kan meebewegen met de behoefte.

 

Welkom in Hoorn
Ook moet het gebied bezoekers en gebruikers verwelkomen in de stad. Je moet dus het gevoel hebben dat je in Hoorn bent, niet dat je van hieruit naar de stad loopt. Belangrijk daarbij is om over het spoor in plaats van een loopbrug een ‘podium’ te bouwen, met verblijfskwaliteit. Hierdoor worden de noord- en de zuidkant beter aan elkaar verbonden en werkt het als een rode loper richting de binnenstad.

 

Multimodaal knooppunt voor Westfriesland
En tot slot willen de partijen een goed functionerend multimodaal knooppunt voor de regio Westfriesland ontwikkelen, waar vervoersstromen (van trein tot voetganger) logisch op elkaar aansluiten. Alles gericht op een snelle en comfortabele overstap van het ene naar het andere vervoersmiddel. Omdat het gros van de reizigers en gebruikers niet uit de binnenstad komt, is het ook logisch om dit knooppunt meer aan de kant van het transferium te organiseren.
Doordat het busstation naar het transferium te verhuizen, ontstaat er aan de noordkant een nieuwe hoofdentree van het station. Ook komt hier er een fietsenstalling voor minimaal 3.000 fietsen.

 

Unaniem
De raad toonde zich unaniem enthousiast over de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling en de ambitiesprong die deze betekenen. Vooral doorpakken en snel de schop in de grond, gaf de raad mee. Een amendement om de raad goed te betrekken bij de ontwikkelingen en om alle (deel)plannen voor besluitvorming voor te leggen aan de raad werd unaniem aangenomen.

 


Aansluiting Dampten op Berkhouterweg vanaf maandag 16 september definitief opgeheven

6 september 2019

Vanaf maandag 16 september 7.00 uur gaat de herinrichting van de Berkhouterweg een nieuwe fase in. Dan is namelijk de nieuwe rijweg van de Berkhouterweg gereed. Aannemer BAM Infra gaat vanaf 16 september aan de slag met de aanleg van een nieuw fietspad en groenstrook.

De werkzaamheden duren tot en met januari 2020. Auto’s en fietsers kunnen gebruik blijven maken van de Berkhouterweg. Wel worden de aansluitingen van het Dampten op de Berkhouterweg definitief opgeheven.

 

Afsluiting Dampten op de Berkhouterweg

De afsluiting van het Dampten op de Berkhouterweg maakt onderdeel uit van de aanstaande omvorming van de turborotonde tot een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten. De omvorming moet de doorstroming op de Provincialeweg bevorderen. De ‘knip’ tussen het Dampten en de Berkhouterweg is noodzakelijk om te voorkomen dat in de toekomst alsnog files ontstaan vanwege de beperkte opstelruimte voor het autoverkeer. Nood- en hulpdiensten, stadsbussen en (brom)fietsen kunnen in de toekomst met een bussluis gebruik  blijven maken van de aansluiting Dampten.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden en in de definitieve situatie blijven alle bedrijven en instellingen in Dampten en langs de Berkhouterweg bereikbaar. De route vanaf de Provincialeweg naar de Berkhouterweg blijft ongewijzigd.

  • Gemotoriseerd verkeer naar en vanuit Dampten rijdt vanaf 16 september via het Keern.
  • Fietsverkeer tussen de Berkhouterweg en het Keern rijdt tijdens de werkzaamheden om via het Dampten. In de definitieve situatie komt een betonnen fietspad langs de Berkhouterweg vanaf de spoorwegovergang tot aan het Keern.

 

In bijgaande afbeelding staan de omleidingen:


Herinrichting Berkhouterweg begonnen

30 augustus 2019

Maandag 26 augustus 2019 is aannemer BAM Infra begonnen met de herinrichting van de Berkhouterweg. Bij de herinrichting van de Berkhouterweg is het doel de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren en een groenere aanblik te geven.

Berhouterweg blijft bereikbaar

In de eerste weken wordt de nieuwe rijweg aangelegd. Vanaf 15 september 2019 starten vervolgens de werkzaamheden aan de kabels en leidingen, de riolering en de aanleg van een nieuw voet- en fietspad langs de Berkhouterweg. De Berkhouterweg blijft tijdens deze werkzaamheden beschikbaar voor auto’s en fietsers. Tevens vinden werkzaamheden plaats op het parkeerterrein van de begraafplaats en het crematorium.

Uitvoering werkzaamheden Provincialeweg

Nadat de werkzaamheden aan de Berkhouterweg klaar zijn, starten begin 2020 de werkzaamheden aan de Provincialeweg en het omvormen van de turborotonde naar een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Provincialeweg in het voorjaar 2020 voltooid.

Eind augustus start herinrichting Berkhouterweg

26 juli 2019

Vanaf maandag 26 augustus vinden er werkzaamheden plaats aan de Berkhouterweg. De weg blijft tijdens deze werkzaamheden wel beschikbaar voor auto’s en fietsers.

Uitvoering herinrichting Berkhouterweg

Bij de herinrichting van de Berkhouterweg is het doel om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren. In de eerste weken worden de Berkhouterweg, ten westen van de turborotonde, en het parkeerterrein van de begraafplaats en het crematorium opnieuw ingericht. Vanaf 15 september starten vervolgens de werkzaamheden aan de kabels en leidingen, de riolering en de aanleg van een nieuw voet- en fietspad langs de Berkhouterweg.

Auto’s en fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de Berkhouterweg. BAM en de gemeente Hoorn onderhouden contact met scholen, bedrijven en bewoners in de directe omgeving. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Berkhouterweg begin 2020 voltooid.

Uitvoering werkzaamheden Provincialeweg

Nadat de werkzaamheden aan de Berkhouterweg klaar zijn, starten de werkzaamheden aan de Provincialeweg en het omvormen van de turborotonde naar een kruising. Ondanks dat de Provincialeweg bereikbaar blijft, heeft het werk aan de Provincialeweg gevolgen voor het autoverkeer van en naar de stad. In het najaar van 2019 volgt meer informatie over de werkzaamheden aan de Provincialeweg en de gevolgen voor het autoverkeer. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Provincialeweg in het voorjaar 2020 voltooid.

Achtergrond van de werkzaamheden

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid van de Provincialeweg tussen de A7 en het Keern te verbeteren worden de turborotonde, en de rotonde ten oosten van de A7, vervangen door kruisingen met verkeerslichten. Het verkeer op de Provincialeweg loopt met name tijdens de ochtend- en avondspits vast, omdat de turborotonde niet meer verkeer kan verwerken. Om de doorstroming en de verkeersveiligheid zo optimaal mogelijk te maken wordt de aansluiting van het Dampten op de Berkhouterweg afgesloten voor het doorgaande autoverkeer, met uitzondering voor stadsbussen en nood- en hulpdiensten. De gemeenteraad heeft in februari 2018 gekozen voor deze oplossing.

Betere bereikbaarheid Hoorn - Amsterdam

21 juni 2019

Het Rijk en de regio zijn het eens geworden over de maatregelen die de bereikbaarheid tussen Hoorn en Amsterdam te verbeteren.

Belangrijkste nieuws voor Hoorn is het plan om op de A7 tussen Hoorn-Noord (N23) en de afslag Avenhorn in beide richtingen een extra spitsstrook aan te leggen.

Ook wordt in de plannen de A7 bij Purmerend uitgebreid naar 3 rijstroken. Knooppunt Zaandam wordt omgebouwd en de A8 tussen Zaandam en Coenplein wordt in beide richtingen uitgebreid naar 5 rijstroken.

De maatregelen gaan om verbeteringen op het wegennet, maar ook voor het fietsnetwerk en het openbaar vervoer. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met grote opgave in de regio voor woningbouw bij OV-knooppunten, waaronder in de Poort van Hoorn.

Informatiebijeenkomsten

In de eerste week van juli organiseert de projectgroep van Corridorstudie Amsterdam - Hoorn verschillende informatiebijeenkomsten. Hier geven zij informatie over het proces (besluitvorming en procedure), over de inhoud van de maatregelen en de effecten die deze maatregelen op verschillende thema’s, zoals natuur en milieu hebben. In Hoorn is een informatiebijeenkomst gepland op 4 juli, van 19.00 tot 21.00 uur in schouwburg Het Park.

Betrokken partijen

In de Corridorstudie Amsterdam – Hoorn werken het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Holland, de vervoerregio Amsterdam, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ProRail, NS en de gemeenten Amsterdam, Hoorn, Purmerend, Zaanstad, Beemster, Oostzaan, Wormerland en Edam-Volendam samen aan de bereikbaarheid van de regio Amsterdam – Hoorn.

Meer informatie is te vinden op www.corridoramsterdamhoorn.nl.

Woningbouw rondom stations

De druk op de woningmarkt is in onze provincie nog steeds enorm. Alleen al in de Metropoolregio Amsterdam is tot 2040 behoefte aan 230.000 nieuwe woningen. Ook de filedruk is in delen van onze provincie groot.

Daarom stimuleert de Provincie Noord-Holland de woningbouw rondom stations en andere belangrijke OV-knooppunten.

Zo zijn mensen eerder uit en thuis, wordt de ruimte in de stad optimaal benut en wordt bouwen in het groen zoveel mogelijk voorkomen.

Lees het in het digitale magazine van de Provincie Noord-Holland: &Holland

Veel belangstelling voor nieuwste schetsen stadsstrand

9 mei 2019

Op 8 mei 2019 kwamen bijna 300 omwonenden en ander belangstellenden naar schouwburg Het Park om de nieuwste schetsen voor het stadsstrand te bekijken en te bespreken met de gemeente.

Deze schetsen zijn een vervolgstap op het basisontwerp uit 2016. De schetsen tonen oplossingen voor verbeterpunten op het basisontwerp en geven invulling aan de beleving en uitstraling van het stadsstrand.

De nieuwe schetsen zijn te zien op de pagina Stadsstrand. Wethouder Ben Tap: ‘We zijn blij dat bijna 300 mensen de moeite hebben genomen om de schetsen te komen bekijken. We hebben de bezoekers gevraagd waar ze enthousiast van worden en wat hun betreft nog beter kan. Dat heeft veel waardevolle inbreng opgeleverd. Deze nemen we waar mogelijk mee in de verdere uitwerking van de schetsen.’

Vervolgstap basisontwerp stadsstrand

Vanuit het basisontwerp dat in 2016 is gemaakt, heeft de gemeente samen met bureau Sant en Co een vervolgstap in het ontwerpproces gemaakt.  Belangrijke vragen bij het maken van de nieuwe schetsen waren: hoe moet het gebied eruit komen te zien en hoe willen we het strand beleven. Welke uitstraling willen we dit nieuwe recreatiegebied geven? Daarnaast is in eerdere gesprekken met inwoners, organisaties en adviescommissies over het basisontwerp een aantal verbeterpunten genoemd. Zo is er aandacht gevraagd voor het zicht op geparkeerde auto’s vanaf de Sterflats en het Visserseiland en de ligging van het stadsstrand ten opzichte van de monumentale huidige dijk. Ook deze punten zijn meegenomen in de nieuwe schetsen voor het stadsstrand.

Beleving stadsstrand

In de schetsen voor het stadsstrand zijn de verschillende functies op natuurlijke wijze ingebed op de oeverdijk. Er is invulling gegeven aan de beleving, zichtlijnen en vegetatie van het stadsstrand. Door het gebruik van zachte glooiingen ontstaat een interessant gebied waar recreanten het jaar rond kunnen wandelen en fietsen. De glooiingen zorgen voor een afwisselend zicht op de glooiingen zelf, het Markermeer en de Westfriese Omringdijk. De lage bloemrijke vegetatie zorgt voor een groene uitstraling en houdt het zand op zijn plek. De hogere struikgewassen zorgen voor beschutting tijdens warme dagen.

Verkeer en parkeren

Wandelaars en fietsers hebben een eigen pad dat tussen of over de glooiingen loopt, los van de rijbaan voor auto’s. Via een rijbaan kunnen auto’s van en naar de parkeerplaatsen op de oeverdijk rijden. De auto’s zijn niet dwars op de rijbaan geparkeerd, maar gegroepeerd in ‘parkeerkoffers’. Door deze indeling en de glooiingen nabij de parkeerkoffers gaan de auto’s meer op in de omgeving en zijn ze minder zichtbaar.

Verhouding dijk en stadsstrand

De oeverdijk met het stadsstrand wordt vóór de Westfriese Omringdijk aangelegd (aan de waterzijde). Tussen de deze huidige dijk en de oeverdijk met stadsstrand loopt meanderend water dat in breedte varieert, zodat de dijk en het strand meer los van elkaar komen te liggen. De karakteristieke vorm van de Omringdijk blijft daarbij goed tot zijn recht komen.
Door van de zandige oeverdijk, die nodig is voor de dijkversterking, een glooiend stadsstrand te maken, wordt het contrast tussen beide dijken groter. De unieke identiteit en de cultuurhistorische waarde van de Omringdijk komt daardoor beter tot zijn recht. Ook het stadsstrand in zijn vorm is uniek voor Hoorn, een nieuw recreatiegebied waar inwoners en bezoekers het hele jaar van kunnen genieten.

Wat zijn de volgende stappen?

Wethouder Ben Tap: ‘De inbreng die we op de bijeenkomst hebben opgehaald, nemen we mee in de verdere uitwerkingen van de schetsen. In de tweede helft van 2019 willen we samen met omwonenden en andere belangstellenden komen tot een ontwerp waarin we definitieve keuzes hebben gemaakt over glooiingen, de ligging van voorzieningen op het stadsstrand en de inrichting van het gebied. De Alliantie Markermeerdijken start na de zomer met het opspuiten van de oeverdijk en hoopt de dijkversterking eind 2021 afgerond te hebben. Daarna start op de oeverdijk de aanleg van het stadsstrand en de voorzieningen. In de zomer van 2022 is dit nog niet klaar, maar naar verwachting kunnen we dan wel al genieten van het stadsstrand.’

Achtergrondinformatie dijkversterking en stadsstrand

De Alliantie gaat de komende jaren de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam versterken. Dat gebeurt op verschillende manieren. De dijk vanaf schouwburg Het Park tot aan de Hulk (en verder) krijgt als versterking een oeverdijk. Dit is een nieuwe dijk die voor de bestaande dijk aan de waterzijde wordt aangelegd. Op de zandige oeverdijk creëert de gemeente een groot stadsstrand waar men kan spelen, wandelen, zonnen, sporten, een kop koffie kan drinken bij het strandpaviljoen, of gewoon lekker kan gaan liggen na een duik in het Markermeer. Het deel van de oeverdijk waar het stadsstrand komt te liggen, wordt ongeveer 130 meter breed en een kilometer lang. Het bevindt zich tussen schouwburg Het

Park en de Galgenbocht bij de Grote Waal.

Vanaf de bestaande dijk komen er twee bruggen naar het stadsstrand: een brug voor voetgangers, fietsers en auto’s ter hoogte van de Galgenbocht. En een voetgangersbrug ter hoogte van Sterflat 1. Vanaf de binnenstad kan men direct ten westen van de schouwburg naar het strand toe. Daar komt een verbinding voor auto’s, fietsers en voetgangers Er is voldoende parkeergelegenheid voor de bezoekers van het stadsstrand. De permanente parkeerplaatsen komen nabij de schouwburg (250 plekken) en nabij de Galgenbocht (120 plekken). Alleen op piekdagen kunnen in het tussengebied ook auto’s parkeren (130 plekken).

Ambachten maken onze gouden eeuw, Ot&Sien Festival 2020 in Hoorn

22 januari

Ot&Sien Festival, 5, 6 en 7 juni 2020, verhuist naar de gemeente Hoorn

Het Ot&Sien Festival slaat haar vleugels uit. Het verhuist in 2020 van Twisk naar Hoorn en strijkt neer op het terrein van de Museumstoomtram. Op 5, 6 en 7 juni 2020, de vierde editie van het Ot&Sien Festival, waar jeugd, scholen, ambachten, muziek, theater en industrieel erfgoed de basis vormen van een uniek evenement. Tijdens dit culturele festival staat beleving en elkaar inspireren centraal met als thema ‘Ambachten maken onze gouden eeuw’. Met dit festival borduren wij voort op het thema van het jaar 2019, de Gouden Eeuw, van de gemeente Hoorn. Want Hoorn is en blijft ook in toekomst de VOC-stad van Nederland.

Het terrein van de Museumstoomtram biedt veel mogelijkheden aan standhouders, bedrijven, sponsoren en theatertalenten om zich te presenteren.

Ambachten en creativiteit is het kapitaal van de toekomst
De stichting Ot&Sien Festival geeft aandacht aan het industrieel erfgoed, het ambacht van toen en nu, onze focus ligt op de jongeren van nu. Zij zijn de toekomst en als wij hen niet kennis laten maken met de ambachtelijke en creatieve beroepen in onze huidige gouden eeuw dan verliezen we mogelijk veel onontdekte talenten en kapitaal.

Karin’s Talent Train
Karin Bloemen neemt zitting in de organisatie van deze Gouden Eeuw editie van het Ot&Sien Festival. Met de ‘Karins Talent Train’ wordt in dit festivalweekeind de aftrap gegeven om aanstormend theatertalent een stap verder te helpen. De talenten begeleidt door Karin Bloemen en gejureerd door een gerenommeerd Nederlands theater jury, gaan tegen elkaar strijden om de nieuwe aanmoedigingsprijs, de ‘Hoornse Theater Prijs’, in de wacht te slepen.

Geen Ot&Sien Festival zonder jongeren
De organisatie zoekt talent! Ben je op zoek naar een gave stageplaats en wil je mee te helpen bij de organisatie van dit unieke festival? Dat kan, want wij zijn op zoek naar jou! Wil jij jouw ambacht of bedrijf presenteren aan een groot publiek of wil je als theatertalent laten zien wat je in huis hebt, aarzel dan niet en meld je aan als stagiair, deelnemer of sponsor van dit festival!

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie over dit festival, neem dan contact op met
Paul Metselaar (06-51261541) of Brigitte Glas, (brigitte.glas@otensienfestival.nl  of 06-48780689).

NS-app vindt zitplaats in trein voor reiziger

15 januari 2019 Bron: NHD

Reizigers in de intercity's op de trajecten Hoorn-Amsterdam Sloterdijk en Alkmaar-Amsterdam Sloterdijk kunnen sinds kort gebruik maken van Zitplaatszoeker. Daarmee kunnen ze kijken in welke coupé van de trein nog zitplaatsen beschikbaar zijn.                                                                                                                                             De zitplaatszoeker is onderdeel van de app "NS Reisplanner Xtra" op de mobiele telefoon. Daarmee kunnen reizigers via groene (veel zitplaatsen), gele of oranje icoontjes (geen zitplaatsen) zien in welke rijtuigen ze kunnen zitten en waar ze dus alvast het best kunnen gaan staan op het perron. NS experimenteerde hiermee vanaf aprill vorig jaar op het traject tussen Arnhem en Den Bosch en breidt de service nu stapsgewijs uit over het land.

Scheve verdeling

Volgens NS komt het in 30 procent van de treinen voor dat reizigers staan terwijl er nog zitplaatsen verderop in de trein is. "Die scheve verdeling is soms een bewuste keuze van de reiziger omdat ze het niet de moeite waard vinden om heen en weer te lopen", aldus woordvoerder Erik Kroeze van NS. Vaak kiezen mensen ervoor om bijvoorbeeld in het midden van de trein te reizen, omdat ze dan op een volgend station nog net een overstap kunnen halen. Of ze stappen voorin in, omdat de uitgang van het station waar ze heen moeten vlak bij de voorkant van de trein is.

Druk

Maar veel reizigers weten ook gewoon niet dat elders in de trein nog zitplaatsen zijn. "Ze sluiten dan maar gewoon aan omdat ze denken: als het hier druk is, zal het in de rest van de trein ook wel druk zijn.                                                                                        Een betere spreiding van de reizigers over de coupés heeft nog een ander voordeel. "Het in- en uitstappen verloopt dan sneller, waardoor het risico van vertraging kleiner wordt", aldus Kroeze.                                                                                                  De Zitplaatszoeker werkt ook al op bepaalde treinen tussen Den Haag en Schiphol en Den Haag en Heemstede-Aerdenhout. Het eerstvolgende traject waar NS de Zitplaatszoeker wil introduceren is de Intercity Direct van Amsterdam naar Rotterdam en Breda.

Beschikbaarheid Zitplaatszoeker hangt af van spoor en type trein

NS breidt het aantal treinen en trajecten met de Zitplaatszoeker stapsgewijs verder uit De beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de techniek op het traject en van het type trein, zegt NS-woordvoerder Erik Kroeze.                                                             Het systeem werkt namelijk met slimme sensoren in de spoorstaven, die eigenlijk bedoeld zijn om het gewicht van goederentreinen te meten. Op die manier kan NS goederenvervoerders laten betalen aan de hand van het gewicht van een wagon. Slimme wetenschappers bij NS kwamen op het idee om deze sensoren ook te gebruiken voor het wegen van passagierstreinen. Op een traject moeten voldoende sensoren aanwezig zijn om dat te kunnen. Verder is ook niet elke trein geschikt voor het systeem Nu werkt de Zitplaatszoeker alleen in bepaalde types intercity en sprinters.                                                                                                                                     NS wil op de duur echter de Zitplaatszoeker in alle treinen kunnen aanbieden. "We zijn aan het kijken of dat kan via het klimaatsysteem in de trein", aldus Kroeze. "Daarmee kunnen we de temperatuur in de trein regelen, maar het meet ook het CO2-gehalte en aan de hand daarvan kunnen we meten hoeveel mensen er in de coupé zitten."                                                          

NS weet overigens niet hoeveel reizigers precies gebruik maken van de Zitplaatszoeker op de app. Ook is niet bekend hoeveel mensen een zitplaats gevonden hebben dankzij de app of hoeveel vertragingen er zijn voorkomen omdat de reizigers beter verspreid zitten over de treinen, aldus Kroeze.                                                                                                                                      Het is overigens ook al vaak in de Reisplanner-app mogelijk om globaal te zien welke treinen druk en welke rustig zijn. Ook biedt de app info over de lengte of samenstelling van een trein en heeft hij een bus-en treinradar , met daarop de actuele locatie van bussen en treinen in heel Nederland.

Maatregelen bereikbaarheid regio Amsterdam-Hoorn

Rijk en regio zijn het eens geworden over een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. Deze regio kenmerkt zich door de grote stroom forenzen van en naar Amsterdam. Het pakket bestaat uit verbeteringen op het wegennet, fiets- en openbaar vervoer-netwerk. Ook is er rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor woningbouw, leefbaarheid, klimaat en duurzaamheid. In het eerste kwartaal van 2019 moet definitief duidelijk zijn of het pakket aan maatregelen uitvoerbaar en financierbaar is.

Film plannen voor het stationsgebied

21 november 2018

In het programma "Sterke kernen, sterke regio's" van NH Nieuws legt wethouder Samir Bashara uit wat de plannen voor het stationsgebied zijn. Dit gebied, de Poort van Hoorn, is het mobiliteitsknooppunt voor de regio. Bashara: 'De ontwikkeling van het stationsgebied moet ervoor zorgen dat Hoorn het kloppende hart in West-Friesland wordt.'

Maak plaats in de Poort van Hoorn

Binnenstad XL én regionaal mobiliteitspunt

Begin 2018 gaven NS Stations, ProRail, de provincie Noord-Holland en de gemeente Hoorn het startschot voor de gezamelijke ontwikkeling van het stationsgebied in Hoorn; de Poort van Hoorn. De kern: het ontwikkelen van een regionaal mobiliteitsknooppunt én het toevoegen van aantrekkelijke en gevarieerde stedelijke woon- en werkmilieus in een straal van 1.200 meter rondom het knooppunt.

Poort van Hoorn

Hoorn ligt 30 minuten ten noorden van Amsterdam. In de Gouden Eeuw groeide de stad uit tot een van de belangrijkste internationale handelssteden, met vestigingen van de VOC, WIC, Moedergenotie en Noordse Compagnie. Deze rijke historie is ook vandaag de dag nog volop terug te vinden in de sfeervolle binnenstad, met zijn oude straten, historische VOC-haven en vele monumentale gebouwen.                                    De afgelopen decennia groeide Hoorn als overloopstad van Amsterdam uit tot bijna 75.000 inwoners. Met zijn vele voorzieningen bedient Hoorn als centrumstad van de regio Westfriesland meer dan 200.000 inwoners. Het stationsgebied, dat aan de rand van de historische binnenstad ligt, is hét mobiliteitsknooppunt voor Westfriesland. Dagelijks maken duizenden reizigers en bezoekers gebruik van dit gebied, dat bekend staat als de 'Poort van Hoorn', met directe verbindingen van en naar de Randstad.

Wilt u meer lezen over dit artikel in het digitale magazine Stationslocaties Nederland 2018/2019. Ga naar pagina 46 en 47 via onderstaande link:

http://onlinetouch.nl/jagermedia/stationslocatie-2018-2019

 

Start voorbereidingen aanpassing turborotonde

28 september 2018

De voorbereidingen voor de aanpassing van de turborotonde en de Berkhouterweg gaan begin oktober 2018 van start.

De aannemer brengt alvast zand aan voor de toekomstige wegverbredingen.

Deze werkzaamheden zijn nodig zodat in 2019 gestart kan worden met het vervangen van beide rotonde door kruisingen.

Voor de aanleg van de kruisingen is het noodzakelijk dat er ruim 11.000 kuub zand wordt aangebracht op de nieuw aan te leggen weggedeeltes.

Zodoende wordt onder meer de sloot langs de Berkhouterweg gebaggerd en gedempt.

Tijdens deze werkzaamheden ondervindt het verkeer nagenoeg geen hinder.

Knelpunt

De turborotonde op de kruising Provincialeweg - Westfriese Parkweg - Berkhouterweg is een knelpunt in de doorstroming

van het verkeer op de Provincialeweg. De gemeenteraad besloot begin 2018 de turborotonde en de rotonde bij de oostelijke

op- en afrit van de A7 te vervangen door gelijkvloerse kruisingen met verkeerslichten.
 
De keuze volgde uit een onderzoek naar verschillende varianten en overleg met betrokkenen. 

Dit was de enige haalbare oplossing om de doorstroming op de Provincialeweg en de bereikbaarheid van Hoorn te verbeteren.
 

Vervolg

De voorbereidende werkzaamheden zijn eind 2018 klaar. Voor het inklinken van de grond is ongeveer een half jaar nodig.

De daadwerkelijke werkzaamheden voor de aanpassing van de rotondes starten in de loop van 2019.
 
Meer informatie over het project en de uitvoering, en de gevolgen voor het verkeer, volgen begin 2019.

De gemeente werkt met betrokkenen aan een verkeersplan.

De herinrichting van de Berkhouterweg wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Holland.

Hoorn energieneutraal in 2040

17 september 2018

Hoorn wil in 2040 evenveel duurzame energie opwekken als de stad gebruikt: een energieneutrale stad. Om daar te komen moet het energieverbruik bij woningen en bedrijven omlaag en moeten alternatieve energiebronnen worden benut. Door de ligging van Hoorn, lijkt aardwarmte een goede mogelijkheid voor de verwarming van huizen, in plaats van aardgas. Deze en andere mogelijkheden staan in de routekaart die het college van B en W heeft laten opstellen. Daaruit blijkt wat er deze bestuursperiode moet gebeuren om ongeveer 4400 woningen te verduurzamen. Dit is de start om in 2040 energieneutraal te kunnen zijn.

 

Wethouder Samir Bashara: ‘We staan met z’n allen voor de enorme opgave om zonder aardgas verder te kunnen. Iedereen krijgt hiermee te maken. We moeten minder energie gebruiken en de energie die we gebruiken moet duurzaam zijn. We willen samen met bedrijven, organisaties en inwoners ervoor zorgen dat Hoorn evenveel energie levert als het gebruikt. Deze routekaart is een eerste belangrijke stap’.

 

Minder energie verbruiken

De meest duurzame energie is de energie die we niet verbruiken. Daarom is het belangrijk dat woningen en bedrijfspanden goed geïsoleerd zijn. Alternatieve warmtebronnen, zoals aardwarmte, geven minder hoge temperatuurwarmte dan aardgas. Ook daarom is isolatie belangrijk. . Acties die tot en met 2022 in de planning staan, zijn: 6.000 woningen isoleren, isolatiemaatregelen bij 20% van de bedrijven, en het energiezuiniger maken van gemeentelijke panden. Nog voor het einde van 2018 wordt duidelijk of de gemeente in 2019 weer een subsidie voor energiebesparende maatregelen en een duurzaamheidslening aanbiedt. Bovendien is het rijk bezig met financieringsmogelijkheden voor aanpassingen van de woning.

 

Duurzame energie opwekken

De verwachting is dat 80% van de energie die nodig is, binnen Hoorn opgewekt kan worden. Dit kan met zonne-energie, aardwarmte, warmte uit water en wind. De overige 20% moet buiten Hoorn gevonden worden. In 2040 zijn 500.000 zonnepanelen op daken nodig. Dit levert dan 15% van de energievraag in Hoorn. Er is daarnaast ruimte voor 10 hectare aan zonnevelden in Hoorn. Het college wil in 2022 al 5 hectare aan zonnevelden hebben..

 

Aardwarmte, oftewel geothermie, lijkt veel mogelijkheden te bieden in Hoorn. Bij aardwarmte wordt relatief warm water opgepompt en gebruikt om woningen of bedrijven te verwarmen. Eenmaal afgekoeld wordt het water weer teruggepompt. Om deze warmtebron te benutten, moet er een warmtenet worden aangelegd in Hoorn, zodat woningen daarop aangesloten kunnen worden.

 

Plannen per wijk

Per wijk komen er plannen voor hoe de wijk van het aardgas af kan. Dit gebeurt samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk. In die plannen wordt duidelijk welke alternatieven er voor aardgas zijn voor die wijk. En of dit voor een hele wijk geldt, met bijvoorbeeld een warmtenet, of dat er individuele oplossingen nodig zijn. De wijken waar de gemeente mee wil beginnen zijn: Grote Waal, Hoorn-Noord Venenlaankwartier, Kersenboogerd, Risdam, Hoorn-80 en Westfrisia. Voor de eerste drie genoemde wijken zijn er op dit moment programma’s om de wijk te verbeteren. Daar wordt de energieverandering in meegenomen. Op bedrijventerrein Hoorn-80 zijn de ondernemers zelf al heel actief. Zij hebben de ambitie in 2025 meer energie te leveren, dan te verbruiken.

 

Nu al aan de slag?

Een belangrijke boodschap die de routekaart meegeeft is: ‘begin nu’. Wie nu al aan de slag wil met een woning zonder aardgas, kan daarvoor onafhankelijk advies krijgen bij het Duurzaam Bouwloket. Op www.duurzaambouwloket.nl/stappenplan geven zij bovendien een handig stappenplan. Bedrijven kunnen contact opnemen met de Energie coöperatie Westfriesland, via www.ecwf.nl

 

Vervolg routekaart

Op dinsdag 18 september staat de routekaart op de agenda van de raadscommissie. Op dinsdag 25 september behandelt de gemeenteraad het onderwerp. Om vervolgens de routekaart uit te voeren wil de gemeente samen met ondernemers en lokale organisaties een samenwerkingsvorm starten. De routekaart is online te vinden bij de vergaderstukken van de raadscommissie.

 

De impact van gasloos

Hoorn neemt afscheid van aardgas. In 2040 stoken en koken we in Hoorn niet meer op deze fossiele energiebron, maar gebruiken we duurzame alternatieven. Maar wat betekent het precies om geen aardgasaansluiting meer te hebben? Het is dan niet meer mogelijk om te koken op gas en water te verwarmen met een cv-ketel. Water wordt dan verwarmd vanuit een centraal punt in Hoorn, of via een waterpomp in de woning. Onze woningen zullen flink geïsoleerd moeten worden en radiatoren worden vervangen door vloerverwarming. We koken elektrisch op een inductieplaat. De kosten voor gebruik van aardgas verdwijnen, maar daar komen kosten voor het warmtenet of extra elektriciteit voor terug.

 

Collectieve warmtenetten zorgen ervoor dat er ergens centraal warm water wordt geproduceerd, wat vervolgens door buizen in de grond wordt getransporteerd naar de gebouwen. Bijna alle straten gaan dus open om deze transitie te kunnen maken. De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn worden zoveel mogelijk gebiedsgericht opgepakt waarbij zoveel mogelijk werkzaamheden in de ondergrond gecombineerd worden om de maatschappelijke kosten en overlast zoveel mogelijk te beperken.

 

Individueel per gebouw verwarmen is ook mogelijk met bijvoorbeeld een warmtepomp. Dit zorgt ervoor dat, in plaats van gas, flink meer elektriciteit nodig is. Hierdoor zullen er meer of dikkere kabels in de grond komen te liggen. Voor Hoorn zal er niet één alternatief zijn voor aardgas maar een mix van collectieve en individuele oplossingen.

 

Gratis parkeren aan de rand binnenstad Hoorn op koopzondagen

25 oktober 2018

Vanaf 1 oktober kunnen bezoekers van Hoorn op (super)koopzondagen gratis parkeren aan de rand van de Hoornse binnenstad.

Dat besloot de gemeenteraad op dinsdag 25 september.

 

Ondernemers vragen al langere tijd om gratis parkeren op koopzondagen. Het nieuwe college van B en W in Hoorn heeft dit voornemen ook uitgesproken.

Het gratis parkeren op koopzondagen aan de rand van de binnenstad moet meer bezoekers naar de binnenstad trekken, het ondernemersklimaat

verbeteren en het autoverkeer in het centrum verminderen.

 

Bezoekers kunnen vanaf 1 oktober op de volgende parkeerterreinen ook op koopzondagen gratis parkeren:

 

  • Lambert Meliszweg
  • Pelmolenpad
  • RAC-locatie
  • Transferium
  • Vale Hen
  • Parkeergarage ’t Jeudje
  • Parkeergarage schouwburg Het Park

Stakeholders denken mee over toekomstbestendig stationsgebied

Samen met de provincie heeft de gemeente Hoorn twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij met stakeholders de ambities voor duurzaamheid

in het gebied zijn verkend.

Door de aanpak van de stationsomgeving verbetert de bereikbaarheid van de stad en kan de stad beter met elkaar worden verbonden.

Duurzaamheid is een onderdeel dat niet kan missen in de ontwikkeling van het stationsgebied. Vragen als ‘hoe maken we dit gebied toekomstproof’,

‘hoe houden we rekening met de klimaatveranderingen’, en ‘hoe houden we rekening met de veranderingen in de brand- en grondstoffenmarkt’ stonden

centraal tijdens de twee dagen.

In de eerste bijeenkomst heeft de groep zich gericht op het inzichtelijk maken van de ambities. De groep gaf daarbij bijvoorbeeld aan dat de onderwerpen

energie, ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid en vestigingsklimaat van belang zijn. De tweede sessie was meer gericht op benoemen van

doelstellingen en kansen in het gebied.

Het waren inspirerende bijeenkomsten waar de gemeente veel inzichten heeft opgehaald. Met deze input gaat zij nu aan de slag.

De gemeente Hoorn blijft stakeholders ook in de toekomst betrekken bij het ontwikkelen van de duurzaamheidsplannen.

De stakeholders die hebben meegedacht zijn:

NS

ProRail

Provincie Noord-Holland

Adviesbureau OverMorgen B.V.

Connexxion

HVC

Westfriesgasthuis

Horizon College

Museum Stoomtram

Omring Lindendael

E-bike Store Hoorn

Schouten Techniek

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Alliander

Fietsersbond

Spark – adviesbureau parkeren

JHK Architecten

Meer weten over de duurzaamheidsactiviteiten van de gemeente?

Kijk op www.puurhoorn.nl

 

Ontwikkeling regionaal knooppunt Hoorn

De Provincie Noord-Holland, ProRail, NS en de gemeente Hoorn gaan samen het stationsgebied van Hoorn als mobiliteitsknooppunt

voor de regio Westfriesland ontwikkelen. Dat maakten de partijen op donderdag 22 februari bekend.

De samenwerking werd beklonken met de ondertekening van een intentieovereenkomst.

 


Knooppunt aan noordzijde

Binnen de Poort van Hoorn komen in de toekomst de trein, bus, auto en fiets samen aan de noordzijde van het station (huidige Transferium).

Dit betekent dat de ‘achterkant’ van het treinstation de nieuwe voorkant wordt, met een aantrekkelijke entree.

Ook wordt het busstation hiernaartoe verplaatst en komt er een parkeergarage voor auto’s en fietsen.

Deze parkeergarage maakt het mogelijk om parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad te verplaatsen.

 

Resultaten

Door deze ingrepen ontstaat er een goed bereikbaar OV-knooppunt, waar reizigers snel en comfortabel kunnen overstappen van het ene

naar het andere vervoersmiddel. Dat verbetert de bereikbaarheid van en naar Hoorn en de regio Westfriesland. Aan de ‘stadse’ kant van het huidige station

komt er ruimte voor nieuwe functies, zoals een nieuwe woonbuurt op het Pelmolenpad en woningen, werkplekken, horeca en winkeltjes rond het station.

En tot slot ontstaan er kansen om in de openbare ruimte een enorme kwaliteitsslag te maken. Zo ontstaat een aantrekkelijke en levendige stationsomgeving

en een uitnodigende entree van de binnenstad.

 

Ruimte beter benutten

De Poort van Hoorn sluit aan bij het programma OV-knooppunten van de Provincie Noord-Holland. Met dit programma wil de provincie de ruimte

rondom stations beter benutten. Joke Geldhof, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Wonen: ‘Als we ervoor zorgen dat nieuwe woningen,

voorzieningen en bedrijven vooral terechtkomen in aantrekkelijke en goed bereikbare stationsomgevingen, dan gebruiken we de ruimte,

het spoor en de infrastructuur die er al ligt zo goed mogelijk. Daar komt bij dat we ook ons waardevolle landschap sparen.’

 

Intentieovereenkomst

Op donderdag 22 februari presenteerden de samenwerkingspartners de kansen en plannen voor Hoorn tijdens een symposium.

Hier ondertekenden de partijen een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.

De komende maanden werken zij samen aan de uitwerking van de plannen in het Hoornse stationsgebied. Wethouder Samir Bashara:

‘Met deze ondertekening onderstrepen alle partijen het belang én vooral ook de kansen van de ontwikkeling van het Hoornse stationsgebied.

Wij zijn ontzettend blij dat zij dit samen met ons gaan oppakken en kijken uit naar een intensieve en prettige samenwerking.’


Kruispunt met stoplichten beste oplossing verkeersdoorstroming Provincialeweg

De Poort van Hoorn kent een aantal verwante projecten. Een daarvan is de doorstroming op de Provincialeweg.

De doorstroming op deze weg is niet altijd optimaal, waardoor er vooral in de spits opstoppingen ontstaan.

Om dit te voorkomen is een kruising met stoplichten als vervanging voor de turborotonde en de rotonde ten oosten van de A7

de enige haalbare oplossing. Dat blijkt uit een onderzoek naar het knelpunt turborotonde.

 

Het college van B&W in Hoorn heeft deze oplossing aan de gemeenteraad gepresenteerd. Samir Bashara, wethouder verkeer:

‘De Provincialeweg vormt vanaf de A7 de toegang tot de stad. Met de aanpak van de turborotonde hebben we de kans de entree van de stad te verbeteren

en de bereikbaarheid te vergroten. Ik ben blij dat we in overleg met betrokkenen een goede verkeerskundige oplossing kunnen presenteren aan de raad.’

Standpunt

De raadscommissie heeft op 6 februari het collegevoorstel besproken. Tijdens de vergadering bleek dat er steun is voor het plan om de rotondes te vervangen

door kruisingen. Wel is er nog discussie over de afsluiting van het Dampten nabij Berkhouterweg voor doorgaand autoverkeer, met uitzondering voor

stadsbussen en nood- en hulpdiensten. Deze extra maatregel is noodzakelijk om te voorkomen dat in de avondspits alsnog files ontstaan vanwege de

beperkte opstelruimte voor het verkeer. Ook is het nog de vraag of garage Linden van Sprankhuizen via de Berkhouterweg een toegang krijgt.

Extra maatregel

De gemeenteraad stelt op dinsdag 20 februari een kader vast voor het aanpassen van beide rotondes. Als de gemeenteraad instemt met de voorgestelde

oplossing, kan in het tweede kwartaal van 2019 de realisatie beginnen. Dit is na ingebruikname van de N23 Westfrisiaweg.

De werkzaamheden gaan ongeveer een jaar duren.

Meer informatie

Het onderzoek en een gedetailleerde uitwerking van de varianten zijn te lezen op www.hoorn.nl/gemeenteraad


Geslaagde bewonersbijeenkomst Pelmolenpad

Eind vorig jaar heeft de tweede bewonersbijeenkomst plaatsgevonden over de ontwikkelingen van het Pelmolenpad en de Prismalocatie.

Hier wil de gemeente en mooie stadse woonbuurt ontwikkelen. Rond de thema’s ’groen en openbare ruimte’ ‘veiligheid en sociale cohesie’ ‘bebouwing

en parkeren’ en ‘voorzieningen in de wijk’ dachten zo’n 55 bewoners uit het projectgebied mee. 

sfeerimpressie pelmolenpad

Projectleider Cor Hoppe: 'Een hoge opkomst met een mooi resultaat. De bewoners hebben ons laten weten welke punten voor hen belangrijk zijn bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk in de buurt van hun huidige woning.' Het projectteam haalt bij de verschillende belanghebbenden op wat zij belangrijk vinden. Al deze inbreng wordt tegen elkaar afgewogen bij het opstellen van een stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan.

Het resultaat wordt in de loop van 2018 weer naar belanghebbende teruggekoppeld en besproken.

Verslag bewonersoverleg Pelmolenpad - 1 nov 17
PDF – 950.1 KB 378 downloads