Participatie Pelmolenpad

Op deze pagina vindt u alle informatie over de bijeenkomsten over de ontwikkelingen rond de Pelmolenpad.

Inloopavond ontwerp bestemmingsplan

16 februari 2022

Nu de raad akkoord is gegaan met het ontwerpbestemmingsplan Pelmolenpad, ligt het plan ter inzage, samen met het beeldkwaliteitsplan.
U vindt het plan en bijbehorende documenten hier


Het beeldkwaliteitsplan vindt u hier.

 


Gesprekken Pelmolenpad-Prisma

maart en april 2021

In het kader van de participatie zijn er in maart en april 2021 gesprekken geweest met bewoners en ondernemers van de locatie Pelmolenpad-Prisma.