Participatie Pelmolenpad

Op deze pagina vindt u informatie over de bijeenkomsten voor de nieuwe woonwijk in het gebied Pelmolenpad.

Inloopavond Pelmolenpad

Maandag 6 maart 2023

Op 7 februari 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor het Pelmolenpad vastgesteld. Vanuit deze vastgestelde kaders zijn gemeente, BPD en Intermaris gestart met  het maken van ontwerpen voor de nieuwe woonwijk. Omwonenden en belangstellenden met vragen konden langskomen op de inloopavond op 6 maart. Men kon op deze avond ook alvast aandachtspunten voor de ontwerpen meegeven.  

 

Na de inloopavond komen er twee bijeenkomsten voor omwonenden en belangstellenden over de ontwerpen voor de nieuwe woonwijk. De data zijn nog niet bekend.

Bijeenkomst  over eerste ontwerpen

Mei/juni 2023

Op deze avond presenteren BPD, Intermaris en de gemeente de eerste ontwerpen voor de gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte. Men kan reageren op de plannen. De reacties worden waar mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Informatieavond over definitieve ontwerpen

Na de zomer 2023

Op deze avond presenteren BPD, Intermaris en de gemeente de definitieve ontwerpen en wordt een toelichting gegeven op welke wijze de input vanuit omwonenden en belangstellenden is verwerkt in de plannen. (Grotere) aanpassingen zijn dan niet meer mogelijk. Ook wordt er een doorkijk gegeven naar het vervolg van de ontwikkeling.


Inloopavond ontwerp bestemmingsplan

16 februari 2022

Nadat de raad akkoord was met het ontwerpbestemmingsplan Pelmolenpad heeft het plan ter inzage gelegen samen met het beeldkwaliteitsplan.


Aanpassingen plannen na gesprekken met omgeving

24 september 2021

Van februari tot en met juni 2021 heeft de gemeente de plannen met bewoners en ondernemers in de omgeving besproken. Na deze gesprekken heeft de gemeente de plannen aangepast en verbeterd.


Gesprekken Pelmolenpad-Prisma

maart en april 2021