Participatie Pelmolenpad

Op deze pagina vindt u informatie over de bijeenkomsten voor de nieuwe woonwijk in het gebied Pelmolenpad.

Inloopavond over eerste ontwerpen openbare ruimte

Maandag 17 juli 2023

Op deze avond gaf de gemeente uitleg over de eerste ontwerpen voor de inrichting van de openbare ruimte. Het zijn eerste ontwerpen voor de openbare ruimte in het westelijk deel van de nieuwe woonwijk. Men kon reageren op de ontwerpen. De reacties worden waar mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen. De bijeenkomst vond plaats in de rayonpost op het Pelmolenpad, Pelmolenpad 37.

 

Inloopavond Pelmolenpad eerste ontwerpen openbare ruimte 17 juli 2023


Inloopavond Pelmolenpad

Maandag 6 maart 2023

Op 7 februari 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor het Pelmolenpad vastgesteld. Vanuit deze kaders zijn gemeente, BPD en Intermaris gestart met  het maken van ontwerpen voor de nieuwe woonwijk. Omwonenden en belangstellenden met vragen konden langskomen op de inloopavond op 6 maart. Men kon op deze avond ook alvast aandachtspunten voor de ontwerpen meegeven.  

Inloopavond Pelmolenpad 6 maart 2023


Inloopavond ontwerp bestemmingsplan

16 februari 2022

Nadat de raad akkoord was met het ontwerpbestemmingsplan Pelmolenpad heeft het plan ter inzage gelegen samen met het beeldkwaliteitsplan.


Aanpassingen plannen na gesprekken met omgeving

24 september 2021

Van februari tot en met juni 2021 heeft de gemeente de plannen met bewoners en ondernemers in de omgeving besproken. Na deze gesprekken heeft de gemeente de plannen aangepast en verbeterd.


Gesprekken Pelmolenpad-Prisma

maart en april 2021