Aanpassingen na participatie september 2021

24 september 2021

In december 2020 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor de Poort van Hoorn vastgesteld. De volgende stap is om het stedenbouwkundig plan uit te werken in twee ontwerp bestemmingsplannen; één voor het stationsgebied en één voor het Pelmolenpad en de Prismalocatie. Van februari tot en met juni 2021 heeft de gemeente de plannen met bewoners en ondernemers in de omgeving besproken. Na deze gesprekken heeft de gemeente de plannen aangepast en verbeterd. Hieronder vindt u een overzicht van de aanpassingen.

 

Dit zijn de belangrijkste punten die na de gesprekken met bewoners en ondernemers zijn aangepast en verbeterd:

 

Aanpassingen na participatietraject

Aanpassingen per gebied

Wilt u precies weten wat er in de plannen is veranderd? Klik dan op de onderstaande links: