Participatie nieuwe stadstoegang

Op deze pagina vindt u informatie over de bijeenkomsten en participatie voor de nieuwe stadstoegang.

Reactienota Rapportage binnenstadstoegang Hoorn

september 2023

De gemeente heeft in juli 2023 belanghebbenden en andere geïnteresseerden gevraagd hun reacties te geven op de onderzoeksresultaten. Er waren veel reacties binnengekomen. Daarvan zijn twintig reacties met een voorkeur voor het Carbasius-Keerntracé (variant P) , en twee reacties met een voorkeur voor Carbasiustracé variant H2. De H-variant heeft twee uitvoeringen: een open onderdoorgang (H1) en een langere deels overdekte onderdoorgang (H2). Voor variant H1 heeft niemand een voorkeur uitgesproken. De reacties en de beantwoording staan in de Reactienota Rapportage binnenstadstoegang Hoorn.


Bijeenkomst uitkomsten onderzoek nieuwe binnenstadstoegang

3 juli 2023

Op deze avond presenteerde de gemeente tijdens een openbare bijeenkomst de uitkomsten van het onderzoek naar een nieuwe binnenstadstoegang. Voor de nieuwe toegangsweg zijn twee varianten onderzocht: arbasiustracé (variant H) en het Carbasius-Keerntracé (variant P). De aanwezigen konden hun vragen stellen, zodat ze alle informatie hebben om een schriftelijke reactie te kunnen geven.

Presentatie Studie varianten nieuwe binnenstadstoegang Hoorn 3 juli 2023

Reactie op de onderzoeksresultaten

Tot en met 28 juli 2023

Voor de nieuwe toegangsweg zijn twee varianten onderzocht. Voordat er een keuze kan worden gemaakt, heeft de gemeente belanghebbenden en andere geïnteresseerden gevraagd hun reacties te geven op de onderzoeksresultaten. Schriftelijk reageren op de Rapportage Nieuwe toegangsweg Hoorn Centrum (juni 2023) kon tot en met 28 juli 2023. Alle reacties zijn beantwoord en naar de gemeenteraad gestuurd, zodat de raad op basis van de onderzoeksresultaten en de reacties tot een besluit kon komen. 


 

Mei 2023 zijn in drie bijeenkomsten (per deelgebied één)  direct omwonenden en aanliggende bedrijven in het plangebied meegenomen in het tussenstand van het onderzoek naar de nieuwe toegangsweg. Tijdens deze bijeenkomsten konden deelnemers vragen stellen en aandachtspunten meegeven voor het vervolg. De door deelnemers meegegeven aandachtspunten zijn samengevat in bijlage 6 van de Rapportage Nieuwe toegangsweg Hoorn Centrum (juni 2023)


Woensdag 21 september 2022 vond de derde bijeenkomst plaats over het onderzoek naar een nieuwe toegangsweg. Goudappel en Sweco onderzochten 18 varianten. Daarbij zaten ook de voorstellen die door bewoners en betrokkenen waren toegestuurd. Tijdens deze avond werden alle varianten tegen elkaar afgewogen en beoordeeld op hun verkeerskundige haalbaarheid. De presentatie en argumentatie werd gedaan door Goudappel-Sweco. Er was ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens de avond konden mensen hun voorkeur aangeven voor één van de verkeerskundig haalbare varianten. 
Terugblik en fasering van het project (pdf)
Presentatie Goudappel-Sweco: 18 varianten (pdf) 
Formulier Voorkeursvariant - in te vullen tot en met 7 oktober 2022
Overzicht van vragen en antwoorden (pdf) 


Woensdag 15 juni 2022 vond de tweede bijeenkomst plaats over het onderzoek naar de mogelijke toegangsweg naar de binnenstad. De hoofdvraag van de avond was: 'Is een nieuwe toegangsweg nodig?'.
Het antwoord hierop is: ja, die is nodig. Met de toename van het aantal woningen loopt het Keern in de toekomst vast voor steeds langere tijd. In de mobiliteitsvisie staat het plan om het Keern af te sluiten voor gemobiliseerd verkeer. Dan is een nieuwe weg nodig richting binnenstad.

De gemeente presenteerde een samenvatting van de opdracht (pdf)  

Hier vindt u de presentatie van Goudappel-Sweco (pdf)

Veel vragen uit de zaal zijn beantwoord (pdf). 


Op donderdag 9 juni 2022 vond een digitale presentatie plaats over het plan van aanpak en over de verkeersmodellen: 
Hier vindt u de presentatie over de mobiliteitsvisie (pdf)
Hier vindt u de presentatie over de verkeersmodellen (pdf) 
Hier vindt u de prestentatie over het plan van aanpak (pdf)

Het Plan van Aanpak Ontvlechting binnenstadstoegang Keern (pdf) vindt u hier. 

Tijdens de bijeenkomst zijn online vragen gesteld. Een overzicht van deze vragen met bijbehorende antwoorden vindt u hier (pdf).