Nieuwe woonwijk Pelmolenpad

Op het Pelmolenpad en de Prismalocatie komt een aantrekkelijke woonwijk  met 610 nieuwe duurzame huur- en koopwoningen. Gemeente, woningcorporatie Intermaris en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling ontwikkelen dit nieuwe woongebied.

Bekijk de video en ontdek hoe gemeente, BPD en Intermaris samen de nieuwe wijk ontwerpen.

Ruim 600 nieuwe huur- en koopwoningen

Er komen 121 sociale huurwoningen, 117 sociale koopwoningen,165 middeldure koopwoningen en 207 dure koopwoningen. Intermaris laat gefaseerd de sociale huurwoningen bouwen en BPD realiseert gefaseerd de koopwoningen en twee gebouwde parkeervoorzieningen. Daarmee komen de extra woningen die nodig zijn in Hoorn op een locatie die nu voornamelijk als parkeer- en evenemententerrein wordt gebruikt.

Veel ruimte voor fietser en wandelaar

De partijen willen een groen en autoluw woongebied maken. Naast openbare parkeerplaatsen, komen er twee gebouwde parkeervoorzieningen. Door deze parkeergelegenheid kan de rest van het gebied autoluw worden ingericht met aandacht voor groen en ruimte voor ontmoeting. De fietser en wandelaar krijgen ruim baan in het nieuwe gebied.

Ontwerpen nieuwe woonwijk

In 2023 zijn gemeente, BPD en Intermaris gestart met  het maken van ontwerpen voor de nieuwe woonwijk. Wil je meer beeld krijgen hoe de wijk eruit komt te zien, de gebouwen en de openbare ruimte, het spelen en het groen? Bekijk dan de pagina over participatie. In bijeenkomsten voor omwonenden en belangstellenden zijn de ontwerpen voor de eerste fase van de wijk gepresenteerd en besproken. 

Start bouwklaar maken nieuwe woonwijk

De gemeente is in februari 2024 gestart met de werkzaamheden om de Prismalocatie klaar te maken voor de bouw van woningen.  Het bouwklaar maken en het bouwen gebeurt in fasen en begint op de Prismalocatie. Deze locatie ligt tussen de Zuiderkruisstraat en het Pelmolenpad en vormt het westelijk deel van de nieuwe woonwijk. Lees meer en bekijk de video op de pagina over het bouwklaar maken van het terrein.

Sfeerimpressie woonwijk Pelmolenpad