Pelmolenpad

Het Pelmolenpad en de Prisma locatie liggen op een aantrekkelijke plek tussen het station, de binnenstad, de wijk Grote Waal én het toekomstige stadsstrand.

De locatie

Op dit moment is het Pelmolenpad voornamelijk een parkeerterrein. De Prisma locatie grenst aan het Pelmolenpad en is een braakliggend terrein.

Foto impressie stedenbouwkundigplan Pelmolenpad

Dit zijn we van plan

  • De parkeerplaatsen van het Pelmolenpad verhuizen naar de nieuwe parkeergarage in stationsgebied noord.
  • De ligging dichtbij de binnenstad en het stationsgebied biedt veel kansen om een mooie stadse woonwijk te realiseren, van ca. 500 tot 800 woningen.

Dit levert het op

  • Het voorziet in de grote vraag naar woningen in Hoorn.
  • Daarbij is deze plek, dichtbij het station en de binnenstad ideaal voor andere typen woningen en vernieuwende woonmilieus die iets nieuws toevoegen aan de woningvoorraad in Hoorn. Dit biedt ook kansen om jongeren en jonge gezinnen aan Hoorn te binden.
  • Meer woningen in de buurt van de binnenstad en het station versterken de economie en voorzieningen van de binnenstad en versterken ook de werking en het gebruik van het mobiliteitsknooppunt.
  • De nieuwe wijk zorgt voor een betere overgang van de binnenstad naar de wijk Grote Waal.