Pelmolenpad

Vlakbij het station, tussen de binnenstad en de wijk De Grote Waal ligt het Pelmolenpad. Nu staan er op deze plek auto's geparkeerd. Hier komt in de toekomst een mooie nieuwe stadse woonwijk.

De locatie

Het Pelmolenpad en de Prismalocatie liggen dicht tegen de binnenstad en het stationsgebied aan. Het Pelmolenpad bestaat nu voornamelijk uit een parkeerplaats. De Prismalocatie grenst aan het Pelmolenpad en is een braakliggend terrein.

De ligging dichtbij de binnenstad en het stationsgebied biedt veel kansen om een mooie stadse woonbuurt te realiseren. Dit versterkt het gebruik van het mobiliteitsknooppunt, het is een welkome en kwalitatieve uitbreiding van de binnenstad en het zorgt voor een betere overgang naar de wijk de Grote Waal.

De nabijheid van de binnenstad, het station en talloze voorzieningen maakt deze locatie zeer aantrekkelijk om te wonen.

Planning

De planning is om in het derde kwartaal van dit jaar de gemeenteraad de uitgangspunten te laten vaststellen voor de verdere ontwikkeling van dit gebied.

 

Bijvoorbeeld uitgangspunten over:

  • het soort woningbouw en bouwvolumes (aantal en grootte/hoogte)
  • voorzieningen (niet-woningbouw)
  • aan- en/of verkoop van grond,
  • parkeren en verkeer