Nieuwe woonwijk Pelmolenpad

Op het Pelmolenpad en de Prismalocatie komt een aantrekkelijke woonwijk  met 610 nieuwe duurzame huur- en koopwoningen. Gemeente, woningcorporatie Intermaris en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling ontwikkelen dit nieuwe woongebied.

Sfeerimpressie woonwijk Pelmolenpad

Ruim 600 nieuwe huur- en koopwoningen

Er komen 121 sociale huurwoningen, 117 sociale koopwoningen, 165 middeldure koopwoningen en 207 dure koopwoningen. Intermaris laat gefaseerd de sociale huurwoningen bouwen en BPD realiseert gefaseerd de koopwoningen en twee gebouwde parkeervoorzieningen. Daarmee komen de extra woningen die nodig zijn in Hoorn op een locatie die nu voornamelijk als parkeer- en evenemententerrein wordt gebruikt.

Veel ruimte voor fietser en wandelaar

De partijen willen een groen en autoluw woongebied maken. Naast openbare parkeerplaatsen, komen er twee gebouwde parkeervoorzieningen. Door deze parkeergelegenheid kan de rest van het gebied autoluw worden ingericht met aandacht voor groen en ruimte voor ontmoeting. De fietser en wandelaar krijgen ruim baan in het nieuwe gebied.

Meer stad

Met de realisatie van het Pelmolenpad als onderdeel van de Poort van Hoorn wordt Hoorn steeds meer stad. De ontwikkeling van het Pelmolenpad voorziet in de grote vraag naar nieuwe, stedelijke woontypen voor jonge mensen en gezinnen die in Hoorn willen wonen. Het behouden en aantrekken van deze groep bewoners versterkt de economie van Hoorn.