Gemeente start bouwklaar maken nieuwe woonwijk op Prismalocatie

De gemeente is in februari 2024 gestart met de werkzaamheden om de Prismalocatie klaar te maken voor de bouw van woningen. Op deze locatie en het Pelmolenpad komt een nieuwe woonwijk met ruim 600 woningen. Het bouwklaar maken en het bouwen gebeurt in fasen en begint op de Prismalocatie. Deze locatie ligt tussen de Zuiderkruisstraat en het Pelmolenpad en vormt het westelijk deel van de nieuwe woonwijk.

Sfeerimpressie van de eerste fase van de nieuwe woonwijk gezien vanaf het speelbos.

Ruimte voor nieuwe woningen en nieuw groen en spelen

Verantwoordelijk wethouder Axel Boomgaars licht toe: ‘Op het Pelmolenpad en de Prismalocatie komt een aantrekkelijke woonwijk met ruim 600 nieuwe huur- en koopwoningen. Een groot deel van de woningen zit in het betaalbare segment. Het wordt een autoluwe wijk met aandacht voor groen en ruimte voor ontmoeting en spelen. We gaan nu echt resultaten zien in de strijd tegen de woningnood en voegen kwaliteit toe aan de stad.’

Werkzaamheden locatie klaar maken voor bouw

In februari is gestart met het kappen van bomen om ruimte te maken voor de nieuwe woningen. De gemeente heeft per boom gekeken of deze kan blijven staan of niet. Voor een aantal grote, gezonde bomen is het woningbouwplan aangepast, zodat deze behouden kunnen blijven voor de nieuwe wijk. In juni 2024 starten de overige werkzaamheden. Zoals het verwijderen van oude funderingen en verontreinigde grond, het archeologische onderzoek en de aanleg van een nieuw riool. Ook wordt een bouwweg aangelegd met een aansluiting op de Weel, en een tijdelijk voetgangerspad buiten het bouwterrein. Om het bouwterrein worden hekken gezet. 

Bekijk de video voor uitleg over de werkzaamheden op het terrein.

Afbouw parkeren Prismalocatie

De Prismalocatie wordt gebruikt als gratis parkeerterrein. Vanaf februari 2024, bij de start van de werkzaamheden, kan een groot deel van het terrein nog gebruikt worden om te parkeren. In juni 2024 starten de werkzaamheden op de gehele Prismalocatie. Parkeren is hier dan niet meer mogelijk. Huidige gebruikers van het parkeerterrein worden geïnformeerd met borden bij de entree van het terrein en met flyers. Ze worden verwezen naar andere parkeermogelijkheden in Hoorn. 

Verwachte start bouw eerste fase

Gemeente, woningcorporatie Intermaris en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling ontwikkelen samen de nieuwe woonwijk. De eerste fase op de Prismalocatie aan de zijde van de Zuiderkruisstraat bestaat met name uit starterswoningen, sociale huurwoningen en een aantal grotere appartementen. In de eerste fase komt een speelbos met natuurlijke speelelementen. Ook het groene centrale plein met verlaagde tuin en zitranden biedt ruimte voor spelen en ontmoeten. Naar verwachting starten de partijen in het najaar 2024 met de bouw van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte.