Pakhuis Dampten

Het nieuwbouwplan Pakhuis Dampten op locatie Dampten 4-6 met 120 tot 140 woningen voor jongeren, studenten en young professionals is een flinke stap verder gebracht. De gemeente en de initiatiefnemer Oosterbaan Projecten BV hebben een overeenkomst ondertekend waarin de afspraken voor deze woningen zijn vastgelegd.

Impressie wooncomplex Pakhuis Dampten op locatie Dampten 4-6

120 tot 140 woningen voor jonge mensen

Het toekomstige wooncomplex is onderdeel van de Poort van Hoorn. Het biedt 120 tot 140 huur- en koopappartementen en studio’s voor jongeren, studenten en young professionals. Deze ontwikkeling past binnen de WOW-aanpak (Werken, Onderwijs en Wonen). De WOW-aanpak is gericht op het binden en aantrekken van deze jonge doelgroepen en stimuleert de ontwikkeling van scholingsmogelijkheden, werkgelegenheid en passende huisvesting.

Aantrekkelijke stad

Wethouder Axel Boomgaars onderstreept het belang van woningen voor de jongere doelgroep: ‘Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen voor jonge mensen. Dit wooncomplex komt op een goede locatie op loopafstand van het station en voegt iets nieuws toe aan het woningaanbod voor jongeren in Hoorn. Het is voor onze stad belangrijk om starters op de arbeidsmarkt en andere jonge doelgroepen te behouden en aan te trekken. Zo houden we onze voorzieningen en economie op een goed peil en behouden we een levendige stad.’

Volgende stappen

De initiatiefnemer Oosterbaan Projecten BV heeft de omgevingsvergunning al aangevraagd. Deze aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld. Na deze beoordeling, start de ruimtelijke procedure voor het wooncomplex.

Jan Oosterbaan is blij de volgende stap te kunnen zetten. ‘Ik verwacht een grote belangstelling voor deze woningen. In het complex komen niet alleen appartementen en studio’s, maar ook gezamenlijke faciliteiten zoals een ruimte om elkaar te ontmoeten en voorzieningen als een wasserette en een lunchroom. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor de inzet van deelauto’s. Ik kijk ernaar uit de eerste paal te kunnen slaan. Het zou mooi zijn als we dat najaar 2024 kunnen gaan doen.’ Het is nu nog niet te zeggen wanneer de woningen in de verhuur en verkoop gaan.