Poort van Hoorn

Hoorn groeit 

Tot 2030 wil de gemeente 6.000 woningen bijbouwen. Hoorn wil meer stad worden. Daar horen genoeg betaalbare woningen bij, en ook goede voorzieningen om te wonen, werken en te genieten. Hiermee wil de gemeente jongeren en jonge gezinnen beter vasthouden en aantrekken. Zo houden we onze voorzieningen en economie op een goed peil en behouden we een levendige stad. Een belangrijk deel van de woningen en voorzieningen gaat landen in de Poort van Hoorn, een breed gebied rondom het station.  

Deze video toont de visie voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Het geeft een beeld van de sfeer, identiteit en samenhang zoals vastgelegd in het stedenbouwkundig plan Poort van Hoorn (2020). De focus in de video ligt op het stationsgebied en de woonwijk Pelmolenpad. Het toont niet de definitieve invulling. Actuele informatie is te vinden bij nieuws en bij de projecten.

Projecten Poort van Hoorn 

De toekomstige woningen en voorzieningen in de Poort van Hoorn liggen dicht bij het OV-knooppunt, de prachtige historische binnenstad en het grootste stadsstrand van Nederland. De ontwikkeling van het stationsgebied en de woonwijk Pelmolenpad vormden de start van de Poort van Hoorn. Inmiddels ontwikkelen gemeente en partners in samenhang meerdere projecten in de Poort van Hoorn: 

  1. Nieuw stationsgebied. Dit vormt het hart van de Poort van Hoorn, en het fundament voor de groei van Hoorn. Naast een enorme opwaardering van het OV-knooppunt, komt hier een nieuwe en levendige stadse omgeving met ongeveer 500 woningen en meerdere voorzieningen. 
  2. Woonwijk Pelmolenpad. Dit wordt een autoluwe woonwijk van ruim 600 woningen met aandacht voor groen en ruimte voor ontmoeting. De fietser en wandelaar krijgen ruim baan in de wijk. Najaar 2024 start de bouw van de eerste woningen.  
  3. Nieuwe toegangsweg voor autoverkeer. In de mobiliteitsvisie is een keuze gemaakt voor het uit elkaar halen van de toegang voor autoverkeer en fiets- en voetgangersverkeer. Daarbij krijgt het autoverkeer een nieuwe toegang aan de westkant van het Keern.
  4. Nieuwe toegangsweg voor fietsers en voetgangers. Ook in de toekomst in een groeiende stad wil de gemeente dat inwoners zich comfortabel en veilig kunnen verplaatsen. Uitgangspunt is om het Keern om te vormen tot een aantrekkelijke verbinding voor fietsers en voetgangers.
  5. BuitenStad Hoorn. Dit plan bevat bijna 600 appartementen met ruimte voor een grote supermarkt en voorzieningen op het gebied van sport, zorg en ontmoeting. Het wordt een autovrije wijk, auto’s worden geparkeerd onder het woondek. 
  6. Pakhuis Dampten. Dit plan bevat 120 tot 140 appartementen en studio’s voor jongeren, studenten en young professionals. Het complex krijgt gezamenlijke faciliteiten zoals een ontmoetingsruimte, een wasserette en een lunchroom. 
  7. Maelsonstraat 18-20. De initiatiefnemers hebben het idee om op deze locatie een appartementencomplex te ontwikkelen. De gemeente onderzoekt samen met de initiatiefnemers of dat een haalbaar en wenselijk plan is. 

  In de rechterkolom vind je meer informatie over de verschillende projecten van de Poort van Hoorn.