Stationsgebied noord

Het stationsgebied bestaat uit een noordkant, waar nu het transferium is, en een zuidkant, waar nu het busstation is. Dit ontwikkelen wij als één geheel. Aan de noordkant van het station komt volgens de huidige plannen een nieuw busstation en een parkeergarage voor auto's en fietsen. Zo komen alle vervoersstromen bij elkaar en zorgen we voor een snelle en comfortabele overstap. En de nieuwe Maelsonstraat zorgt ervoor dat dit gebied direct aansluit op de doorgaande routes.  Zo verbeteren we de bereikbaarheid van de stad en maken we Hoorn nog mooier.

Op dit moment werkt de gemeente Hoorn aan de voorbereidingen voor de verplaatsing van het busstation naar het stationsgebied noord en de aanleg van een parkeergarage.

Hierdoor wordt het mogelijk om het parkeren bij het Pelmolenpad, de Vale Hen en de Noorderveemarkt te verplaatsen. Zo komt op strategische plaatsen in en aan de rand van de stad ruimte voor om meer kwaliteit in de openbare ruimte toe te voegen en zo de rode loper naar de binnenstad uit te rollen. Ook ontstaan aan beide kanten van het station (dus noord én zuid) interessante nieuwe ontwikkellocaties, bijvoorbeeld voor woningbouw.

 

De Hoornse raad heeft de visie voor het stationsgebied-noord in Hoorn vastgesteld

 

De visie maakt onderdeel uit van de Poort van Hoorn, bedoeld om het station (sgebied) én de stad beter bereikbaar en aantrekkelijker te maken.

De visie voor het stationsgebied-noord gaat uit van de verplaatsing van het busstation naar de noordkant van het station. Hier moet een parkeergarage komen voor 1.250 auto’s en 2.000 fietsen, waarin ook een supermarkt en flexwerkplekken kunnen komen. Ook is er langs de Van Dedemstraat ruimte voor nieuwe functies, zoals wonen, werken, kleinschalige horeca, om te zorgen voor een prettige omgeving.

Vanuit het stationsgebied noord kunnen reizigers snel en comfortabel overstappen en kunnen bezoekers langs een aantrekkelijke traverse de binnenstad in wandelen. Door verplaatsing van het busstation en parkeerplaatsen naar het stationsgebied-noord komt er aan de zuidkant van het station en op parkeerplaatsen aan de rand van de stad (Vale Hen, Pelmolenpad) ruimte voor meer kwaliteit. In opdracht van de raad is de verfraaiing van de traverse (huidige loopbrug) als randvoorwaarde meegenomen voor de nieuwe ontwikkelingen.

Met uitzondering van de fractie van D66 stemden alle raadsfracties in met de visie. De komende tijd wordt de visie concreter uitgewerkt, in nauw overleg met partners en de omgeving. Als alles volgens planning verloopt, kan de bouw van de parkeergarage in 2020 starten. De garage zou dan in 2021 klaar zijn voor gebruik.