Stationsgebied noord

Aan de noordkant van het station komt volgens de huidige plannen straks een grote parkeergarage en een nieuw busstation. Zo verbeteren we de bereikbaarheid van de stad en maken we Hoorn nog mooier.

De raad gaf op 4 april groen licht om door te gaan met de voorbereidingen voor de verplaatsing van het busstation naar het stationsgebied noord en de aanleg van een parkeergarage met 1.250 plekken. Hierdoor wordt het mogelijk om het parkeren bij het Pelmolenpad, de Vale Hen en de Noorderveemarkt te verplaatsen naar het stationsgebied noord. Hierdoor komt op strategische plaatsen in en aan de rand van de stad ruimte om meer kwaliteit in de openbare ruimte toe te voegen en zo de rode loper naar de binnenstad uit te rollen.

 

De Hoornse raad heeft de visie voor het stationsgebied-noord in Hoorn definitief vastgesteld

 

De visie maakt onderdeel uit van de Poort van Hoorn, bedoeld om het station(sgebied) én de stad beter bereikbaar en aantrekkelijker te maken.

De visie voor het stationsgebied-noord gaat uit van de verplaatsing van het busstation naar de noordkant van het station. Hier moet ook een parkeergarage komen voor 1.250 auto’s en 2.000 fietsen, waarin ook een supermarkt en flexwerkplekken kunnen komen. Ook is er langs de Van Dedemstraat ruimte voor nieuwe functies, zoals wonen, werken, kleinschalige horeca, om te zorgen voor een prettige omgeving.

Vanuit het stationsgebied noord kunnen reizigers snel en comfortabel overstappen en kunnen bezoekers langs een aantrekkelijke traverse de binnenstad in wandelen. Door verplaatsing van het busstation en parkeerplaatsen naar het stationsgebied-noord komt er aan de zuidkant van het station en op parkeerplaatsen aan de rand van de stad (Vale Hen, Pelmolenpad) ruimte voor meer kwaliteit. In opdracht van de raad is de verfraaiing van de traverse (huidige loopbrug) als randvoorwaarde meegenomen voor de nieuwe ontwikkelingen.

Met uitzondering van de fractie van D66 stemden alle raadsfracties in met de visie. De komende tijd wordt de visie concreter uitgewerkt, in nauw overleg met partners en de omgeving. Als alles volgens planning verloopt, kan de bouw van de parkeergarage in 2020 starten. De garage zou dan in 2021 klaar zijn voor gebruik.