Participatie toegangsweg

Gemeente Hoorn laat in 2022 en 2023 een onderzoek uitvoeren naar een toekomstige toegangweg naar de binnenstad, Grote Waal, Stadsstrand en het binnenstedelijke nieuwbouwproject de Poort van Hoorn. Woont u in het onderzoeksgebied? U ontvangt telkens een uitnodiging voor bijeenkomsten.


Woensdag 21 september 2022 vond de derde bijeenkomst plaats over het onderzoek naar een nieuwe toegangsweg.
Goudappel en Sweco onderzochten maar liefst 18 varianten. Daarbij zaten ook de voorstellen die door bewoners en betrokkenen waren toegestuurd. Tijdens deze avond werden alle varianten tegen elkaar afgewogen en beoordeeld op hun verkeerskundige haalbaarheid. 
De presentatie en argumentatie werd gedaan door Goudappel-Sweco. Er was ruimte voor het stellen van vragen.

Tijdens de avond konden mensen hun voorkeur aangeven voor één van de verkeerskundig haalbare varianten. 

Uw reacties en commentaar neemt de gemeente mee bij de verdere uitwerkingen. Ze gaan mee in de stukken voor het overleg met de raad in oktober van dit jaar. Ook worden ze toegevoegd aan het voorstel dat in 2023 naar het college en de raad gaat. Het college en de raad maken uiteindelijk de keuze welk voorstel wordt uitgevoerd en wanneer.
Terugblik en fasering van het project (pdf)
Presentatie Goudappel-Sweco: 18 varianten (pdf) 
Formulier Voorkeursvariant - in te vullen tot en met 7 oktober 2022
Overzicht van vragen en antwoorden (pdf) 


Woensdag 15 juni 2022 vond de tweede bijeenkomst plaats over het onderzoek naar de mogelijke toegangsweg naar de binnenstad. De hoofdvraag van de avond was: 'Is een nieuwe toegangsweg nodig?'.
Het antwoord hierop is: ja, die is nodig. Met de toename van het aantal woningen loopt het Keern in de toekomst vast voor steeds langere tijd. In de mobiliteitsvisie staat het plan om het Keern af te sluiten voor gemobiliseerd verkeer. Dan is een nieuwe weg nodig richting binnenstad.

De gemeente presenteerde een samenvatting van de opdracht (pdf)  

Hier vindt u de presentatie van Goudappel-Sweco (pdf)

Veel vragen uit de zaal zijn beantwoord (pdf). 


Deze openstaande vragen en aandachtspunten neemt het onderzoeksteam mee in het vervolgtraject:

* Is een tunnel mogelijk onder de huidige spoorwegovergang;
* Keern maaiveld - Provincialeweg onderdoor, is dat mogelijk;
* Kijk naar de Stadsvisie 2003-2025; 
* Is aansluiting mogelijk op huidige infra;
* Hoe komen mensen over stadsstrand;
* Wat is de parkeernorm;
* Andere uitgang tunnel mogelijk dan bocht (bij Pelmolenpad);
* Wat als we het Keern afsluiten en verder niets doen;
* Is een extra afslag mogelijk op de A7;
* Fietstunnel Provincialeweg op tracé huidige weg en niet verschuiven richting woningen.

Een aantal bewoners kon tot 15 juli 2022 zelf een plan voor een toegangsweg indienen.

Na de zomer van 2022 is een nieuwe bijeenkomst georganiseerd. De bevindingen uit het onderzoek werden gepresenteerd. 


Op donderdag 9 juni 2022 vond een digitale presentatie plaats over het plan van aanpak en over de verkeersmodellen: 
Hier vindt u de presentatie over de mobiliteitsvisie (pdf)
Hier vindt u de presentatie over de verkeersmodellen (pdf) 
Hier vindt u de prestentatie over het plan van aanpak (pdf)

Het Plan van Aanpak Ontvlechting binnenstadstoegang Keern (pdf) vindt u hier. 

Tijdens de bijeenkomst zijn online vragen gesteld. Een overzicht van deze vragen met bijbehorende antwoorden vindt u hier (pdf).